Tsakthan Daily, 15 October 2009 - Οικολόγοι και «οικολόγοι»

Tsakthan Daily, 15 October 2009
Οικολόγοι και «οικολόγοι»


Τώρα που αποκτήσαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συναφών (;) θεμάτων καλό θα ήταν να θυμηθούμε ορισμένες θεωρίες για την οικολογία και να εικάσουμε πώς θα κινηθούν οι νέοι κυβερνώντες σε αυτό τον τομέα με βάση όχι μόνο την θεωρία αλλά και την ιστορική πρακτική. Εν αρχή ην ο φιλελευθερισμός που πρόβαλε το δόγμα ότι ο επιχειρηματίας, το οικονομικό άτομο, λειτουργεί με βάση την αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης του κόστους.

Υπάρχουν αρκετές τάσεις στο χώρο της φιλελεύθερης οικολογίας. Η βασικότερη και πιο ιστορική είναι η τάση του θετικού φιλελευθερισμού , που υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη να παρέμβουν στην καπιταλιστική οικονομία με σκοπό την αποτροπή και πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος, ή έστω την αποκατάσταση των ζημιών που υφίσταται το περιβάλλον. Αυτό δε σημαίνει ότι οι θετικοί φιλελεύθεροι περιβαλλοντιστές στερούνται γενικότερου οράματος ή ότι θέτουν χαμηλά τον πήχη στα πλαίσια του στενού πραγματισμού. Σημαντική υπήρξε η συμβολή πολλών θετικών φιλελεύθερων περιβαλλοντιστών στην ανάπτυξη του κινήματος ενάντια στην ίδρυση νέων πυρηνικών εργοστασίων σε Δύση και Ανατολή κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990. Η πραγματιστική αντίληψη του θετικού φιλελεύθερου οικολογισμού κυριάρχησε στις ΗΠΑ στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Σήμερα κυριαρχεί και σε επίπεδο Βρυξελλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματιστική πολιτική παρέμβαση είχε να επιδείξει πολλά άμεσα αποτελέσματα στη διάρκεια των θητειών των Προέδρων που είχαν εκλεγεί με το πρόγραμμα του κινήματος των Προοδευτικών (θητείες Theodore Roosevelt, και κυρίως του Franklin Roosevelt με New Deal). Η πραγματιστική αντίληψη του θετικού φιλελεύθερου περιβαλλοντισμού έγινε πράξη με τις κινητοποιήσεις των διαφόρων περιβαλλοντιστικών ομάδων πίεσης και με τη βοήθεια των επαγγελματιών λομπιστών που έπεισαν τους βουλευτές, τους γερουσιαστές και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ψηφίσουν νόμους και να εκπονήσουν πολιτικές που να περιορίζουν την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική δραστηριότητα των «ληστρικών καπιταλιστών» (“robber barons”) σε βάρος των δασών, των φυσικών πόρων και της αισθητικής των αστικών και υπαίθριων χώρων. Επίσης, δημιουργήθηκαν πάρκα και εθνικοί δρυμοί, προστατεύθηκαν τα άγρια δάση και τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη του ζωικού βασιλείου (π.χ. Βίσονες κ.α.), οριοθετήθηκαν οι χρήσεις γης και προωθήθηκαν προγράμματα διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση σχετικά με την περιβαλλοντική αγωγή. Αυτή η πραγματιστική αντίληψη είναι και σήμερα η επικρατούσα στις ΗΠΑ με πρωτοπόρες τις μεγάλες οργανώσεις και τα λομπιστικά γραφεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ταμείου για την Υπεράσπιση του Περιβάλλοντος (Environment Defense Fund) που, όπως και άλλες συναφείς οργανώσεις διεκδικούν τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων και τη θεσμοποίησή τους ως κύριων εκφραστών του περιβαλλοντικού κινήματος στο πλαίσιο της λειτουργίας κρατικών θεσμών όπως η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Η δεύτερη και ιδιαίτερα ακραία εκδοχή της φιλελεύθερης αυτής αντίληψης είναι αυτή των θιασωτών της αγοράς (αρνητικός φιλελευθερισμός). Αυτή είναι η θέση του Ronald H. Coase, ο οποίος θεωρεί ότι οι εξωτερικές επιβαρύνσεις, που προκαλούνται από την ρύπανση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και κατά προτεραιότητα πρέπει να αποζημιώνει η επιχείρηση που ρυπαίνει: «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η κρατική παρέμβαση κατά τον Coase υποκαθιστά τον μηχανισμό της αγοράς, γιατί τα περιβαλλοντικά προβλήματα αφορούν τους φυσικούς πόρους που δεν ανήκουν σε κανένα, δηλαδή ανήκουν σε όλους, έτσι ώστε η ανυπαρξία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων να δικαιολογεί την κρατική παρέμβαση και να παρεμποδίζει τους μηχανισμούς της αγοράς να διευθετήσουν το πρόβλημα. Σε αυτούς τους κύκλους ενδημεί η λογική της «αγοραπωλησίας» δικαιωμάτων ρύπανσης. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, οι εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό και μηχανισμούς μείωσης της ρύπανσης Πράγματι, για τους φιλελεύθερους της αγοράς, η μοναδική λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η «έξυπνη ανάπτυξη των αγορών και των οιονεί αγορών.» Οι συγκεκριμένοι (σκληροπυρηνικοί) φιλελεύθεροι απορρίπτουν το είδος διαχείρισης των φυσικών πόρων που υποστηρίζουν οι ορθολογιστές των κυβερνητικών διοικήσεων και πιστεύουν ακράδαντα ότι η πολιτική δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από εξυπηρετητή των ειδικών ομάδων συμφερόντων. Συνεπώς, η μοναδική έξοδος από το τέλμα είναι η απόδοση τιμών στη φύση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι φυσικοί πόροι είναι εμπορεύματα των οποίων οι τιμές ρυθμίζουν τις μεταβολές των διαθέσιμων ποσοτήτων των αγαθών. Με το επιχείρημα ότι ο κάθε άνθρωπος φροντίζει καλύτερα τον οικείο του χώρο από όσο τον κοινό δημόσιο χώρο, οι (σκληροπυρηνικοί) φιλελεύθεροι της αγοράς προτείνοιυν την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της φύσης, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση και αποτίμηση σε χρήμα της γης, των δασών, του αέρα και των υδάτων, μαζί με τον ιχθυολογικό πλούτο και την υπόλοιπη χλωρίδα και πανίδα, τον ορυκτό πλούτο και τους ενεργειακούς πόρους. Η ανταλλαγή τους στην αγορά θα προσδιορίζει τους ρυθμούς ζήτησης – καταναλωσης καθώς και το ρυθμό της ανάλωσής τους.
Παραπομπές:
1. Βλ. Ναξάκης Χ. (1997) «Τα πολιτικά ρεύματα στην Οικολογία», Θέσεις, Απρίλιος-Ιούνιος http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=29
2. Βλ. Price J. (1990) The Antinuclear Movement. Boston: Twayne/G.K. Hall.
3. Coase R. (1960) “The Problem of Social Cost” in Journal of Law and Economics, October, http://www.sfu.ca/~allen/CoaseJLE1960.pdf
4. Βλ. Anderson T. and Leal D. (2001) Free Market Environmentalism. London: Palgrave, σελ. 9-26.


