ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2015 (ΠΗΓΗ: WIKIPEDIA)

Encuesta realizada en el extranjero tras la prohibición legal de las encuestras de opinión
FuenteFechaPPPSOEIU-UPUPyDDiL
CDC / UDC
Amaiur
EH Bildu
PNVERCBNGCC-NCaCompromísFACGBAIPodemosC'sOtrosDiferencia
GESOP (700)
Margen de error: 3,7%
16 Dic 201526,2%21,0%3,7%
-20,4%15,9%-5,2
GESOP (650)
Margen de error: 3,5%
15 Dic 201525,4%20,6%4,5%
-19,6%16,3%-4,8
GESOP (700)
Margen de error: 3,7%
14 Dic 201525,4%20,6%4,8%
-19,0%17,2%-4,5
GIPEyOP (14005)
Margen de error: ±?%
14 Dic 201524,5%
99-111
21,3%
77-89
3,8%
1-6
0,9%
0-1
2,7%
8-11
1,2%
4-7
1,2%
4-7
3,2%
11-14
-19,9%
62-74
16,5%
48-59
-3,2
GESOP (800)
Margen de error: 3,5%
12 Dic 201525,2%20,8%-18,4%18,0%-4,4
GAD3 (7300)
Margen de error: ±1,20%
11 Dic 201528,3%21,2%4,1%0,3%2,4%1,1%1,3%2,3%-17,7%18,1%-7,1
Metroscopia (2800)
Margen de error: ±1,90%
10 Dic 201525,3%21,0%5,0%-19,1%18,2%-4,3
DYM (1012)
Margen de error: ±3,20%
9 Dic 201526,7%17,0%6,3%-19,1%23,2%-3,5
Encuestamos (1800)
Margen de error: ±2,30%
1-7 Dic 201526,7%24,9%4,9%-1,9%1,0%1,5%2,2%0,6%0,4%-16,4%16,2%3,3%1,8
Celeste-Tel (1200)
Margen de error: ±?%
4 Dic 201528,2%
118-121
23,1%
90-93
3,8%
2-3
0,3%
0
2,0%
7-8
1,0%
5-6
1,2%
5-6
1,9%
7-8
0,3%
1
0,2%
1
16,2%
46-51
18,8%
61-67
-5,1
Metroscopia (1200)
Margen de error: ±2,90%
29 Nov 201522,7%22,5%5,2%17,1%22,6%9,9%0,1
Celeste-Tel (1200)
Margen de error: ±?%
27 Nov 201528,1%
118-121
23,9%
95-98
3,6%
2-3
0,4%
0
1,9%
8-9
1,0%
5-6
1,2%
5-6
1,9%
8-9
0,4%
1-2
0,2%
1
15,3%
39-44
18,6%
57-61
-4,2
Encuestamos (1800)
Margen de error: ±2,30%
18-24 Nov 201526,6%25,4%6,2%-1,9%0,9%1,4%2,1%0,6%0,4%-16,0%15,1%3,4%1,2
Demoscopia Servicios (1500)
Margen de error: ±2.53%
26 Nov 201528,3%
117
21,2%
83
4,1%
2
0,2%
0
2,0%
7
1,1%
4
1,3%
6
2,1%
8
 ?%
2
 ?%
1
15,5%
48
19,9%
72
-7,1
Celeste-Tel (1200)
Margen de error: ±?%
23 Nov 201527,5%
115-118
23,9%
97-100
3,4%
2-3
0,4%
0
2,0%
8-9
1,2%
5-6
1,8%
7-8
0,4%
1-2
0,2%
1
15,1%
36-42
18,9%
63-68
-3,6
Simple Lógica (1740)
Margen de error: ±2,39%<]l>
17 Nov 201526,5%20,4%4,5%0,6%1,6%-16,9%21,9%6,7%4,6
Encuestamos (1800)
Margen de error: ±2,30%
1-17 Nov 201526,2%25,7%6,8%-2,1%1,0%1,5%1,9%0,7%0,4%-15,4%15,0%3,3%0,5
CIS (17 452)
Margen de error: ±0,76 %
27 oct.-16 nov. 201528,6
120-128
20,8
77-89
3,6
3-4
0,7
-
2,2a
9
1,2
6-7
1,1
5
1,7
7
0,3
-
0,3
1
--0,1
-
15,7b
45-49
19,0
63-66
7,8
GAD3 (1200)
Margen de error: ±?%
20 Nov 201528,5%
128
22,8%
88
4,4%
2
0,2%
0
2,2%
9
1,3%
5
2,6%
10
15,6%
44
16,4%
52
5,7
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3%
9 Nov 201526,3%19,6%4,7%0,6%15,0%20,2%6,1
Demoscopia Servicios (1800)
Margen de error: ±2,31%
7 Nov 201529,0%
123
22,3%
91
5,3%
8
0,6%
0
2,4%
9

6

7
13,4%
32
18,1%
64

10
6,7
GAD3 (?)
Margen de error: ±?%
4 Nov 201528,1%
128
22,4%
89
4,6%
5
0,2%
0
2,4%
9
1,4%
5
2,5%
10
13,2%
35
17,7%
55
5,7
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3%
2 Nov 201526,7%19,3%4,4%0,4%15,4%19,8%6,9
Metroscopia (1400)
Margen de error: ±2,7%
2 Nov 201523,5%
93-100
21,0%
88-98
6,3%
5
17,0%
42-46
22,5%
72-84
9,7%
33-34
1,0
DYM (1000)
Margen de error: ±3,20%
26 Oct 201527,0%18,2%6,1%-13,8%20,3%-6,7
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3%
26 Oct 201526,0%20,5%14,6%19,2%19,97%5,5
Encuestamos (1800)
Margen de error: ±2,30%
1-24 Oct 201523,5%26,3%7,7%-2,3%0,9%1,4%2,0%0,7%0,4%1,5%15,4%15,2%2,7%2,8
Invymark (1200)
Margen de error: ±2,8%
19 Oct 201528,6%23,9%3,0%0,1%13,5%18,3%12,6%4,7
GAD3 (2600)
Margen de error: ±2%
14 sep-19 Oct 201527,7%
128
21,8%
84
5,1%
4
0,3%
0

