Tsakthan Daily, 19 October 2009 - H (αγία) Συντηρητική Κομματική Οικογένεια

Tsakthan Daily, 19 October 2009
H (αγία) Συντηρητική Κομματική Οικογένεια


Η Συντηρητική ιδεολογία υφίσταται σε πολυάριθμες και κυμαινόμενες παραλλαγές και σπάνια μονοπωλείται από ένα μόνο πολιτικό οργανισμό. Έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 19ου αιώνα στους κύκλους (Σατωβριάνδος) ενάντια στην Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλία ο όρος «συντηρητικός» δεν χρησιμοποιείται συχνά λόγω της αποσύνθεσης του ρεύματος που ήταν πιστό στις αξίες της παράδοσης. Μετά το 1830 το ρεύμα αποτελούνταν από τους Βουρβώνους που διαιρέθηκαν σε λεζιτιμιστές (νομιμόφρονες υπέρ της φυσικής διαδοχής) και σε ορλεανιστές. Στη διάσπαση αυτή ήρθαν να προστεθούν οι συντηρητικοί βοναπαρτιστές που διαστρέβλωναν τις απελευθερωτικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης. Το θέμα της μοναρχίας διχάζει τους συντηρητικούς ιδιαίτερα στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπως και οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Στην Ιταλία η απαγόρευση της συμμετοχής των καθολικών στην πολιτική καθυστέρηση την ίδρυση μαζικού συντηρητικού κόμματος.
Μετά το 1848 στην Ιταλία παρατηρείται το φαινόμενου του «τρανσφορμισμού» που συνεπάγεται την δημιουργία μιας συνεχώς διευρυνόμενης διευθυντικής τάξης, στο πλαίσιο που χάραξαν οι μετριοπαθείς με την προοδευτική και συνεχή προσέλκυση των πιο δραστήριων ατόμων που ανέδειξαν φίλες ή αντίπαλες ομάδες (παρατήρηση και όρος του Α.Gramsci). Το 1919 ο Σικελός ιερέας Luigi Sturzo ίδρυσε το αρχικό Ιταλικό Λαϊκό Κόμμα. Μετά τον Β΄Π.Π. και την ίδρυση του Χ/Δ Κόμματος φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση και επιβίωση ενός καθαρά συντηρητικού κόμματος. Επί της ουσίας, όμως, το ρόλο του συντηρητικού κόμματος τον έπαιξε η Χριστιανοδημοκρατία, λόγω της ιστορίας της και της θέσης που κατείχε, της κοινωνικής της βάσης και των συμφερόντων που υπερασπιζόταν. Ένα τρίτο θέμα διαμάχης μεταξύ των συντηρητικών ήταν αυτό του έθνους και του εθνικισμού. Τμήμα των συντηρητικών τάσσεται υπέρ ενός κράτους που σέβεται τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Οι περιστάσεις, όμως, μπορούν ενίοτε να στρέψουν τους πολέμιους του συγκεντρωτισμού σε ένθερμους εθνικιστές. Όσον αφορά τις Πολιτικές επιλογές, επί μακρόν, ο συντηρητισμός σήμαινε προσήλωση στην ατομική ιδιοκτησία, στην έννοια της τάξης και στην επιφύλαξη έναντι της καθολικής ψηφοφορίας. Εμφανίστηκαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις περιόδους και τις συντηρητικές ομάδες, π.χ. σε όλες τις δυτικές χώρες προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του κράτους πρόνοιας ενώ εθνικοποιήσεις έγιναν από τον Ch. De Gaulle, τον V. Giscard D’ Estaing, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κ.ά. Ασάφεια υπάρχει στο ζήτημα της «εξουσίας» σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: μετριοπαθείς – αυστηρή πατρική εξουσία, μοναρχικοί – συγκεντρωτική εξουσία, ακόμη και στήριξη δικτατορικών εξουσιών.
n Αρχές γενικού χαρακτήρα:
- Απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά το άτομο
- Υποταγή στις απαιτήσεις της εξουσίας
- Δυσπιστία έναντι της προόδου
- Πραγματισμός, που επιτρέπει την αναπροσαρμογή αρχών.
- Υπεράσπιση συμφερόντων που θεωρούνται μεγαλειώδη (ατομική πρωτοβουλία και ιδιοκτησία).
Η Νέα Δεξιά που κυριάρχησε στις ΗΠΑ και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80 σήμανε την οπισθοχώρηση του συντηρητικού πραγματισμού μπροστά στην ιδεολογική αναζωπύρωση του νεοσυντηρητισμού των Reagan και Thatcher. Οι βασικές αρχές της Νέας Δεξιάς ήταν:
· Αντίθεση στον κρατικό παρεμβατισμό (μόνο όσον αφορά στην οικονομική και κοινωνική διάστασή του).
· Υπέρμετρη προβολή του κράτους-χωροφύλακα.