Θανάσης Τσακίρηςhttp://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com


Ο,τι δηλώσεις

Στίχοι: Γιάννης Καραλής
Μουσική: Γιάννης Καραλής
Πρώτη εκτέλεση: Πωλίνα


Για να πιάσεις την καλή
και να κάνεις φήμη,
η ψευτιά και το μπλαμπλά
είναι επιστήμη.
Γίνεσαι διάσημος,
γίνεσαι μονάδα,
ό,τι θέλεις γίνεσαι
μόνο στην Ελλάδα.

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

Το καλάμι καβαλάς,
λες ό,τι γουστάρεις ,
όλοι σε θαυμάζουνε
όταν σνομπάρεις.
Γίνεσαι πολιτικός
και ιδεολόγος,
κόκκινος ή πράσινος,
μπλε και οικολόγος.

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

www.madata.gr
Παγκόσμια μέρα "Πλυσίματος των Χεριών"
15 Οκτωβρίου 2009, 07:36
Εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο, πλένουν σήμερα ταυτόχρονα τα χέρια τους, σηματοδοτώντας την δεύτερη παγκόσμια μέρα «Πλυσίματος των Χεριών», με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και της Unicef.
Σκοπός αυτής της ημέρας είναι να περαστεί το μήνυμα ότι αυτή η απλή πράξη, είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευόμαστε από τις θανατηφόρες ασθένειες. Επιπλέον, μας υπενθυμίζει ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης ζει σε ανεπαρκείς έως άθλιες συνθήκες υγιεινής.
Περίπου 120.000.000 παιδιά από 70 διαφορετικές χώρες, από τις πέντε ηπείρους, αναμένεται να συμμετάσχουν στην καμπάνια, πλένοντας μόνο τα χέρια τους.
Η Ινδία έχει θέσει ως επικεφαλής της πρωτοβουλίας, τον σταρ του κρίκετ, Σάχιν Τέντουλκαρ και αυτός μαζί με την ομάδα του, θα δείξουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών.
«Πρέπει να τα πλένουμε πριν το μαγείρεμα, πριν το γεύμα, μετά την τουαλέτα και μετά το καθάρισμα ενός μωρού», δήλωσε ο σύμβουλος προγράμματος της Unicef.
Κάθε χρόνο, οι διαρροϊκές ασθένειες και οι οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις γίνονται αιτία για το θάνατο πάνω από 3,5 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των 5 ετών.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος των Χεριών, που γιορτάζεται στις 15 Οκτωβρίου σε 80 χώρες του κόσμου, επισημαίνεται πως το πλύσιμο με σαπούνι και νερό είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικές παρεμβάσεις υγείας.
Το νερό από μόνο του δεν αρκεί. Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό όταν είναι κρίσιμο - δηλαδή μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν το φαγητό, βοηθά να μειωθούν τα κρούσματα διάρροιας πάνω από 40% και οι αναπνευστικές λοιμώξεις σχεδόν 25%.
Επιπλέον, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι συνιστάται επίσης ως ένα βασικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης Η1Ν1.
Παρά τις μεγάλες δυνατότητες που έχει το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, σπάνια εφαρμόζεται και δεν είναι πάντα εύκολη η προώθησή του. Ενώ το σαπούνι είναι διαθέσιμο στα περισσότερα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο, τα ποσοστά χρήσης του - στις περιστάσεις που είναι κρίσιμο - κυμαίνονται από μηδέν έως 34%.
Το ακάθαρτο νερό και η ανεπαρκής υγιεινή είναι συχνά οι βασικές αιτίες για απουσίες από την εργασία και το σχολείο, που διαιωνίζουν τον κύκλο της οικονομικής και κοινωνικής στασιμότητας σε πολλές χώρες. Οι επενδύσεις που γίνονται στον τομέα της υγείας, της παιδικής επιβίωσης, της εκπαίδευσης, της παροχής νερού και της υγιεινής, τίθενται όλες σε κίνδυνο αν δεν δοθεί έμφαση στο πλύσιμο των χεριών με σαπούνι.
Με το σύνθημα «Τα καθαρά χέρια σώζουν ζωές» η παγκόσμια εκστρατεία της Ημέρας Πλυσίματος των Χεριών έχει ως στόχο να καταστήσει τα παιδιά των σχολείων φορείς αλλαγής εισάγοντας παρεμβάσεις υγιεινής στα σχολεία, συμπεριλαμβανόμενου του πλυσίματος των χεριών με σαπούνι, ώστε τα παιδιά να μεταφέρουν με τη σειρά τους αυτές τις καλές πρακτικές υγιεινής στα σπίτια και τις κοινότητές τους.
Από την Κολομβία μέχρι το Μπαγκλαντές, από την Κένυα μέχρι τις Φιλιππίνες, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Αιθιοπία, περίπου 200 εκατομμύρια παιδιά κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν τη χρονιά που μας πέρασε στο γενέθλιο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος των Χεριών.
Φέτος, πολύ περισσότερα παιδιά, δάσκαλοι, γονείς, προσωπικότητες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν στον εορτασμό.