11 / 0

6

6

9

2

2

1

1
14,1%
39
17,6%
56
%
0-1
5,9
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3%
12 Oct 201526,9%21,0%4,3%0,7%14,2%17,8%15,1%5,9
CIS (2493)
Margen de error: ±2,0%
1-12 Oct 201529,1%25,3%4,7%1,2%2,9%1,2%0,7%2,2%0,5%0,6%1,4%0,1%0,1%10,8%14,7%2,1%3,8
Invymark (1200)
Margen de error: ±2,8%
5 Oct 201527,6%24,6%2,0%0,1%16,1%17,2%12,4%3
Metroscopia (1800)
Margen de error: ±3%
28 Sep - 1 Oct 201523,4%23,5%5,6%14,1%21,5%11,9%0,1
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3%
21 Sep - 5 Oct 201527,0%21,9%4,5%0,7%14,8%16,5%14,6%5,1
NC Report (900)
Margen de error: ±3,33%
28 Sep - 2 Oct 201533,8%
136-139
24,8%
108-112
4,2%
3-5
0,4%
0
2,5% / 0,4%
9-10/0-1
1,2%
5-6
1,2%
7-8
2,0%
7-8
0,6%
1-2
0,4%
1-2
1,2%
3-4
0,3%
0-1
0,2%
1
11,2%
26-27
11,7%
26-28
2,3%
2-3
9
Encuestamos (1600)
Margen de error: ±2,50%
1-23 Sep 201526,2%26,1%6,1%-2,5%0,8%1,5%2,1%0,8%0,4%1,7%17,9%11,0%2,9%0,1
TNS Demoscopia (1040)
Margen de error: ±3%
7-14 Sep 201529,0%22,0%4,2%0,8%16,5%13,2%14,3%7,0
Metroscopia (1800)
Margen de error: ±3%
7-11 Sep 201523,4%24,6%5%0,9%18,6%16,1%11,4%1,2
Demoscopia Servicios (1800)
Margen de error: ±3%
3-11 Sep 201531,7%25,6%3,9%0,4%2,3%18,2%10,5%7,4%6,1
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
1-7 Sep 201531,6%
134-137
27,1%
116-120
4,5%
2-4
0,6%
0
2,7%
12-14
1,1%
5-6
1,2%
5-7
1,6%
8-9
0,8%
1-2
0,4%
1-2
1,1%
3-5
--12,1%
31-36
9,9%
17-19
4,2%4,5
TNS Demoscopia (1096)
Margen de error: ±3%
31 Ago-7 Sep 201528,6%22,5%3,9%1%16%12,7%15,3%6,1
TNS Demoscopia (1118)
Margen de error: ±2,9%
24-31 Ago 201528,5%22,8%4,2%0,9%16,2%12,3%15,1%5,7
NC Report (900)
Margen de error: ±3,33%
25-29 ago. 201532,1 %
138-141
24,9 %
107-114
4,4 %
4-5
1,0 %
0-1
2,3 % / 0,9 %
8-9 / 3/4
1,1 %
5
1,3 %
5
1,7 %
7-8
0,6 %
1-2
0,4 %
1-2
1,5 %
2-3
0,3 %
1
0,2 %
1
12,1 %
30-32
10,4 %
21-23
2,4 %
2-3
7,2
MyWord (1001)
Margen de error: ±3,2%
20-27 Ago 201528,3%25,9%2,6%1,5%15,4%11,3%15%2,4
TNS Demoscopia (1112)
Margen de error: ±2,9%
17-24 Ago 201527,3%22,6%4,5%0,8%16,3%13,2%15,2%4,3
TNS Demoscopia (1086)
Margen de error: ±3%
10-17 Ago 201527%22,9%4,5%0,8%16,5%12,9%15,4%4,1
Simple Lógica (1022)
Margen de error: ±3,13%
3-11 Ago 201529,9%21,4%5,4%1,2%1,2%1%16,5%17,1%6,3%8,5
TNS Demoscopia (1080)
Margen de error: ±3%
3-10 Ago 201526,4%22,4%4,7%1%16,8%13,4%15,3%4
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
3-7 Ago 201531,4%
135-137
27,6%
118-121
4,6%
2-4
0,8%
0
2%
8-9
0,9%
5-6
1,1%
5-7
1,6%
8-9
0,7%
1-2
0,4%
1-2
1,2%
3-4
0,2%
0-1
0,2%
1
11,9%
30-34
9,9%
18-20
4,6%3,8
Encuestamos (1500)
Margen de error: ±2,5%
1-23 Ago 201527,5%26%5,7%-2,1%/0,4%1,1%1,6%1,9%1%0,5%1,6%19,4%8,6%1,3%1,5
TNS Demoscopia (1075)
Margen de error: ±3%
27 Jul-3 Ago 201525,7%22,9%5%1,2%16,9%13,6%14,7%2,8
SigmaDos (1800)
Margen de error: ±2,3%
21-23 Jul 201528,8%24,2%4,2%2,1%1,3%2,1%20,3%11,1%5,9%4,6
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3,1%
20-27 Jul 201526,8%23%4%1,2%17,6%13,7%13,7%3,8
Metroscopia (1000)
Margen de error: ±3,20%
20-22 Jul 201523,1%23,5%5,6%0,3%18,1%16%13,4%0,4
EsRadio (1800)
Margen de error: ±2,3%
16-24 Jul 201530,5%25,1%3,3%0,7%2,5%19,3%10,6%8%5,4
TNS Demoscopia (930)
Margen de error: ±3,1%
13-20 Jul 201527,1%22,6%2,9%0,8%18,6%13,5%14,5%4,5
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3,1%
6-13 Jul 201526,1%22,2%2,8%0,9%19,1%13,6%15,2%3,9
GAD3 (1000)
Margen de error: ±3,1%
23 Jun-8 Jul 201529,1%
131
25,5%
106
3,6%
2
0,3%
0
2,7%
11
1,3%
6
1,2%
6
2,3%
9
0,6%
2
0,6%
2
0,9%
1
0,2%
1
15,0%
41
12,1%
32
6,0%3,6
Invymark (1200)
Margen de error: ±2,8%
6 Jul 201527,7%23,3%2%0,2%2,6%1,4%2,8%21,9%11,5%6,6%4,4
Encuestamos (1500)
Margen de error: ±2,5%
1-20 Jul 201526%25,4%4,1%-2,9%-1,8%2,4%0,9%0,5%1,8%21,1%9,2%1,5%0,6
CIS (2486)
Margen de error: ±2,00%
1-9 Jul 201528,2%24,9%3,7%1,3%3,3%1,1%1,3%2,1%0,7%0,4%1,2%0,0%0,5%15,7%11,1%4,5%3,3
Simple Lógica (1040)
Margen de error: ±3,1%
1-9 Jul 201526,2%23,1%5,4%0,5%1,4%1%14,9%18,4%9,1%3,1
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
1-7 Jul 201530,7%
133-135
27,4%