Ταυτόχρονα αρχίζει η άνοδος της νέας Άκρας Δεξιάς. Η άκρα δεξιά έχει κυμαινόμενη παρουσία και ιστορία, άλλοτε μαζί και άλλοτε σε αντιπαράθεση με τον παραδοσιακό συντηρητισμό.
· Τον 20ό αιώνα μαζί με «λαϊκιστές» και πρώην «αριστερούς» (Μουσολίνι στην Ιταλία, ) πολιτικούς οι ακροδεξιοί πολιτικοί κατελάμβαναν την εξουσία (ναζισμός στη Γερμανία, φασισμός στην Ιταλία, συντεχνιακές δικτατορίες Ισπανίας και Πορτογαλίας).
· 1960-80. Η άκρα δεξιά τίθεται στο περιθώριο (πλην Πορτογαλίας και Ισπανίας) και αναζωογονείται στις δεκαετίες ’80 και ’90 καθώς εντείνονται τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Η άκρα δεξιά συγκρούεται με το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη λόγω της συναίνεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μαζικής παρουσίας ξένων μεταναστών, φιλελευθεροποίησης των ηθών, πολιτικής διαφθοράς. Σημαντικό ρόλο στην άνοδο της άκρας δεξιάς παίζει η ολοένα και μεγαλύτερη αδυναμία της αριστεράς να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τα λαϊκά εργατικά στρώματα αφήνοντάς τα να στραφούν σε αυταρχικές και βίαιες λύσεις και στην αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων.

Οι Χριστιανοδημοκράτες
Δε πρόκειται αποκλειστικά για Καθολικά κόμματα αλλά είναι ριζωμένα κυρίως σε χώρες με Καθολική πλειοψηφία (Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία). Η εμφάνιση και ανάπτυξη των Χ/Δ κομμάτων σχετίζεται με τις άλλες συνιστώσες του πολιτικού πεδίου: παρουσία αντιεκκλησιαστικών φιλελεύθερων και ριζοσπαστικών κομμάτων (μεταφρανκική Ισπανία=αποτυχία Χ/Δ, Ιρλανδία=παντελής έλλειψη Χ/Δ). Διακρίνονται από:
n Απαισιοδοξία σχετικά με τη φύση του άνθρώπου
n Προσήλωση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, στις ενδιάμεσες ομάδες, στην εξουσία των ατόμων που κατέχουν αρμόδιες θέσεις.
Η γέννηση της Χριστιανοδημοκρατίας προέκυψε από μια διπλή διαφωνία:
Α. Με σκληροπυρηνικούς που δεν έβλεπαν ούτε άκουγαν για το «κοινωνικό ζήτημα».
Β. Με όσους ήταν αντίθετοι με τη δημιουργία κομμάτων εν γένει.
Γενικά η Χριστιανοδημοκρατία έχει διπλό μέτωπο και αντίθεση με τον καπιταλισμό και τον μαρξισμό λόγω του ότι «το πνεύμα προηγείται του υλικού και το οικονομικό οφείλει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου»
Παράγωγα της διαφοροποίησης των Χ/Δ από τους συντηρητικούς που έβαζαν το οικονομικό πάνω από το κοινωνικό είναι τα εξής:
n - πολιτική υπέρ των οικογενειών και η πρόνοια στη Γαλλία
n - στήριξη των τεχνιτών, εμπόρων και μικροαγροτών στην Ιταλία
n - συνδιαχείριση σε μεταλλουργία και σιδηρουργία στη Γερμανία
Η Χριστιανοδημοκρατία ταλαντεύεται μεταξύ ιδεολογίας που τους απομακρύνει από την παραδοσιακή δεξιά και εκλογικής βάσης που είναι συντηρητικότερη από την ηγεσία. Λόγω αυτής της διάστασης οι Γάλλοι Χ/Δ του MRP, που έμειναν σταθεροί στις αρχές τους, καταποντίστηκαν σε αντίθεση με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς ομοϊδεάτες τους που προσαρμόστηκαν στην καπιταλιστική κοινωνία και έπαιξαν το ρόλο του αντικομμουνιστικού αντίβαρου. Στη Γερμανία ο Ludwig Erhard εισήγαγε τη θεωρία περί «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» («καπιταλισμός του Ρήνου»).
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Χ/Δ είναι ότι δίνει έμφαση και σημασία στις αξίες της εκπαίδευσης και της ηθικής. Λόγω της απήχησης αυτών των θέσεών της καθυστέρησε η εκκοσμίκευση των Χ/Δ κομμάτων, κάτι που έγινε φανερό σε Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, όπου το εύρος της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι σημαντικό, η δε οργάνωση, λειτουργία και χρηματοδότησή της πυροδότησε έντονες συγκρούσεις. Στα θέματα της οικογένειας και της ηθικής, στα πλαίσια των Χ/Δ κομμάτων ο γάμος, το διαζύγιο, η αντισύλληψη και η έκτρωση αποτέλεσαν αιτίες συγκρούσεων. Στην πορεία ένα μικρό τμήμα των Χ/Δ αποδέχθηκε τον διαχωρισμό μεταξύ προσωπικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και ιδεολογικών προσανατολισμών του κόμματος. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί φυσική απόρροια των αλλαγών που σημειώνονται στο εκλογικό σώμα (μείωση των τακτικά θρησκευόμενων σε 10-15% των ψηφοφόρων ακόμη και σε χώρες απόλυτης καθολικής πλειοψηφίας). Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και οι αλλαγές που επήλθαν στο διεθνές περιβάλλον με αποτέλεσμα η Χ/Δ να μην αποτελεί πλέον αντικομμουνιστικό ανάχωμα, η αποδυνάμωση του συστήματος των πελατειακών σχέσεων ως πολιτική μορφή ενσωμάτωσης λαϊκών μαζών, τα κυβερνητικά σκάνδαλα και οι φημολογούμενες (;) σχέσεις με οργανώσεις της Μαφίας, είχαν ως αποτέλσμα την κατάρρευση της Χ/Δ στην Ιταλία. Τέλος, το θέμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν το μοναδικό που ένωνε όλους τους Χριστιανοδημοκράτες.


Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Δε βρίσκω τίποτα σπουδαίο
Στίχοι: Διονύσης Τσακνής
Μουσική: Διονύσης Τσακνής
Πρώτη εκτέλεση: Πίτσα Παπαδοπούλου


Δε βρίσκω τίποτα σπουδαίο,
ημερολόγια κρατώ και σημειώσεις.
Οχυρωμένος σ ένα όνειρο λαθραίο,
δε βλέπω κίνηση ή κάτι να με σώσεις.
Σου στέλνω σήμα στα κρυφά, σήμα κινδύνου
μέσα στη δίνη ενός άρρωστου καιρού.

Σαν ακροβάτης ζαλισμένος
μπροστά σε πλήθος, που έλα πέσε του φωνάζει,
σαν ένας γέρος πειρατής φυλακισμένος
που για τα λάθη όλου του κόσμου έχουν δικάσει
νοιώθω, μα ξέρω πως αν κάνεις ένα βήμα,
σε μιαν αντίστροφη πορεία θα βρεθώ.

Σε μια σου λεξη να στηρίξω την ελπίδα μου
ένας σου βλέμμα να το ξέρεις με κρατάει
και θάρθουν μέρες σ΄ αυτές που ζωγραφίσαμε
να πάρει χρώμα και ο χρόνος που κυλάει.

Σαν ακροβάτης ζαλισμένος
μπροστά σε πλήθος, που έλα πέσε του φωνάζει,
σαν ένας γέρος πειρατής φυλακισμένος
που για τα λάθη όλου του κόσμου έχουν δικάσει
νοιώθω, μα ξέρω πως αν κάνεις ένα βήμα,
σε μίαν αντίστροφη πορεία θα βρεθώ.

Ειν΄ οι κινήσεις μου χαμένες και αμήχανες,
απ΄ τον καθρέφτη η μορφή μου ξεγλιστράει
δεν εχω τίποτα να πω κι΄ έτσι αφήνομαι
σ΄ ένα κενό ο κάθε λόγος μου σκορπάει.