http://www.madata.gr/epikairotita/press/44581.html
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
Η αντιπαράθεση κυβέρνησης και λιμενεργατών με αιχμή τη συνεχιζόμενη απεργία τους, η κρίσιμη συνάντηση της Λούκας Κατσέλη σήμερα με εκπροσώπους τους, αλλά και η συνάντηση που είχε η υπουργός με τον Κινέζο πρέσβη σε καλό κλίμα με εμφανή διάθεση και από τις δύο πλευρές για εξεύρεση λύσης, η δέσμη μέτρων από τον πρωθυπουργό για διαφάνεια και αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα, το έντονα αρνητικό κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας με αιχμή την εκλογή προέδρου του κόμματος, η έντονη αντιπαράθεση Καραμανλή - Μεϊμαράκη για το ζήτημα της διεξαγωγής του συνεδρίου, η αύξηση της ανεργίας, καθώς και η άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολούν σήμερα τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού Τύπου.
Αναλυτικά, οι τίτλοι των εφημερίδων κατ' αλφαβητική σειρά είναι οι ακόλουθοι:
* ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: "Άρωμα Γυναίκας στη σημερινή Βουλή... Αφιέρωμα: Οι όμορφες, επιτυχημένες και έξυπνες βουλευτίνες".
* ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: "Σε φουρτούνα η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι απεργίες στον ΟΛΠ παρά τη διαφαινόμενη προσέγγιση της Λ. Κατσέλη με τους Κινέζους".
* Η ΑΥΓΗ: "Cosco, παρ΄τα όλα! Επέκταση της συμφωνίας για το λιμάνι του Πειραιά... διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, σε αντάλλαγμα για τα "εργασιακά δικαιώματα".
* ΑΥΡΙΑΝΗ: "Μεγάλη απειλή για την υπό κατάρρευση Οικονομία της χώρας. Οι εργατοπατέρες αντικατέστησαν την ανύπαρκτη και διαλυμένη αντιπολίτευση".
* ΤΟ ΒΗΜΑ: "Τα πέντε "κλειδιά" για το νέο κράτος".
* Η ΒΡΑΔΥΝΗ: "Κυβέρνηση παγιδευμένη στα προεκλογικά της "ΘΑ". "Παγώνει" η αγορά από την απεργία στο λιμάνι του Πειραιά".
* ΕΘΝΟΣ: "Κήρυξε πόλεμο στο ρουσφέτι. Δέσμη μέτρων από τον Γιώργο για διαφάνεια, αξιοκρατία".
* ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: "Στο... καλάθι το "βέτο" στην ΕΕ τα Σκόπια. Χωρίς να έχει επιλυθεί η διαφορά για το όνομα, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις".
* ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: "Καραμανλής: Είσαι τρελός Μεϊμαράκη. Δυναμική σύγκρουση των δύο ανδρών για το Συνέδριο".
* ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: "Η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά μοιάζει με... Κινέζικο μαρτύριο".
* ΕΣΤΙΑ: "Άθλιο κράτος τεράστιες σπατάλες. Βαρειές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας".
* Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: "Θρίλερ η απεργία στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση επιδιώκει συναινετική λύση - Επιφυλακτική, ωστόσο, η κινεζική COSCO".
* Ο ΛΟΓΟΣ: "Διάλογος για τη σύμβαση. Δεν ακυρώνεται η ισχύουσα σύμβαση, τόνισε η Λ. Κατσέλη".
* ΤΑ ΝΕΑ: "Βάπτισμα πυρός σε λιμάνια, ναυπηγεία, ενώ η ανεργία πλησιάζει το 10%".
* Η ΝΙΚΗ: "Συγκρουστείτε με την εξουσία. Το νέο δόγμα του Γιώργου από το βήμα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ".
* ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: "Μπρα ντε φερ Σαμαρά - Αβραμόπουλου. Ασφυκτική πίεση για ενιαίο αντι-μητσοτακικό μέτωπο".
* ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: "Το ΠΑΣΟΚ δίνει το λιμάνι ολοκληρωτικά στην COSCO. Πέφτουν τα προεκλογικά κόλπα της επαναδιαπραγμάτευσης".
* Η ΧΩΡΑ: "Οργή Μεϊμαράκη κατά Καραμανλή, Σιούφα για τους χειρισμούς (και όχι μόνο) σχετικά με το έκτακτο συνέδριο".
* City Press: "Κρίση στην αγορά εργασίας".
* Metro "Πόλεμος" στην εκπαίδευση. Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει κατά της ΠΟΣΔΕΠ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων".
Θεσσαλονίκη
* ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: "50.000 άνεργοι στη Θεσσαλονίκη! Εκτινάχτηκε στο 11,4% η ανεργία".
* ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: "Χαϊδεύουν τα Σκόπια, μας κάνουν και συστάσεις! Η Κομισιόν άνοιξε στην ΠΓΔΜ την πόρτα της ένταξης".
* ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: "Σώστε το Θερμαϊκό! Εγκρίθηκε πρόγραμμα δράσης 1,5 εκ. ευρώ".