118-123
4,8%
3-5
1%
0
1,8%
7-8
0,9%
5-6
1,1%
5-7
1,7%
8-9
1,2%
3-4
13,3%
33-37
10,2%
20-21
5,9%3,3
Metroscopia (1000)
Margen de error: ±3,2%
1-2 Jul 201523%22,5%4%0,5%21,5%15%13,5%0,5
NC Report (900)
Margen de error: ±3,33%
22-27 Jun 201531,2%24,4%4,4%1,1%2,2%1,2%1,8%1,5%12,5%11,6%7%6,8
Invymark (1200)
Margen de error: ±2,8%
22 Jun 201525,9%23%1,9%0,4%2,6%1,4%2,7%23%13,2%5,9%2,9
Encuestamos (1450)
Margen de error: ±2,5%
1-20 Jun 201525,7%25,2%4,3%1,0%3,2%1,1%1,6%2,2%0,9%0,6%1,9%21,4%9,8%1,3%0,5
EsRadio (1800)
Margen de error: ±2,3%
16-26 Jun 201529,2%24,4%2,8%0,6%2,6%1,2%1,6%20,2%11,8%4,6%4,8
SigmaDos (1800) - Mediaset
Margen de error: ±?%
15-17 Jun 201527%26,1%4,1%2,5%1,5%2,5%20,2%10,3%5,8%0,9
TNS Demoscopia (1000)
Margen de error: ±3,1%
8-15 Jun 201523,8%22,1%4,4%1%19,2%15,5%15%2,7
NC Report (900)
Margen de error: ±3,33%
2-6 Jun 201529,7%24,2%4,9%1,4%2,5%1,3%1,9%1,4%12,1%11,6%8%5,5
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
1-5 Jun 201529,6%
134-138
26,8%
118-125
4,6%
4-6
1%
0
2,5%
10-11
1%
4-5
1,1%
5-6
1,9%
8-9
0,7%
1-2
0,4%
1-2
1,3%
3
0,2%
0-1
0,2%
1
13%
31-35
10,3%
20-22
6,9%2,8
Metroscopia (2000)
Margen de error: ±2,2%
28 May-2 Jun 201524,5%23%4,1%0,4%21,5%13%13,5%1,5
Invymark (1200)
Margen de error: ±2,8%
25 May 201525,4%22%2,5%0,8%2,6%1,4%2,8%21,9%15,2%5,4%3,4
Encuestamos (1000)
Margen de error: ±3,20%
15 May 201523%24,3%4,8%0,7%2,5%1,0%1,3%2,6%1,1%0,5%20,7%14,9%1,5%1,3
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
4-8 May 201528,7%
132-136
26,2%
120-123
5,1%
7-8
1,2%
1-2
2,4%
9-10
0,9%
5-6
1%
5-6
1,8%
7-8
0,0%
1-2
0,0%
2
1%
2-3
0,0%-
0-1
0,0%
1
12,7%
26-32
12%
22-25
6,9%2,5
Encuestamos (1000)
Margen de error: ±3,20%
28 Abr 201522,9%24,0%4,5%0,9%2,8%1,1%1,0%3,0%1,1%0,5%21,2%15,8%1,2%1,1
NC Report (900) - La Razón
Margen de error: ±3,33%
20–25 Abr 201528,6%23,8%6,8%2,0%12,9%12,0%13,9%4,8
My Word (1000) - Cadena SER
Margen de error: ±3,2%
17–22 Abr 201522,0%21%3,1%1,8%17,9%19,4%14,8%1,0
CIS (2479)
Margen de error: ±2,00%
12 Abr 201525,6%24,3%4,8%1,9%3,2%0,9%0,7%2,0%0,6%0,5%0,8%0,0%0,1%16,5%13,8%1,2%1,3
GESOP (1000)
Margen de error: ±3,1%
8–13 Abr 201523,5%
102-107
19,1%
75-78
3,7%
2-4
1,4%
1-2
2,9%
10-12
1,9%
6-8
20,1%
78-82
17,7%
55-59
9,7%
13-15
3,4
Simple Lógica (1059)
Margen de error: ±3,09%
1-13 Abr 201521,3%21,1%4,1%1,2%2%1,3%21,3%20,8%6,8%0
Sigma dos (-) - Telecinco
Margen de error: ±?%
7–9 Abr 201526,6%19,7%4,4%1,1%2,1%1,2%2,3%20,9%16,6%5,7
Metroscopia (1000)
Margen de error: ±3,2%
7-9 Abr 201520,8%21,9%5%2%22,1%19,4%8,8%0,2
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
1-7 Abr 201529,5 %
134-138
26,6 %
120-123
5,1 %
7-8
1,3 %
1-2
2,4 %
9-10
1 %
5-6
1,1 %
5-6
1,8 %
7-8
0,8 %
1-2
0,7 %
2
0,9 %
2-3
0,3 %
0-1
0,2 %
1
12,8 %
25-31
12,1 %
22-25
1,2 %2,9
NC Report (900) - La Razón
Margen de error: ±3,33%
30 Mar-2 Abr 201529,7%
136-142
23,5%
99-107
6%
8-10
2,4%
2-3
2,7%
11-12
0,9%
5
1,2%
5
2,1%
8-9
0,4
1
0,4%
2
0,7%
2
0,4
1
0,1
1
14,1%
35-41
10,5%
21-27
6,2
Encuestamos (900)
Margen de error: ±?
26 Mar 201523,7%23,6%3,8%2,5%3,1%1,3%1,2%2,1%0,9%0,6%21,7%14,7%0,8%0,1
Invymark (?)
Margen de error: ±?
23 Mar 201526,4%20,3%3%1,6%20,8%14,8%13,1%5,6
Simple Lógica (1058)
Margen de error: ±3,09%
2-13 Mar 201523,0%18,7%5,1%3,2%2,4%1,3%21,0%19,7%7,3%2,0
My Word (1000) - Cadena SER
Margen de error: ±3,2%
4–9 Mar 201522,0%19,1%2,9%2,3%23,4%18,8%11,5%1,4
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
2-6 Mar 201530,9 %
139-143
26,4 %
118-121
4,9 %
8-9
1,3 %
1-2
2,4 %
8-9
1,1 %
5-6
1 %
5-6
1,9 %
7-8
0,8 %
1-2
0,7 %
2-3
0,6 %
2
0,3 %
0-1
0,2 %
1
12,2 %
22-28
11,7 %
20-23
1,4 %4,5
Metroscopia (1000)
Margen de error: ±3,2%
3–4 Mar 201518,6%20,2%5,6%3,6%22,5%18,4%11,1%2,3
Invymark (?)
Margen de error: ±?
26 Feb 201527,8%21,5%3,8%4%23,6%6,4%6%4,2
NC Report (?) - La Razón
Margen de error: ±?%
14 Feb 201529,3%
125-136
22,8%
87-91
5,5%
6-9
3,8%
2-4
2,6%
11
0,8%
4
1,2%
6
1,2%
9
0,4%
1
0,4%
2
0,6%
2
0,3%
1
0,1%
1
22,5%
71-74
3,3%
7
3,5%6,5
Sigma dos (1800) - Telecinco
Margen de error: ±?%