Σε μια σου λέξη να στηρίξω την ελπίδα μου
ένας σου βλέμμα να το ξέρεις με κρατάει
και θά ρθουν μέρες σαν κι αυτές που ζωγραφίσαμε
να πάρει χρώμα και ο χρόνος που κυλάει.


REPORTER.GR
http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=226288
Ψήφος εμπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση
07:43 - 19 Οκτώβριος 2009
Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή πήρε τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Δευτέρας η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, μετά από τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων. Στην ψηφοφορία, που διεξήχθη μετά τα μεσάνυχτα, υπέρ ψήφισαν οι 160 βουλευτές της συμπολίτευσης, ενώ κατά οι 140 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Στη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης ανακοινώθηκαν οι προτεραιότητες ανά υπουργείο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προγραμματικές δηλώσεις των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

Διαφορετικές «γραμμές» ακολούθησαν κατά τις τοποθετήσεις τους οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΝΔ, Δ.Αβραμόπουλος, Ντ.Μπακογιάννη, Αντ.Σαμαράς, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απόφαση να μην κάνει χρήση δευτερολογίας ο Κ.Καραμανλής.

Η γγ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προώθηση «αντιλαϊκών σχεδίων» και «μακιαβελικού» εκλογικού νόμου.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, κατέκρινε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού περί της αλλαγής του εκλογικού συστήματος, τα εθνικά θέματα και την ψήφο των μεταναστών στις τοπικές εκλογές.

Η κυβέρνηση με τις προγραμματικές δηλώσεις της εξακολουθεί να περιγράφει τα προβλήματα, αλλά να μην ανακοινώνει τα συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα υλοποιηθούν οι στόχοι της, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Ο Γιώργος Παπανδρέου απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης κατά τη δευτεραλογία του, καλώντας παράλληλα το σύνολο των πολιτικών τάσεων σε «συμμετοχή και ευθύνη».


ΤΑ ΝΕΑ
«Σκληρή πρεμιέρα» από ΚΚΕ, ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009
Καμία περίοδο χάριτος δεν έδωσαν στην κυβέρνηση οι αρχηγοί των κομμάτων της ήσσονος αντιπολίτευσης που άσκησαν κριτική σε υψηλούς τόνους στις επιλογές και τις εξαγελλίες του Γ. Παπανδρέου και «υποσχέθηκαν» σκληρή αντιπολίτευση.

Αλ. Παπαρήγα: «Θα σας παλαίψουμε»
Για «εμπόριο ελπίδας και φόβων» κατηγόρησε την κυβέρνηση η γενική γραμματέας του ΚΚΕ, που υποσχέθηκε… σκληρή αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα.
«Αλλάξαμε σελίδα, αλλά δεν αλλάξαμε πολιτική. Εμείς θα σας παλέψουμε, όπως κάναμε και με τη ΝΔ, που ακολούθησε μια συντηρητική πολιτική. Σημασία, όμως, δεν έχει να σας παλεψουμε εμείς από τη Βουλή, αλλά να βρείτε το μάστορα σας από το λαό», τόνισε η κ. Παπαρήγα και εστίασε την κριτική της στον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε την κρίση στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τη λήξη της απεργίας και προέβλεψε ότι η κυβέρνηση «θα 'μακιγιάρει' τη συμφωνία που θα υπογράψει με τους Κινέζους». «Με τη νέα συμφωνία κανείς δεν εγγυάται ότι δεν αποκλείεται, πέραν των φοροαπαλλαγών που θα έχουν οι Κινέζοι, να μπορούν να παράγουν και κινεζικά προϊόντα».
«Δεν είπατε ότι καταργείτε κανένα αντιλαϊκό νόμο της ΝΔ. Μιλάτε μόνο για αλλαγή και αναμόρφωση. Υπάρχει νέα σελίδα, όχι όμως σε αλλαγή πολιτικής. Κύρια κατεύθυνση είναι να ασκηθεί πίεση στο λαό. Εμείς θα συμβάλουμε να μην εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτές», συμπλήρωσε.