TO BHMA
Δεν σήκωσαν το χέρι τους το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τέσσερις του ΠαΣοΚ
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=293920&ct=32&dt=15/10/2009
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το θέμα του όρκου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει να ορκιστούν οι βουλευτές του με πολιτικό και όχι με θρησκευτικό όρκο. Μάλιστα υπήρξε και σχετική τηλεφωνική επικοινωνία του απερχόμενου Προέδρου της Βουλής κ. Δ. Σιούφα με τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπρα, κατά την οποία τού διευκρίνισε ότι ο όρκος των βουλευτών καθορίζεται από το Σύνταγμα (άρθρο 59) και ότι «δεν τίθεται θέμα πολιτικού όρκου». Απαντώντας μάλιστα στη σχετική επιστολή του κ. Τσίπρα, επεσήμανε ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος είναι απόλυτος και απ΄ όλους», ξεκαθαρίζοντας ότι βάσει των προβλεπομένων θα γίνει και η ορκωμοσία, καθώς και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. Ετσι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να μην εισέλθουν στην αίθουσα της Ολομελείας κατά τη διάρκεια του αγιασμού, ως πράξη συμβολισμού, καθώς τάσσονται υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών Εκκλησίας και Κράτους. Οταν ολοκληρώθηκε ο αγιασμός και ενώ η προεδρεύουσα κυρία Ελσα Παπαδημητρίου είχε ήδη αρχίσει να διαβάζει τον προβλεπόμενο όρκο, τον οποίο επανελάμβαναν οι βουλευτές, άνοιξε η πόρτα και εισήλθαν στον χώρο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι απλώς πήραν τη θέση τους στα έδρανα.

Κατά την πάγια τακτική τους οι βουλευτές του ΚΚΕ κατά την ορκωμοσία στάθηκαν όρθιοι δίχως να σηκώσουν το χέρι τους και να επαναλάβουν τα λόγια του όρκου. Υπήρξε άλλωστε σχετική γραπτή δήλωση της κυρίας Αλέκας Παπαρήγα υπέρ της αναγκαιότητας κατάργησης του θρησκευτικού όρκου για όπου και αν προβλέπεται. Εξαίρεση από την ΚΟ του ΚΚΕ απετέλεσε η κυρία Λιάνα Κανέλλη , η οποία ορκίστηκε κανονικά σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αλλά και από την κυβερνώσα παράταξη υπήρξαν βουλευτές που δεν ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σπ. Κουβέλης, ο οποίος βρισκόταν στα κυβερνητικά έδρανα, στάθηκε σε στάση προσοχής την ώρα της ορκωμοσίας, σε αντίθεση με τους άλλους συναδέλφους του οι οποίοι είχαν σηκώσει το δεξί τους χέρι με ενωμένα τα τρία δάχτυλα ως σύμβολο της Αγίας Τριάδας. Ιδια στάση τήρησαν από τη θέση τους στα βουλευτικά έδρανα ο υφυπουργός Υποδομών κ. Ν. Σηφουνάκης , καθώς και οι κυρίες Μαρία Δαμανάκη και Μάγια Τσόκλη.