9–12 Feb 201529,6%20,1%4,1%1,8%2,6%1,2%2,4%24,6%7,3%5,1%5,0
My Word (1000)
Margen de error: ±3,2%
9–11 Feb 201522,5%19,5%3%3,3%24,6%13,4%13,7%2,1
Simple Lógica (1058)
Margen de error: ±3,07%
2–9 Feb 201526,8%17,8%3,4%3,6%3%1%29,6%8,5%6,3%2,8
CELESTE-TEL (1100)
Margen de error: ±3,1%
2–6 Feb 201531,9%24,4%4,5%3%2,2%1%18,3%6,2%5,5%7,5
Metroscopia (1000)
Margen de error: ±3,2%
3–4 Feb 201520,9%18,3%6,5%4,5%27,7%12,2%9,9%6,8
Invymark (?)
Margen de error: ±?
2 Feb 201526,1%20,1%4,3%5%26%3,8%6,5%0,1
CIS (2500)
Margen de error: ±2,0
2-12 Ene 201527,3%22,2%5,2%4,6%3,0%1,0%0,7%1,6%0,5%0,5%0,6%0,1%0,2%23,9%3,1%1,3%3,4
Sigma Dos (1000)
Margen de error: ±?
Ene 201527,1%21,4%4,8%4%2,5%2,4%26,3%5%6,5%0,8
GAD3 (1000)
Margen de error: ±3,2%
9–16 Ene 201529,3%
132
19,2%
80
3,7%
2
4,8%
5
2,8%
11
1%
3
1,3%
6
1,8%
8
1,4%
1
21,1%
89
6,3%
11
7,3%
2
8,2
Sigma Dos (1800)
Margen de error: ±?
12–14 Ene 201529,4%19,4%4,7%4,1%2,7%1,1%2,4%26,2%4,6%5,1%3,2
Simple Lógica (1025)
Margen de error: ±3,12%
7–14 Ene 201524,5%18,6%4,6%6,4%2,3%0,4%30,8%5,8%6,6%6,3
Metroscopia (1000)
Margen de error: ±3,2%
7–8 Ene 201519,2%23,5%5,3%5,0%28,2%8,1%10,7%4,7
MyWord (1001)
Margen de error: ±3.1?%
30 Dec 2014 - 6 Ene 201524,6%19%3,7%5,5%1,9%2,4%27,5%5%6,7%2,9
GESOP (?)
Margen de error: ±?
9–15 Dic 201426,1%
115-118
19,8%
77-80
4,1%
2-4
6,5%
8–10
2,9%
9-10
2,2%
8–9
25,6%
101-104
3,8%
3-5
9,4%
16-18
0,5
DYM (?)
Margen de error: ±?
13 Dic 201426,1%16,7%5,6%5,9%29,6%4,2%11,9%3,5
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2 %
2-3 Dic 201420 %27,7%5,6 %4,8 %---------25 %-16,9 %2,9
Invymark (?)
Margen de error: ±?
1 Dic 201425,7%21,8%4,6%5,5%3.0%1,2%3,1%24.8%2,7%7,6%0,9
Sigma Dos (1000)
Margen de error: ±3,16%
20 Nov 201426,3%20,1%4,2%4,5%2,5%3,0%1,0%1,1%2,8%28,3%2,5%6,2%2,0
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1-7 Nov 201430,46%
127-131
24,50%
92-97
4,40%
11-12
3,18%
6–7
1,79%
8-9
1,01%
6–7
0,96%
5–6
2,20%
10-11
0,55%
1–2
0,62%
2–3
0,55
2–3
0,41%
1
0,14%
0-1
21,57%
57-61
4,04%
8-10
1,67%
0
5,94
DYM (985)
Margen de error: ±3,2
28 Oct-6 Nov 201426,9%19,5%7,3%3,2%26,3%5,6%11,2%0,6
CIS (2480)
Margen de error: ±2,0%
Oct 201427,5%23,9%4,8%4,1%3,8%0,9%1,0%2,3%0,4%0,3%1,1%0,1%0,0%22,5%2,1%2,3%3,6
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
28-29 Oct 201420,7%26,2%3,8%3,4%27,7%18,2%1,5
Invymark (?)
Margen de error: ±?
27 Oct 201426,4%20,5%5,4%6%22,7%19%3,7
Sigma Dos ()
Margen de error: ±
20 Oct 201428,3%23,7%5,2%3,7%2,5%1,2%2,6%24,1%1,8%6,9%4,2
Invymark ()
Margen de error: ±
13 Oct 201428,2%21,4%6,9%6,2%2,7%1,2%3,4%18,6%11,4%6,8
GETS (1.724)
Margen de error: ± 2,4 %
15 Sep-12 Oct 201424,6 %31,4 %8,9 %2,5 %1,4 %-1,3 %3,3 %-----21,3 %-5,3 %6,8
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1-7 Oct 201432,56%
137–141
25,39%
90–98
5,38%
13–15
3,44%
6–8
2,34%
10–11
1,01%
6–7
0,95%
5–6
1,9%
8–9
0,55%
1–2
0,6%
2–3
0,74
2–3
0,4%
1
0,15%
0-1
17,07%
42–51
3,55%
7-9
3,97%
0-1
7,17
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
26–28 Ago 201430,1%22,3%4,1%5,6%3,0%1,0%1,0%3,3%21,2%8,4%7,8
CIS (1.100)
Margen de error: ±2,0%
1–9 Jul 201430,0%21,2%8,2%5,9%2,9%1,0%1,0%3,3%0,5%0,3%1,4%0,1%0,1%15,3%0,9%8,8
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–7 Jul 201432,5%
144–149
23,2%
89–92
5,1%
12–15
4,9%
9–12
3,0%
12–13
1,2%
7–8
1,1%
5–6
1,7%
6–7
0,6%
1–2
0,6%
2–3
0,8%
2–3
0,5%
1
0,2%
0–1
14,1%
34–37
3,7%
5-6
5,9%
1-6
9,3
TNS Demoscopia (–)
Margen de error: –
5 Jul 201430,0%26,0%7,0%7,0%12,0%4,0
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
28 May–11 Jun 201434,6%21,9%6,1%5,3%16,3%12,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–6 Jun 201432,4%
139–142
22,3%
94–98
5,6%
13–15
5,7%
12–14
3,0%
12–13
1,2%
7–8
1,1%
6–7
1,9%
7–8
0,6%
1–2
0,6%
2–3
0,9%
2–3
0,5%
1
0,2%
1
13,9%
28–32
3,7%
5-6
6,5%
3-8
10,1
GESOP (–)
Margen de error: –
27–31 May 201425,6%
125–127
19,4%
87–89
8,1%
15–17
7,8%
13–14
3,4%
12–13
3,3%
11–12
15,1%
56–58
13,8%
20–24
6,2
Elecciones Europeas
Participación: 15.998.141 (43,82%)
25 May 201426,09%
138
23,01%
106
10,03%
22
6,51%
10