Γ. Καρατζαφέρης: «Εμείς θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση»
Διμέτωπη επίθεση κατά Παπανδρέου και Καραμανλή εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, αφήνοντας υπονοούμενα για παρασκηνιακή συνεργασία μεταξύ των δύο αρχηγών και επιχειρώντας να εμφανιστεί ως η μόνη δεξιά αντιπολίτευση. Ο κ. Καρατζαφέρης παρομοίασε τον Γ.Παπανδρέου με «ασχημόπαπο, που έγινε κύκνος», λέγοντας ότι ο Κ.Καραμανλής είναι η «νεράιδα που τον μεταμόρφωσε».
Τόνισε ότι ο ίδιος «δεν θα είναι τόσο γλυκός, όσο ο κ. Καραμανλής» και θα ασκήσει σκληρή κριτική, όχι γιατί το απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος, αλλά γιατί το απαιτεί η κατάσταση, διότι -όπως υποστήριξε- αν ο κ. Παπανδρέου πιστεύει ότι με μια «χολιγουντιανής εμφάνισης κυβέρνηση», θα εντυπωσιάσει, εκείνος πιστεύει ότι «πηγαίνουμε σε θρίλερ».
«Προσέξτε, θα είμαστε εδώ. Δεν δίνουμε περίοδο χάριτος. Ο τόπος χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση. Θα προσπαθήσουμε, παρότι δεν τον έχουμε, να παίξουμε τον ρόλο αυτό», κατέληξε ο Γ. Καρατζαφέρης.

Αλ. Τσίπρας: «Η κυβέρνηση στρίβει δεξιά»
«Αοριστίες και μισόλογα» καταλόγισε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό. «Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι δεν ακολουθεί την πεπατημένη, προεκλογικά να βγάζει φλας αριστερά και μετεκλογικά να στρίβει δεξιά» είπε ο κ. Τσίπρας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν φάνηκε συνεπής στο ζήτημα της σύμβασης παραχώρησης του λιμανιού του Πειραιά στην COSCO: «Είχατε πει ότι, ως κυβέρνηση, θα επαναδιαπραγματευτείτε τη σύμβαση παραχώρησης, την οποία πολύ ορθά είχατε καταγγείλει σε υψηλούς τόνους και για το τίμημα και για τους όρους εκμετάλλευσης και για το εργασιακό καθεστώς στο λιμάνι. Και, ως κυβέρνηση, κάνατε στροφή 180 μοιρών».
Κατηγόρησε δε, τον πρωθυπουργό ότι ήταν ελάχιστα σαφής για το ασφαλιστικό, ενώ χαρακτήρισε αμφίσημη την τοποθέτηση του για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη.
Σκληρή ήταν η κριτική του κ. Τσίπρα και για τις επιχειρήσεις που διεξάγει η αστυνομία στα Εξάρχεια τις τελευταίες ημέρες: «Σπεύσατε να την μετατρέψετε λωρίδα της Γάζας και Δυτική όχθη. Με εκατοντάδες πάνοπλους αστυνομικούς να επιχειρούν εξευτελιστικούς ελέγχους σε 17χρονες κοπέλες που πηγαίνουν στο φροντιστήριο τους» είπε.
Η μόνη θετική αναφορά του προέδρου του ΣΥΝ αφορούσε την ίδρυση αυτόνομου υπουργείου Περιβάλλοντος που, όπως είπε, «ήταν ένα ώριμο αίτημα που έγινε πράξη».
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4541686&ct=1


TA NEA
Μπλόκο στα διόδια
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009
ΚΑΤΑΛΗΨΗ στους σταθμούς διοδίων στις Αφίδνες- και στα δύο ρεύματα- πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι κάτοικοι των Αφιδνών και των γύρω περιοχών. Είναι η δεύτερη κατάληψη από την προηγούμενη Κυριακή που πραγματοποιούν κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση στις τιμές των διοδίων.

Όση ώρα διήρκεσε η κατάληψη- απο τις 12 έως τη μία το μεσημέρι- οι διερχόμενοι οδηγοί περνούσαν χωρίς πληρώνουν το αντίτιμο 1,85 ευρώ για τη διέλευση τόσο στο ρεύμα προς Λαμία όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κάτοικοι από τις Αφίδνες, τη Μαλακάσα, το Πολυδένδρι, τον Ωρωπό, τον Κάλαμο και τον Βαρνάβα άρχισαν να συγκεντρώνονται λίγο πριν από τις 11 χθες το πρωί στα διόδια της Μαλακάσας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν με τα αυτοκίνητά τους προς τις Αφίδνες, όπου οι υπάλληλοι βλέποντας την αντίδραση του κόσμου άνοιξαν τις μπάρες αφήνοντας να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα.