ΝΑΥΤΕΡΜΠΟΡΙΚΗ
Προσφυγές στη δικαιοσύνη
Στα «χαρακώματα» κολέγια και πανεπιστημιακοί καθηγητές
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1728530


«Πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ των κολεγίων και των πανεπιστημιακών καθηγητών. Ειδικότερα, με προσφυγές στη δικαιοσύνη απαντά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων (HAC) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Καθηγητών Πανεπιστημίου (ΠΟΣΔΕΠ) που επίσης προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση Σπηλιωτόπουλου.

Όπως ανακοινώθηκε από το σύνδεσμο, αποφασίστηκε η άμεση ανάθεση στους νομικούς συμβούλους να προετοιμάσουν για κάθε ένα κολέγιο, αλλά και για τον σύνδεσμο, αγωγές και μηνύσεις εναντίον των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ για ηθική και οικονομική βλάβη, που έχουν υποστεί από τις «ανακριβείς ανακοινώσεις των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ, με τις οποίες αμφισβητείται το κύρος, η καλή λειτουργία και η νομιμότητα των Κολεγίων τόσο πριν όσο και μετά την χορήγηση αδειών λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας».

Επίσης, θα καταθέσουν μηνύσεις για «τα όσα δυσφημιστικά περιέχονται σε πολλές ανακοινώσεις των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ».

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΕΝΝΗΣ
[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Δεν αφήνω ποτέ τους συντρόφους μου στα κρύα του λουτρού
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009
Δηλώνει κατηγορηματικά πως ήταν αυτή που αποφάσισε να αρνηθεί τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος που της προσέφερε ο Γ. Παπανδρέου και όχι οι Οικολόγοι Πράσινοι, αφού άλλωστε στην ίδια έγινε η πρόταση.
Όσο για τον λόγο; Κατεβαίνει υποψήφια δήμαρχος Βιέννης και όπως χαρακτηριστικά λέει «δεν αφήνω ποτέ τους αγώνες μου στα μισά και τους συντρόφους μου στα κρύα του λουτρού». Αν είχε γίνει στο κόμμα, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν σε σοβαρό διάλογο.
Γιατί οι Οικολόγοι Πράσινοι αρνήθηκαν το υφυπουργείο Περιβάλλοντος από όπου θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε οικολογικότερες κατευθύνσεις;

Δεν αρνήθηκαν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Αρνήθηκα εγώ- όσο δύσκολη κι αν ήταν για μένα αυτή η απόφαση- λόγω των σοβαρότατων υποχρεώσεων στη Βιέννη: βάζω υποψηφιότητα για δήμαρχος και βρίσκομαι σε προεκλογική εκστρατεία που δεν θα μπορούσα και δεν θα ήθελα να εγκαταλείψω στα μισά του δρόμου.

Συμμετοχή σε υφυπουργείο είναι «κυβέρνηση συνεργασίας»;
Εξαρτάται αν η πρόταση απευθύνεται προσωπικά σε ένα άτομο ή στον πολιτικό χώρο που αυτό αντιπροσωπεύει.

Δεν ήταν ευκαιρία να δοκιμαστούν στην πράξη;

Ο νόμος της πράξης είναι η ωραιότερη και η πιο ανηλεής πλευρά της πολιτικής. Όμως η πρόταση απευθυνόταν σε μένα.

«Οι ευκαιρίες ξαναγυρίζουν», δηλώσατε. Θεωρείτε πιθανή νέα πρόταση στους Οικολόγους Πράσινους;

Δεν θεωρώ τίποτα γιατί δεν είμαι μάντης. Απλώς η πείρα μου με έχει διδάξει ότι όλα είναι πιθανά ό ταν υπάρχει θέληση. Οι συνεργασίες παραμένουν ταμπού στην Ελλάδα;

Κάθε άλλο! Αλλά βάση κάθε συνεργασίας είναι ο σοβαρός διάλογος και η συμφωνία πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια.

Γιατί η απόφαση ελήφθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως κατήγγειλαν στελέχη σας;

Αν η πρόταση απευθυνόταν στους Οικολόγους Πράσινους, τότε θα αποφασίζαμε όλοι μαζί. Όμως έγινε σε μένα και έπρεπε να αποφασίσω εντός λίγων ωρών. Εδώ λοιπόν λειτούργησε ο νόμος του αδιαχώρητου.

Στελέχη του κόμματος εξέφρασαν δημόσια διαφωνία στην απόφαση να μη δεχτείτε την πρόταση του κ. Παπανδρέου. Βοηθά την εικόνα των Οικολόγων Πράσινων;

Είμαι περήφανη που ο χώρος μας δεν γνωρίζει λογοκρισία. Αν ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει τη συνεργασία των Οικολόγων Πράσινων, και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε σοβαρό διάλογο. Όμως η πρόταση έγινε σε μένα και είναι γνωστό ότι είμαι βουλευτής και πρόεδρος των Πρασίνων της Βιέννης. Η απόφασή μου λοιπόν δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική πολιτική.