14

-

7

15

-

2

2
0,21%
-

-
7,98%
19
3,16%
4
26,17%
13
3,08
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
5–9 May 201432,4%
138–147
29,0%
114–118
12,1%
25–27
7,3%
11–13
2,6%
11–12
1,4%
7
1,3%
6
1,8%
6–7
0,8%
2
0,8%
3–4
0,9%
3
0,4%
1
0,3%
1
2%
3-4
6,9%
5-7
3,4
La Vanguardia (–)
Margen de error: –
30 Abr–8 May 201434,9%
144
27,1%
105
12,5%
38
9,2%
24
3,9%
13
1,5%
6
1,4%
5
2,4%
7
7,1%
8
7,8
CIS (2.469)
Margen de error: ±2,0%
1–7 Abr 201431,9%26,2%10,9%8,9%3,0%1,3%1,1%2,5%0,6%0,4%1,7%0,1%0,1%6,7%5,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–7 Abr 201432,3%
139–149
28,9%
115–118
12,5%
26–28
7,5%
12–14
2,7%
11–12
1,6%
7
1,4%
6
1,9%
6–7
0,9%
2–3
0,9%
3–4
1,0%
3
0,4%
1
0,3%
1
1,4%
3-4
6,3%
4-7
3,4
Metroscopia (1.200)
Margen de error: ±2,9%
25 Mar–1 Abr 201431,8%32,3%11,7%6,8%0,5
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
3–14 Mar 201433,3%27,8%12,3%7,8%5,5
Simple Lógica (1.068)
Margen de error: ±3,06%
3–7 Mar 201429,3%22,8%13,3%12,7%3,5%1,2%17,2%6,5
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
3–7 Mar 201432,0%
138–150
28,9%
115–118
12,8%
26–28
7,7%
12–14
2,6%
11–12
1,5%
7
1,4%
6
2,0%
6–7
1,0%
2
1,0%
3
1,0%
3
0,4%
0–1
0,3%
1
1,4%
3-4
6,2%
3-6
3,1
Metroscopia (1.200)
Margen de error: ±2,9%
25 Feb–4 Mar 201431,5%32,0%12,0%7,0%0,5
NC Report (630)
Margen de error: ±3,98%
28 Feb–1 Mar 201432,6%26,7%12,1%9,4%3,3%1,3%1,6%2,3%0,7%1,3%1,0%0,3%0,2%5,9
Invymark (–)
Margen de error: –
24 Feb 201428,8%23,6%14,5%12,2%5,2
My Word (1.000)
Margen de error: ±3,1%
13–19 Feb 201427,5%23,2%11,5%15,7%4,3
GAD3 (–)
Margen de error: –
17 Feb 201432,3%
148
26,3%
115
10,7%
21
10,1%
20

12

7
6,0
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
3–7 Feb 201429,6%20,3%14,9%11,8%3,8%1,0%18,6%9,3
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
3–7 Feb 201431,6%
137–148
28,7%
114–118
13,1%
26–29
7,8%
12–14
2,4%
11–12
1,6%
8
1,2%
6
2,1%
7–8
0,9%
2
0,8%
3
1,1%
3
0,4%
1
0,3%
1
1,4%
3-4
6,5%
4–6
2,9
Temas (2.480)
Margen de error: ±2,0%
6 Feb 201426,1%32,1%15,5%9,8%2,2%1,0%1,9%4,3%10,2%6,0
Metroscopia (1.200)
Margen de error: ±2,9%
29 Ene–6 Feb 201430,8%31,7%13,5%8,5%0,9
GESOP (1.000)
Margen de error: ±3,1%
20–23 Ene 201428,6%
126–129
24,9%
104–107
13,2%
37–39
11,5%
30–32
3,3%
12–13
2,1%
7–8
3,3%
5
13,1%
20–24
3,7
Invymark (–)
Margen de error: –
20 Ene 201428,7%23,3%14,7%12,5%5,4
CIS (2.480)
Margen de error: ±2,0%
3–15 Ene 201432,1%26,6%11,3%9,2%3,4%1,2%1,5%2,5%0,7%1,0%0,8%0,1%0,1%5,6%5,5
Metroscopia (1.200)
Margen de error: ±2,9%
8–9 Ene 201432,0%33,5%12,5%7,3%1,5
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
2–9 Ene 201428,1%22,0%14,8%13,0%2,6%1,9%17,5%6,1
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–9 Ene 201432,1%
139–149
28,8%
114–118
13,2%
27–29
7,7%
12–14
2,3%
11
1,6%
8
1,3%
6
2,2%
8
0,9%
2
0,9%
3–4
1,1%
3
0,5%
1–2
0,3%
1
1,3%
3
6%
3-5
3,3
Invymark (–)
Margen de error: –
7 Ene 201428,5%23,4%14,7%12,7%5,1
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
26–28 Dic 201333,3%24,4%14,7%9,8%3,6%1,0%1,6%2,6%9,0%8,9
Invymark (–)
Margen de error: –
16 Dic 201328,2%23,6%14,6%12,7%4,6
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–5 Dic 201330,7%22,8%14,1%13,6%2,8%1,5%14,6%7,9
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–5 Dic 201332,0%
138–148
28,6%
114–118
13,1%
27–30
7,8%
12–14
2,3%
11
1,7%
8
1,3%
6
2,3%
8–9
0,9%
2
0,9%
4
1,1%
3
0,4%
1
0,3%
1
1,3%
3
5,9%
3–5
3,4
Metroscopia (12.000)
Margen de error: ±0,9%
1 Dic 201333,9%
146
31,5%
131
12,0%
25
7,1%
11
2,8%
11
1,2%
5
1,5%
7
2,2%
8
0,6%
1
0,5%
2
0,6%
2