Για τους κατοίκους των περιοχών που πραγματοποίησαν τη χθεσινή συγκέντρωση, η αύξηση στην τιμή των διοδίων φθάνει το 34,5%. Την ίδια ώρα το ταξίδι- στη διαδρομή από τη Μεταμόρφωση έως τον Μαλιακό (Σκάρφεια)

αυξήθηκε κατά 52,7%. Μέχρι πρότινος, οι κάτοικοι των Αφιδνών και των γύρω περιοχών πλήρωναν μόνο στην άνοδο (προς Λαμία)

2,75 ευρώ. Σήμερα πληρώνουν 1,85 προς Αθήνα και 1,85 προς Λαμία, σύνολο 3,70 ευρώ την ημέρα για τη μετακίνησή τους.

Οι κάτοικοι ζητούν την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς χρέωσης, άμεση κατασκευή και επιδιόρθωση του παράπλευρου οδικού δικτύου και άμεση διαπραγμάτευση για το ποσό των διοδίων που πρέπει να πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι των γύρω περιοχών.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4541729&ct=1


ΕΘΝΟΣ
http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11381&subid=20110&pubid=7184882
Μήνυμα για τη φτώχεια από τα παιδιά της Γάζας
Μέσα από εκδηλώσεις απηύθυναν έκκληση για τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας, που δυσκολεύει την ζωή των 1,5 εκατ. κατοίκων
19/10/2009
Τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Φτώχειας επέλεξε ομάδα παιδιών από τη Γάζα να δώσει το δικό της μήνυμα για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που μεγαλώνουν.
Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν την Κυριακή σε σχολείο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης και μέσα από εκδηλώσεις απηύθυναν έκκληση για τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας, που δυσκολεύει την ζωή των 1,5 εκατ. κατοίκων.
Η οικονομία της Γάζας είναι βυθισμένη κάτω από τον αποκλεισμό του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ο οποίος επιβλήθηκε μετά τον έλεγχο που απέκτησε η Χαμάς στην περιοχή το 2007.
Τα παιδιά τραγούδησαν τραγούδια κατά της φτώχειας, ενώ διοργάνωσαν και χορευτικές εκδηλώσεις. Επίσης αναπαράστησαν σκηνές από την ισραηλινή εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, έπαιξαν μία σκηνή, όπου παρίσταναν τα νεκρά, ξαπλώνοντας στο έδαφος, την ώρα που στο βάθος ακούγονταν σειρήνες.
Το σχολείο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης, όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, είχε χτυπηθεί από ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια της εισβολής του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα στις αρχέςτου 2008, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες πολίτες.
«Σ’ αυτήν την παράσταση σήμερα, ακούσαμε και είδαμε πώς βιώνουν τα παιδιά της Γάζας τις περιστάσεις, δώσατε φωνή στον ανυπόφορο πόνο κατά τη διάρκεια και μετά την διαμάχη», είπε απευθυνόμενος στα παιδιά ο Κρις Νόρμαν, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες
Η λωρίδα γης που βρίσκεται μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Μεσογείου υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης των τριών εβδομάδων, τον Ιανουάριο του 2008, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.400 παλαιστίνιοι και 13 ισραηλινοί.
Στις αρχές αυτού του μήνα ο ΟΗΕ δήλωσε ότι ενας στους πέντε κατοίκους της Γάζας ζει κάτω από άθλιες συνθήκες, ένας αριθμός που τριπλασιάστηκε την τρέχουσα χρονιά, φτάνοντας τους 300.000.
Η Διεθνής Ημέρα κατά της Φτώχειας καθιερώθηκε το 1993 με σκοπό να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ανάγκη μείωσης της φτώχειας και της εξαθλίωσης σε όλες της χώρες της υφηλίου.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Ηλεκτρονική Έκδοση
http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=93317
00:21 Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009
Ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
«Δεν χρωστάω σε κανέναν, μόνο στον ελληνικό λαό», τόνισε ο πρωθυπουργός