Δήμαρχος στη Βιέννη ή υφυπουργός στην Ελλάδα;

Κάθε πράγμα στον καιρό του... Αν οι Πράσινοι έδιναν το ΟΚ θα αφήνατε την υποψηφιότητα για τη δημαρχία της Βιέννης;

Όχι, δεν αφήνω ποτέ τους αγώνες μου στα μισά και τους συντρόφους μου στα κρύα του λουτρού.

Η ελληνική πολιτική σκηνή είναι στα μελλοντικά σας σχέδια;

Θα ήταν νωρίς να μιλήσουμε για σχέδια, αλλά δεν βλέπω τον λόγο γιατί να αποκλείσω το ενδεχόμενο κάποτε στο μέλλον. Σίγουρα η ζωή μου μοιράζεται μεταξύ Αυστρίας και Ελλάδας, αλλά το κέντρο βάρους, οι αγώνες και το έργο μου είναι στη Βιέννη εδώ και 23 χρόνια.

Είστε ικανοποιημένη από την εκλογική απόδοση των Οικολόγων Πράσινων;

Αρκετά, 2,5% είναι μια καλή αρχή. Με 3% θα άλλαζε ριζικά το σκηνικό!

Γιατί δεν κατάφεραν να περάσουν το κατώφλι του 3%;
Άλλο ευρωεκλογές άλλο κοινοβουλευτικές εκλογές. Και γιατί είμαστε ένα νεοσύστατο κόμμα που μόλις κατάφερε τον μεγάλο άθλο στις ευρωεκλογές και όχι θαυματοποιοί. Όταν ο προεκλογικός αγώνας είναι τόσο σύντομος, πάντα ευνοούνται κόμματα με τις ανάλογες οικονομικές δυνατότητες. Για μας ισχύει το «πόδια μου ποδαράκια μου».

Πώς κρίνετε τις μέχρι τώρα κινήσεις της κυβέρνησης;

Με κάνουν να ελπίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει επιτέλους. Η γνώμη σας για τη νέα υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη;
Τη θεωρώ ικανή και της εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία.

Οι τρεις σημαντικότερες προτεραιότητες του νεοσυσταθέντος υπουργείου για εσάς;

Δασολόγιο, ματαίωση της εκτροπής του Αχελώου, επαναστατική στροφή στα φωτοβολταϊκά.

Θα στηρίξουν οι Οικολόγοι Πράσινοι την πράσινη ανασυγκρότηση της Ηλείας που εξήγγειλε η κυβέρνηση;

Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Εγώ στηρίζω κάθε πραγματική προσπάθεια πράσινης ανάπτυξης.

Πράσινη ανάπτυξη η απάντηση στην κρίση;

Η μόνη λογική απάντηση στην κρίση.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «ακριβή» επιλογή.

Η καταστροφή του κλίματος είναι απίστευτα ακριβότερη.

Μόδα ή συνείδηση στην Ελλάδα η οικολογία;

Καλοδεχούμενη κι η μόδα όταν βοηθάει να στεριώσει η συνείδηση πιο βαθιά.

Τι θα δίδασκαν οι Αυστριακοί Πράσινοι στους Έλληνες;

Σε λίγα χρόνια θα έχουμε και στην Ελλάδα 10%. Όπου το πράσινο κίνημα στεριώσει, δείχνουμε τι αξίζουμε μέσα από την πολιτική συνεργασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για να δούμε λοιπόν πότε θα καταφέρουμε να βγάλουμε τον πρώτο πράσινο δήμαρχο και στην Ελλάδα!