0
4,2%
1
2,4
GESOP (1.000)
Margen de error: ±3,1%
25–28 Nov 201329,5%
132–136
25,1%
104–108
12,9%
32–34
11,1%
28–29
3,0%
11–12
2,5%
8–9
4,2%
8-9
11,7%
16-21
4,4
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
18–28 Nov 201334,2%28,4%12,2%7,4%5,8
Invymark (–)
Margen de error: –
18 Nov 201328,4%23,3%14,5%12,9%5,1
IU
Margen de error: -
18 Nov 201326,3%
125
29,7%
138
11,9%
35
7,3%
15
3,0%
11
1,0%
5
1,2%
7
2,4%
9

1

1

1

2
17,2%3,4
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
12–14 Nov 201330,6%27,0%13,4%10,1%3,6%1,2%1,4%2,6%10,1%3,6
GAD3 (801)
Margen de error: ±3,5%
11–14 Nov 201333,1%
150
28,5%
122
9,2%
16
11,2%
21
3,6%
12
1,3%
6
1,3%
6
2,1%
12
6,5%
10
4,6
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
4–8 Nov 201330,9%21,7%12,2%14,8%2,3%1,6%16,5%9,2
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
4–8 Nov 201331,8%
138–147
28,2%
113–117
13,3%
27–30
7,9%
12–14
2,3%
11
1,7%
8
1,4%
7
2,4%
8
0,9%
2
0,9%
4
1,2%
3
0,4%
1
0,3%
1
1,4%
3
6%
5
3,6
Invymark (–)
Margen de error: –
4 Nov 201328,2%23,1%14,7%13,2%5,1
My Word (1.000)
Margen de error: ±3,1%
30 Oct–4 Nov 201327,1%22,7%13,5%15,6%4,4
DYM (967)
Margen de error: –
22–31 Oct 201332,5%21,2%17,3%11,0%18,0%11,3
Invymark (–)
Margen de error: –
14 Oct 201327,2%23,4%14,8%13,3%3,8
GETS (1.726)
Margen de error: ±2,4%
16 Sep–14 Oct 201326,5%35,6%13,8%7,2%2,4%1,8%2,6%10,1%9,1
GETS (1.726)
Margen de error: ±2,4%
16 Sep–14 Oct 201328,3%34,8%12,7%6,8%2,3%1,6%2,2%10,3%6,5
NC Report (920)
Margen de error: ±3,3%
2–11 Oct 201335,0%
150–154
26,9%
106–110
12,2%
26–28
7,8%
13–14
2,8%
12
1,6%
7
1,6%
6
2,2%
8
8,1%
15
8,1
GAD3 (805)
Margen de error: ±3,5%
7–10 Oct 201333,2%
154
25,8%
109
13,1%
28
8,6%
16
3,0%
10
1,4%
7
1,4%
6
2,6%
8
7,6%
12
7,4
CIS (2.485)
Margen de error: ±2,0%
1–9 Oct 201334,0%26,8%11,3%7,7%2,9%1,2%1,2%2,5%1,1%0,5%0,5%0,0%0,0%6,2%7,2
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–7 Oct 201327,5%21,6%12,6%13,8%3,0%1,6%19,9%5,9
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–7 Oct 201331,5%
137–143
28,1%
114–116
13,7%
28–31
8,0%
12–15
2,4%
11
1,6%
8
1,4%
7
2,3%
8
0,8%
2
0,9%
4
1,2%
3
0,4%
1
0,3%
1
1,3%
3
6,1%
5
3,4
Metroscopia (–)
Margen de error: –
2–3 Oct 201334,1%29,0%11,5%9,1%5,1
Invymark (–)
Margen de error: –
23 Sep 201326,0%23,5%14,8%13,1%2,5
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
9–20 Sep 201333,8%26,5%12,7%7,5%7,3
GAD3 (–)
Margen de error: –
15 Sep 201332,4%
147
27,4%
118
12,8%
27
9,3%
17
3,1%
11
1,4%
7
1,4%
6
2,1%
7
6,9%
10
5,0
Invymark (–)
Margen de error: –
9 Sep 201326,1%23,6%14,7%13,1%2,5
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
2–9 Sep 201328,1%23,3%14,9%13,3%2,6%0,9%16,9%4,8
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–6 Sep 201330,9%
137–140
27,8%
114–115
14,2%
28–31
8,3%
13–16
2,6%
11
1,7%
8
1,5%
7
2,3%
8
0,8%
2
0,9%
4
1,3%
3
0,5%
1–2
0,3%
1
1,2%
3
6,1%
5
3,1
La Vanguardia (–)
Margen de error: –
2–6 Sep 201337,9%
153
25,2%
98
12,0%
37
9,6%
25
3,4%
13
1,4%
6
1,2%
5
2,1%
7