Την ψήφο εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου έλαβε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η κυβέρνηση, με τους 160 βουλευτές της συμπολίτευσης να επιβεβαιώνουν τη στήριξή τους στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί. Το ερώτημα δεν είναι αν θα είμαστε ευχάριστοι ή δυσάρεστοι, αλλά για ποιους, τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου, κλείνοντας τη συζήτηση.
Σε μια ομιλία με έντονο το στοιχείο της σύγκρουσης, ο πρωθυπουργός επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση και κυρίως,ότι μετέφερε τεράστιο πλούτο από τα φτωχά στρώματα σε λίγους και ημέτερους. Παρά τα προβλήματα που περιέγραψε, δήλωσε αισιόδοξος, λέγοντας ότι ξέρει τις τεράστιες δυνατότητες που κρύβουν μέσα τους οι Έλληνες.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ακολούθησε το διεθνές παράδειγμα για την αντιμετώπιση της κρίσης, προχωρώντας στην τόνωση της πραγματικής οικονομίας οικονομίας, ώστε να περιοριστεί η ύφεση. Αντίθετα, σημείωσε ότι με την πολιτική της στέγνωσε την αγορά, δημιουργώντας φαύλο κύκλο περιορισμού των εσόδων και διόγκωσης του ελλείμματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι δανειζόταν ιλιγγιώδη ποσά, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του χρέους μέσα σε έξι χρόνια, από τα 165 σε 300 δισ. ευρώ.
"Μου προτείνουν να πάρω σκληρά μέτρα. Για ποιους; Θα λύσει το πρόβλημα η αφαίρεση 500 εκατ. ευρώ από μισθωτούς και συνταξιούχους με το πάγωμα των εισοδημάτων τους; Θα τονώσει την αγορά; Το ερώτημα δεν είναι αν θα είμαστε ευχάριστοι ή δυσάρεστοι, αλλά για ποιους", υπογράμμισε ο Γ. Παπανδρέου.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της "άλλης αριστεράς", όπως είπε, συμφώνησε με την κριτική τους για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. πρόσθεσε, όμως, ότι στη διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. δεν αρκεί να προβληματίσει τους συνομιλητές του με την κριτική του, αλλά πρέπει και να προασπίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Όταν σου ζητά κάποιος επανειλημμένα δανεικά, κάποια στιγμή του λες να σταματήσει να τα σπαταλά και να κοιτάξει να νοικοκυρέψει το σπίτι του, είπε. "Ναι, να αλλάξουμε την Ευρώπη", είπε. "Αλλά μόνο μια ισχυρή και αξιόπιστη Ελλάδα μπορεί να παίξει αυτόν το ρόλο".
Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα επιτρέψει να αδικηθεί από την κρίση ο μέσος Έλληνας και δήλωσε για ακόμη μια φορά έτοιμος να συγκρουστεί με καλά παγιωμένες πρακτικές και αντιλήψεις, με στόχο μια ευνομούμενη πολιτεία. Δήλωσε ότι μπαίνει μπροστά, αλλά πρόκειται για ένα έργο το οποίο η κυβέρνηση δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μόνη της. Επαναλαμβάνοντας ένα προεκλογικό σύνθημα, τόνισε ότι δεν ζητά την ανοχή των πολιτών, αλλά τη συμμετοχή τους.
Απευθυνόμενος σε όσους "με ευκολία ισοπεδώνουν και τα βάφουν όλα μαύρα", δήλωσε ότι η θέση τους οδηγεί μαθηματικά στην απάθεια, τον διχασμό και τον εξτρεμισμό και καλλιεργεί φοβία. "Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν χρωστάει σε κανέναν. Μόνον στον ελληνικό λαό", τόνισε. "Κάθε διαπραγμάτευση και επαναδιαπραγμάτευση θα γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού και κανενός άλλου", υπογράμμισε ο Γ. Παπανδρέου.
♦ Σχολιάζοντας τις δηλώσεις των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δέχεται ως ειλικρινείς τους θετικούς λόγους που ακούστηκαν από τη Ν.Δ. για συναίνεση και στήριξη στα μεγάλα ζητήματα και εξέφρασε τη χαρά του για την υιοθέτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση της διαδικασίας εκλογής του νέου προέδρου του κόμματος από τη βάση. Αναφέρθηκε θετικά στα όσα είπε ο ΣΥΝ για προγραμματική αντιπολίτευση και έκρινε ως αξιοπερίεργη τη στάση του ΚΚΕ, το οποίο -όπως είπε- εξήγγειλε "με το καλημέρα" όσες κινητοποιήσεις δεν έκανε τα τελευταία πέντε χρόνια

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.