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4541247&ct=1

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Καμιά έκπτωση
http://www1.rizospastis.gr/
Δέκα μέτρα - φωτιά για τους εργαζόμενους απαιτεί ο ΣΕΒ από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι πολλά απ' αυτά διασταυρώνονται με τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ. Εχουν, δε, συζητηθεί και με τη ΓΣΕΕ, η οποία έχει συμφωνήσει. Ο πρόεδρός της μιλά για «αδυναμία της οικονομίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας, ως το μείζον θέμα για αντιμετώπιση», αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρηματιών. Απέναντι σ' αυτά, το ΚΚΕ, με την ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ με τα μέτωπα πάλης για τις λαϊκές ανάγκες, που δημοσιεύτηκε στον «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη», δίνει απάντηση σε όφελος του λαού. Στις λαϊκές ανάγκες δε χωρά καμιά έκπτωση, ενώ θα οξύνονται όλο και περισσότερο με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αν δεν υπάρχει λαϊκή αντεπίθεση. Αυτό το συνεκτικό πλαίσιο πάλης απαιτεί να πληρώσουν οι επιχειρηματίες, ενώ συμβάλλει στην ανάπτυξη αγώνων χωρίς αναμονή, στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στο ενιαίο μέτωπο εργατών, φτωχών αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας και γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, που εναντιώνεται στην κυρίαρχη πολιτική. Απαντά σε όσους λένε ότι το ΚΚΕ δεν έχει προτάσεις, (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), αλλά και στον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ που λέει ψευδώς ότι όλα τα παραπέμπουμε στο σοσιαλισμό. Χωρίς αναμονή, λοιπόν, οργάνωση της ταξικής πάλης κόντρα στην κυρίαρχη πολιτική.
«Οικολογικά» άσφαιρα για τα μεταλλαγμένα
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=15/10/2009&id=11445&pageNo=4&direction=1
«Οχι άλλα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας» αξιώνουν οι «Οικολόγοι - Πράσινοι» και δε θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με ένα τέτοιο αίτημα. Οι οικολογικές ευαισθησίες τους όμως αποδεικνύονται υποκριτικές αφού αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι να κατονομάσουν τους υπεύθυνους για την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και για το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα έχουν εισβάλει στη ζωή των λαών της Ευρώπης με την έγκριση της ΕΕ. Ετσι, ενώ είναι γνωστό ποιοι και γιατί προωθούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως και ο ρόλος που έχει παίξει η ΕΕ, οι «Οικολόγοι - Πράσινοι» ούτε μια λέξη κριτικής δε διατυπώνουν και αρκούνται σε παραινέσεις προς την υπουργό Γεωργίας να καταψηφίσει την έγκριση και κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά τριών μεταλλαγμένων ποικιλιών καλαμποκιού στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνεδριάζει στις 19 Οκτώβρη στις Βρυξέλλες. Και συμβουλεύουν την κυβέρνηση στην - πλέον πιθανή - περίπτωση που δεν επιτευχθεί η οριστική απόρριψη του θέματος στο εν λόγω Συμβούλιο, αφού για κάτι τέτοιο απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία, μέσω του Ελληνα επιτρόπου να ζητήσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτών των μεταλλαγμένων καλαμποκιών στις ευρωπαϊκές αγορές! Είναι προφανές ότι μεγαθήρια όπως η «Monsanto», στην οποία ανήκουν οι δύο από τις τρεις μεταλλαγμένες ποικιλίες καλαμποκιού, καμία απειλή δε νιώθουν από τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, ούτε από «οικολόγους» που δεν αμφισβητούν ούτε στο ελάχιστο το πλαίσιο εντός του οποίου φύονται ανεξέλεγκτα σαβούρες επικίνδυνες για τους λαούς. Το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο τα μεταλλαγμένα, αλλά αυτοί που τα παράγουν, οι καπιταλιστές και το σύστημά τους.
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=15/10/2009&id=11445&pageNo=5&direction=1
Ο ... «πράσινος» Τζoρτζ Σόρος
Την ...«πράσινη ανάπτυξη» - φυσικά, με το ...αζημίωτο - ασπάζεται πλέον και ο γνωστός μεγαλοκεφαλαιοκράτης (σ.σ. «μεγαλοεπενδυτής», κατά τον αστικό Τύπο), Τζορτζ Σόρος! Ο Τζ. Σόρος, όπως γράφτηκε πρόσφατα και στον ελληνικό Τύπο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συγκροτήσει μια νέα πρωτοβουλία κλιματικής πολιτικής, στην οποία θα δαπανά 10 δισ. δολάρια το χρόνο για 10 χρόνια. «Θα αναζητήσω επικερδείς ευκαιρίες», ομολόγησε απερίφραστα. Και βέβαια, έτσι για το «ξεκάρφωμα» και για να μη νομίσει κανείς (σ.σ. αν είναι δυνατόν!) ότι κάνει τις «πράσινες» επενδύσεις του με μοναδικό στόχο το κέρδος, έσπευσε να το παίξει και λίγο οικολόγος, προσθέτοντας: «Παράλληλα, όμως, θα επιμείνω ότι οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν πραγματικά στην επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής»!.Εμάς, βέβαια, κάτι μας λέει ότι στο μόνο που θα επιμείνει είναι οι επενδύσεις αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο χρυσοφόρες και να συμβάλλουν στη διόγκωση του ήδη ευτραφούς πορτοφολιού του, όπως άλλωστε έκανε τόσα χρόνια και με τις μη «πράσινες» μπίζνες του
Και ασφαλώς αφιερώνουμε την είδηση αυτή σε όσους πιστεύουν ακόμη τα «πράσινα» παραμύθια και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και των άλλων εραστών της «πράσινης οικονομίας». Ισως τώρα να καταλάβουν ότι μοναδικός στόχος όσων υπηρετούν αυτήν την πολιτική, σε Ανατολή και Δύση, είναι η δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες τύπου Σόρος, σε τομείς όπως αυτοί της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των κατασκευών, του νερού κ.ά., με πρόσχημα το περιβάλλον. Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι της αγαθοεργούς αυτής πράσινης κίνησης του κεφαλαίου της πράσινης ανάπτυξης ηγούνται ανά τον κόσμο οι Α. Γκορ και Μπιλ Κλίντον

