Posts

Showing posts from August, 2015

Tsakthan Randomly - Politics 20

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συγκριτική πολιτική ανάλυση

Προβαίνουμε σε συγκριτική ανάλυση των πολιτικών συστημάτων γιατί:
-Η ταξινόμηση και η σύγκριση των καθεστώτων μας βοηθάει να «κατανοούμε» την πολιτική ζωή και την κυβέρνηση.
-Όταν λέμε «κατανόηση» και όχι «εξήγηση» εννοούμε ότι δεν μπορούμε στις κοινωνικές επιστήμες να εξηγήσουμε τίποτα με τον τρόπο των φυσικών επιστημών.
-Δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα για να βγάλουμε συμπεράσματα και μάλιστα οριστικά. Δεν μπορούμε ούτε μια διαδήλωση να στήσουμε ως πείραμα ούτε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να αναπαραστήσουμε τα γεγονότα αλλάζοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας παράγοντες και παραμέτρους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

Α) ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1. Αριστοτέλης
Μέσα από την ανάλυση των πολιτικών συστημάτων εκατοντάδων κρατών-πόλεων του τότε γνωστού κόσμου ο Αριστοτέλης κατέληξε σε μια τυπολογία 6 συστημάτων. Η βάση της εξέτασής του ήταν τα παρακάτω ερωτήματα:
•Ποιος θα κυβερνά και με ποιο σκοπό;
•Πόσες και ποιες εξουσίες θα έχει ο άρχοντας;
•Θα είναι…

Tsakthan Randomly - Politics 19

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ -Από τυπική άποψη: Σύστημα είναι κάθε σύνολο στοιχείων ανάμεσα στα οποία ή στα χαρακτηριστικά τους υφίστανται σχέσεις. Μερικό (υπο)σύστημα είναι κάθε υποσύνολο σχέσεων ανάμεσα σε στοιχεία του ευρύτερου περιέχοντος συστήματος.

-Δομή: Συνίσταται στα βασικά υποδείγματα των στοιχείων του (ή των ιδιοτήτων των στοιχείων) και των σχέσεών τους. Δομές είναι το κοινοβούλιο, η γραφειοκρατία, οι διοικητικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια.
-Λειτουργία: Επίδραση ενός στοιχείου του συστήματος ως συμβολή στη διατήρηση της υπόστασης, στην προσαρμογή στο περιβάλλον, στην επίτευξη των στόχων του συστήματος. Οι δομές εκτελούν λειτουργίες που με τη σειρά τους καθιστούν την κυβέρνηση ικανή να χαράζει, να εφαρμόζει και να ενισχύει τις πολιτικές της. Οι πολιτικές αντανακλούν τους στόχους και οι υπηρεσίες παρέχουν τα μέσα.
Οι λειτουργίες διακρίνονται σε:
ØΈκδηλες
ØΛανθάνουσες
Οργάνωση:
*Από άποψη περιεχομένου είναι σύστημα πράξεων προσαρμοσμένων σε ένα σκοπό ή καθήκον.
**Από τυπική άποψη είν…

Tsakthan Randomly - Politics 18

Image
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα κύρια ζητήματα που αναδεικνύονται όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη μορφή του πολιτικού συστήματος μιας χώρας και να το συγκρίνουμε με αυτό μιας άλλης χώρας ή πολλών χωρών είναι τα εξής;

1.Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυβερνήσεων, πολιτικών συστημάτων και καθεστώτων;
2.Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ταξινόμηση των κυβερνητικών συστημάτων;
3.Με ποια λογική ταξινομούνται και πρέπει να ταξινομούνται τα καθεστώτα;
4.Ποια είναι τα σημαντικότερα καθεστώτα του σύγχρονου κόσμου;

Ας επισκεφτούμε τις έννοιες που είναι τα "εργαλεία" με τα οποία σκεφτόμαστε, ασκούμε κριτική, επιχειρηματολογούμε, εξηγούμε και αναλύουμε:

1.Συλλογική δράση. Σύμφωνα με τονMaxWeber, η λέξη «δράση» εκφράζει «κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά όταν και στο μέτρο που το δρων άτομο της προσδίδει μια υποκειμενική σημασία»˙ αυτή η «δράση» (ανοιχτή, εσωτερική, υποκειμενική, θετική παρέμβαση ή αποχή-αδράνεια) είναι κοινωνική «στο μέτρο που το δρων άτομο (ή άτομα) λαμβάνει υπόψη τη συμπεριφορά των άλλων και, ως εκ…