3

2

1

0

0
4,2%12,7
Metroscopia (–)
Margen de error: –
4–5 Sep 201330,1%30,5%11,6%9,0%0,4
My Word (1.000)
Margen de error: ±3,1%
26–30 Ago 201328,4%20,9%15,0%14,8%7,5
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–5 Ago 201329,6%22,2%16,5%10,2%1,9%1,1%18,6%7,4
TNS Demoscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
29–31 Jul 201330,0%25,0%15,0%10,0%20,0%5,0
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
25–31 Jul 201331,3%
139–142
27,1%
114–115
14,0%
28–29
8,2%
13–14
2,6%
11
1,7%
8
1,5%
7
2,2%
8
0,7%
1–2
0,9%
4
1,3%
3
0,5%
1–2
0,3%
1
1,4%
3-4
6,5%
4-5
4,2
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
24–25 Jul 201323,0%
139
22,8%
90
16,2%
48
11,8%
30
2,5%1,1%3,5%11,1%0,2
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
16–18 Jul 201330,7%27,8%14,3%8,3%4,2%1,1%1,4%1,6%10,6%2,9
CIS (2.476)
Margen de error: ±2,0%
1–10 Jul 201332,5%27,2%11,5%8,8%3,1%1,4%1,4%2,3%0,7%0,5%0,9%0,1%0,1%5,7%5,3
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–5 Jul 201325,8%24,2%14,7%12,3%3,4%1,5%18,1%1,6
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–5 Jul 201331,7%
138–144
27,0%
111–116
13,6%
26–28
8,0%
11–14
2,7%
11
1,6%
7
1,6%
7
2,2%
8
0,7%
1–2
0,9%
4
1,4%
3–4
0,6%
2
0,3%
1
1,4%
3-4
6,5%
6
4,7
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
3–4 Jul 201323,0%21,6%16,6%13,0%1,4
Invymark (–)
Margen de error: –
1 Jul 201329,1%24,5%4,6
GESOP (1.000)
Margen de error: ±3,1%
25–28 Jun 201328,1%
118–122
25,5%
104–107
15,6%
48–50
12,2%
31–33