Ομοιος τον όμοιο αγαπά...
Την «τιμή» των εκδοτικών συγκροτημάτων γενικότερα, της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» ειδικότερα και φυσικά και της ίδιας, ανέλαβε χτες να υπερασπίσει η «Αυγή».
Ετσι, χτίζει ένα κείμενο για να απαντήσει στην αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη» σχετικά με τις κατασκευασμένες ειδήσεις για το ΚΚΕ που δημοσιεύτηκαν στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» καθώς και το σχεδιασμό εκδοτικών συγκροτημάτων να βάλουν στο στόχαστρο τη στρατηγική του ΚΚΕ παρουσιάζοντας κλίμα δήθεν δυσαρέσκειας στο εσωτερικό του Κόμματος από την πολιτική του. Αλλωστε, αυτοί άνοιξαν πρώτοι το χορό σε κεντρικό δελτίο του ΜΕΓΚΑ, με τον Π. Λαφαζάνη να μιλά «για καμπανάκι στο ΚΚΕ», για να προλάβουν μην τυχόν και τους πάρουν άλλοι την «μπουκιά από το στόμα» στην αντιΚΚΕ εκστρατεία. Χρήσιμοι πάντα...
Η «Αυγή» ανακαλύπτει ότι «το ΚΚΕ επιτίθεται σα να θέλει κάτι να κρύψει», λες και η απάντηση του ΚΚΕ ήταν η επίθεση και όχι τα ψέματα σε βάρος του από τον αστικό Τύπο, με τα οποία η «Αυγή» δείχνει ότι συμφωνεί. Ακόμα, σημειώνει ότι «η επίθεση, πρωτοφανής ακόμα και για τα ήθη του Περισσού, μοιάζει σα να μην απευθύνεται μόνο στους εκτός ΚΚΕ...», συνεχίζοντας στη ρότα των δήθεν διαφωνιών στο εσωτερικό του Κόμματος.
Η «Αυγή» βλέπει αυτά που θέλει η ίδια να δει και όχι αυτά που υπάρχουν. Ετσι, σημειώνει ότι «στην απάντηση με έντονο τρόπο το ΚΚΕ διαψεύδει πως υπάρχει η επιστολή, πως υπάρχει αρνητικό κλίμα στο κόμμα και πως υπήρχε πρόταση για "συνέδριο διαδοχής". Δεν ξεκαθαρίζει αν έχει διατυπωθεί πρόταση για έκτακτο συνέδριο». Ολα αυτά, τη στιγμή που η επιστολή του Γραφείου Τύπου και απαντούσε σε όλα τα σημεία, και κυρίως από τις πρώτες λέξεις χαρακτήριζε το «ρεπορτάζ» της «Κυριακάτικης «Ελευθεροτυπίας» «υποτιθέμενο» και ξεκαθάριζε ότι «δεν εκφράζει άλλο από τους ευσεβείς πόθους του συντάκτη, ενώ είναι αντικειμενικό να χαρακτηρισθεί και υποβολιμαίο»... Δηλαδή, τι άλλο ήθελε η «Αυγή» για να καταλάβει ότι τίποτα απ' ό,τι γράφεται στο συγκεκριμένο πόνημα δε στέκει; Αλλά δεν είναι ότι δε θέλει να καταλάβει. Αλλωστε, το παίρνει πάνω της...
... και η «Αυγή» τη λαθροχειρία
Παίρνοντας μάλιστα σαφή θέση υπέρ των διαφόρων συνειδητά κάλπικων «ρεπορτάζ», η «Αυγή» σημειώνει: «Επί της ουσίας των όσων λέγονται και γράφονται στον Τύπο, για τις εξελίξεις στο κόμμα μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, ο "Ρ", όπως και η ηγεσία του ΚΚΕ, δεν κάνει καμία αναφορά, εμμένοντας, όπως γίνεται φανερό, στα σενάρια συνωμοσιολογίας και αντιΚΚΕ προπαγάνδας». Εδώ κάνει συνειδητή λαθροχειρία και ας την ονομάζει η ίδια όπως θέλει, ρεπορτάζ, εκτίμηση, αναπόδεικτη όμως και χωρίς στοιχεία.
Ετσι, κατά την «Αυγή», η διάψευση δημοσιεύματος δεν είναι απάντηση (προφανώς γιατί δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά μόνο η συμβολή στη διαμόρφωση αντιΚΚΕ κλίματος), όπως ούτε η απάντηση μέσα από ρεπορτάζ και άρθρα του «Ρ» ότι τα δημοσιεύματα είναι κατασκευασμένα, άρα ψεύτικα. Το ξέρει αλλά είναι της ίδιας συνομοταξίας, πολιτικής και δημοσιογραφικής και δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Ξέρει ότι όλ' αυτά εντάσσονται σε άλλους σκοπούς αλλά φαίνεται ότι είναι ταγμένη μ' αυτούς...
Οπως μπερδεύει τον τίτλο με τη στήλη (αναφέρεται σε στήλη «Αλήθειες και ψέματα» στον «Ρ», ενώ αυτός ήταν εκείνη τη μέρα ο τίτλος στη στήλη «Διά του Τύπου»), έτσι μάλλον μπερδεύει και το ρεπορτάζ με το κατασκεύασμα για να δικαιολογήσει και τη δική της στάση, που αναπαράγει ψεύδη που «λέγονται» για να διαμορφώσει το κλίμα που τη βολεύει απέναντι στο ΚΚΕ.Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.