Tsakthan Randomly - Politics 17

Image
Το Σοσιαλιστικό φάσμα
 Αυτοπροσδιορισμός των σοσιαλιστικών κομμάτων αρχικά ως κόμματα της εργατικής τάξης που αντιτίθενται στους αστικούς θεσμούς, οργανώνονται στη Διεθνή και απορρίπτουν ταυτόχρονα φιλελεύθερους και ριζοσπάστες. Συνέπεια της ανάπτυξης των Σ.Κ. η μείωση έως ελαχιστοποίηση της δύναμης των Φιλελευθέρων Κομμάτων. Αρχική πηγή δύναμης των Σ.Κ. ο ανατρεπτικός χαρακτήρας των προγραμματικών θέσεών τους μπροστά στα μοναρχικά καθεστώτα και τις αστικές δημοκρατίες των τελών του 19ου αιώνα. Εξαρχής οι σοσιαλιστές εμφανίστηκαν διαιρεμένοι τόσο σε ιδεολογικο-προγραμματικό επίπεδο όσο και σε διεθνές-εθνικό: Ουτοπικός κομμουνισμός (Πιερ Ζοζέφ Προυντόν, Γάλλος πολιτικός, μουτουαλιστής φιλόσοφος και σοσιαλιστής, μέλος του γαλλικού κοινοβουλίου, και ήταν ο πρώτος που αυτοχαρακτηρίστηκε αναρχικός) Μεταρρυθμισμός (Louis Blanc, Γάλλος σοσιαλιστής που έγινε γνωστός για την θεωρία του περί  των ελεγχόμενων από τους εργάτες “κοινωνικών εργαστηρίων.” ) Επιστημονικός σοσιαλισμός – κομμουνι…

Tsakthan Randomly - Politics 16

Οι Χριστιανοδημοκράτες ως κομματική οικογένεια
Δεν είναι αποκλειστικά Καθολικά κόμματα αλλά είναι ριζωμένα κυρίως σε χώρες με Καθολική πλειοψηφία (Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία). Η δημιουργία και ανάπτυξη Χ/Δ κομμάτων συναρτώνται με τις άλλες συνιστώσες του πολιτικού πεδίου: παρουσία αντιεκκλησιαστικών φιλελεύθερων και ριζοσπαστικών κομμάτων (αποτυχία Χ/Δ στη μεταφρανκική Ισπανία, παντελής έλλειψη Χ/Δ σε Ιρλανδία, Ελλάδα.Απαισιοδοξία σχετικά με τη φύση του ανθρώπου.Προσήλωση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, στις ενδιάμεσες ομάδες, στην εξουσία των ατόμων που κατέχουν αρμόδιες θέσεις.Γέννηση Χ/Δ από μια διπλή διαφωνία: Α. Με σκληροπυρηνικούς που δεν έβλεπαν ούτε άκουγαν για το «κοινωνικό ζήτημα». Β. Με όσους ήταν αντίθετοι με τη δημιουργία κομμάτων εν γένει.Διπλή αντίθεση με καπιταλισμό και μαρξισμό λόγω του ότι «το πνεύμα προηγείται του υλικού και το οικονομικό οφείλει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου»
Παράγωγα στοιχεία της διαφοροποίησης των Χ/Δ από τους συντηρητικούς που έβαζαν το οικονο…

Tsakthan Randomly - Politics 15

Η Συντηρητική κομματική οικογένεια

 Συντηρητική ιδεολογία  Α. Πολυάριθμες και κυμαινόμενες παραλλαγές  Β. Σπάνια μονοπωλείται από ένα μόνο πολιτικό οργανισμό.  Εμφάνιση στις αρχές του 19ου αιώνα στους κύκλους (Σατωβριάνδος) ενάντια στην Γαλλική Επανάσταση.  Στη Γαλλία ο όρος «συντηρητικός» δεν χρησιμοποιείται συχνά λόγω της αποσύνθεσης του ρεύματος που ήταν πιστό στις αξίες της παράδοσης. Μετά το 1830 το ρεύμα αποτελούνταν από τους Βουρβώνους που διαιρέθηκαν σε λεζιτιμιστές (νομιμόφρονες υπέρ της φυσικής διαδοχής) και σε ορλεανιστές. Στη διάσπαση αυτή ήρθαν να προστεθούν οι συντηρητικοί βοναπαρτιστές που διαστρέβλωναν τις απελευθερωτικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης. Το θέμα της μοναρχίας διχάζει τους συντηρητικούς ιδιαίτερα στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπως και οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους.  Στην Ιταλία η απαγόρευση της συμμετοχής των καθολικών στην πολιτική καθυστέρηση την ίδρυση μαζικού συντηρητικού κόμματος.  Μετά το 1848 στην Ιταλία παρατηρείται το φαινόμενου του «τ…