11–12

7–9
1,1%
1–2

24–26
2,6
My Word (1.000)
Margen de error: ±3,3%
14–18 Jun 201330,3%22,0%15,2%17,7%9,0%8,3
Invymark (–)
Margen de error: –
10 Jun 201328,9%24,4%4,5
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
3–10 Jun 201331,9%21,2%12,9%10,6%3,7%1,3%18,4%10,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
3–7 Jun 201330,9%
136–144
26,5%
110–115
13,8%
26–28
8,4%
13–15
2,9%
12
1,5%
7
1,6%
7
2,1%
7
0,6%
1
0,9%
4
1,5%
3–4
0,6%
2
0,3%
1
1,6%
3-4
6,4%
7
4,4
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
5–6 Jun 201324,5%21,5%16,8%13,4%3,0
GAD3 (1.000)
Margen de error: ±3,2%
27–30 May 201334,1%
155
25,7%
111
12,5%
26
9,7%
19
3,2%
10
11,7%
29
8,4
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
13–23 May 201332,6%25,2%7,4
Metroscopia (14.000)
Margen de error: –
19 May 2013 (Ene– May 2013)28,6%
139
25,1%
90
15,9%
48
10,7%
30
2,9%
10
1,5%
7
1,1%
5
2,7%
9
1,0%
5
0,8%
4
0,6%
2
0,2%
1
8,9%
0
3,5
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
8–10 May 201335,4%25,3%13,4%9,6%4,3%1,0%1,4%1,5%8,1%10,1
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
2–10 May 201329,2%22,4%14,0%12,6%1,7%1,2%18,9%6,8
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
8–9 May 201322,5%20,2%16,6%13,1%2,3
My Word (1.000)
Margen de error: ±3,3%
2–8 May 201328,7%24,4%13,3%14,9%10,6%4,3
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–8 May 201330,5%
134–144
26,7%
110–116
14,0%
26–29
8,9%
13–16
3,0%
12
1,6%
7
1,5%
7
2,2%
7
0,5%
1
1,0%
4
1,6%
3–4
0,6%
2
0,3%
1
1,7%
3-4
6,3%
7
3,8
Invymark (–)
Margen de error: –
6 May 201329,0%24,5%4,5
Invymark (–)
Margen de error: –
8 Abr 201329,2%24,9%4,3
CIS (2.482)
Margen de error: ±2,0%
1–8 Abr 201334,0%28,2%9,9%7,4%3,4%0,9%1,2%2,0%0,7%0,9%0,5%0,1%0,3%6,6%5,8
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–5 Abr 201329,2%21,4%13,6%11,8%2,8%1,7%19,5%7,8
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–5 Abr 201330,4%
136–145
27,1%
112–118
13,9%
26–28
8,6%
13–15
3,2%
12
1,6%
7
1,5%
7
2,1%
6
0,5%
1
1,1%
4
1,7%
3–4
0,6%
1–2
0,3%
1
1,6%
3-4
5,8%
6
3,3
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
3–4 Abr 201324,5%23,0%15,6%13,7%1,5
Invymark (–)
Margen de error: –
18 Mar 201329,1%25,0%4,1
Simple Lógica (1.017)
Margen de error: ±3,14%
4–8 Mar 201331,2%21,5%14,2%11,2%2,2%1,2%18,4%9,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–7 Mar 201329,4%
134–146
27,8%
114–120
13,8%
25–28
8,6%
13–16
3,4%
13
1,6%
7
1,5%
7
2,0%
5
0,6%
1
1,1%
4
1,8%
3–4
0,7%
1–2
0,3%
1
7,4%
6
1,6
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
27–28 Feb 201324,3%23,1%15,4%10,0%1,2
Invymark (–)
Margen de error: –
25 Feb 201329,0%25,0%4,0
Invymark (–)
Margen de error: –
11 Feb 201329,4%24,8%4,6
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
6–8 Feb 201333,5%28,2%12,3%10,0%4,0%1,3%1,3%1,2%8,0%5,3
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–8 Feb 201333,3%24,2%13,0%9,9%3,2%1,5%14,9%9,1
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–7 Feb 201329,8%
136–146
28,6%
117–121
12,8%
23–25
9,1%
14–17
3,7%
14
1,6%
7
1,6%
7
1,6%
4–5
0,6%
1
1,0%
3–4
1,8%
3–4
0,7%
1–2
0,3%
1
6,8%
6
1,2
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
30 Ene–1 Feb 201323,9%23,5%15,3%13,6%0,4
GESOP (1.000)
Margen de error: ±3,1%
25–29 Ene 201330,2%
133–135
28,0%
120–123
12,3%
22–25
11,5%
23–26
3,0%
13–15
1,7%
6–7
13,3%
22–24
2,2
Invymark (–)
Margen de error: –
21 Ene 201330,0%24,7%5,3
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
10–21 Ene 201336,5%26,3%10,2
CIS (2.483)
Margen de error: ±2,0%
4–14 Ene 201335,0%30,2%9,4%6,8%3,6%0,9%1,3%2,0%0,8%0,9%1,1%0,3%4,7%4,8
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
2–14 Ene 201332,5%25,5%13,2%10,5%3,2%1,4%13,7%7,0
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
9–10 Ene 201329,8%23,3%15,6%10,1%6,5
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–9 Ene 201332,8%
146–154
28,6%
113–117
12,0%
21–23
8,2%
10–13
3,8%
14–15
1,5%
7
1,6%
7
1,7%
5–6
0,7%
1–2
0,9%
3–4
1,6%
3
0,7%
1–2
0,28%
1
5,68%
5
4,2
Invymark (–)
Margen de error: –
8 Ene 201330,6%24,8%5,8
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
30 Dic 201236,7%30,7%9,8%7,1%4,0%1,3%1,2%1,2%8,0%6,0
Invymark (–)
Margen de error: –
17 Dic 201230,9%24,7%5,8
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
3–13 Dic 201233,6%23,0%13,5%9,9%3,2%1,4%15,0%10,6
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
3–12 Dic 201233,1%
147–154
28,5%
112–117
11,8%
21–23
8,5%
11–13
3,6%
14–15
1,5%
7
1,5%
7
1,8%
5–6
0,7%
1–2
0,7%
3–4
1,6%
3
0,8%
2
0,27%
1
5,72%
5
4,6
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
28–29 Nov 201231,3%22,7%13,3%10,2%8,6
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
1–12 Nov 201234,5%24,3%13,4%10,1%3,8%1,0%13,8%10,2
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
5–9 Nov 201233,6%
148–153
28,3%
112–115
12,0%
22–25
8,4%
11–13
3,6%
15
1,5%
7
1,7%
7
1,9%
6
0,7%
1–2
0,8%
4
1,4%
3
0,6%
2
0,2%
1
5,3%
4–5
5,3
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
6–7 Nov 201231,8%22,9%12,9%8,5%8,9
Invymark (–)
Margen de error: –
5 Nov 201232,0%26,0%6,0
My Word (1.000)
Margen de error: ±3,3%
26–31 Oct 201233,0%22,3%9,4%11,9%17,7%10,7
Invymark (–)
Margen de error: –
22 Oct 201232,9%26,7%6,2
GETS (1.724)
Margen de error: ±2,4%
15 Sep–17 Oct 201232,6%30,1%11,8%7,8%2,5
GETS (1.724)
Margen de error: ±2,4%
15 Sep–17 Oct 201229,4%27,3%12,1%8,9%2,1
CIS (2.484)
Margen de error: ±2,0%
2–14 Oct 201235,9%28,6%9,4%7,3%3,9%1,6%1,4%1,3%0,7%0,4%0,7%0,3%4,8%7,3
Simple Lógica (1.001)
Margen de error: ±3,2%
3–12 Oct 201234,1%24,5%11,6%9,1%3,9%1,8%15,0%9,6
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
1–5 Oct 201232,8%
148–151
28,0%
112–114
12,7%
24–26
9,0%
12–14
3,8%
16
1,6%
7
1,7%
7
1,5%
5
0,8%
2
0,8%
4
1,4%
3
0,6%
2
0,2%
1
5,1%
4
4,8
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
3–4 Oct 201229,9%23,9%12,6%10,2%6,0
Invymark (–)
Margen de error: –
17 Sep 201234,1%29,9%4,2
Simple Lógica (1.776)
Margen de error: ±2,37%
3–13 Sep 201234,7%26,0%10,7%8,6%2,5%1,0%16,5%8,7
My Word (1.100)
Margen de error: ±3,0%
7–12 Sep 201231,1%24,8%11,3%13,0%12,0%6,3
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
3–7 Sep 201234,0%
150–153
29,9%
119–121
10,8%
20–21
8,6%
12–13
4,0%
15
1,6%
7
1,6%
6
1,2%
4
0,8%
2
0,8%
3–4
1,7%
3–4
0,6%
1–2
0,2%
1
4,2%
2
4,1
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
5–6 Sep 201230,9%24,1%12,4%9,8%6,8
Simple Lógica (1.776)
Margen de error: ±2,37%
3–13 Ago 201236,4%24,7%11,0%9,5%3,4%0,7%14,3%11,7
La Vanguardia (–)
Margen de error: –
5 Ago 201235,0%
164
30,0%
128
10,0%
22
5,0
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
23–27 Jul 201234,2%
152–154
29,5%
118–121
10,7%
19–20
8,7%
12–13
4,3%
15
1,5%
7
1,7%
6
1,3%
4–5
1,1%
2–3
0,6%
2–3
1,9%
3–4
0,6%
1
0,2%
1
3,7%
2
4,7
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
25–26 Jul 201230,0%24,7%12,3%9,9%5,3
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
17–19 Jul 201235,8%29,6%11,7%7,8%4,1%1,3%1,4%1,1%7,2%6,2
Simple Lógica (1.776)
Margen de error: ±2,37%
3–13 Jul 201237,2%27,7%10,2%9,3%3,7%0,6%11,3%9,5
CIS (2.484)
Margen de error: ±2,0%
2–10 Jul 201236,6%29,9%8,6%6,6%4,0%1,2%1,5%1,3%0,7%0,7%0,8%0,4%0,1%7,6%6,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–6 Jul 201240,6%
164–168
29,4%
117–125
10,2%
19–20
5,1%
5–7
4,2%
15
1,5%
6
1,6%
7
1,1%
3–5
1,2%
3
0,7%
2–3
1,0%
1–3
0,3%
0–1
0,2%
1
2,9%
0
11,2
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
4–5 Jul 201237,0%23,1%13,2%7,8%13,9
DYM (857)
Margen de error: ±3,4%
27–28 Jun 201236,8%23,1%13,9%7,5%4,3%1,8%12,6%13,7
GESOP [1] (1.000)
Margen de error: ±3,1%
14–18 Jun 201238,1%
168–172
28,1%
109–112
10,2%
19–20
7,5%
11–12
3,7%
15–16
1,1%
5–6
1,5%
6–7
1,0%
2–3
8,8%
9–11
10,0
PP (–)
Margen de error: –
16 Jun 201238,5%29,0%9,0%8,0%9,5
Sigma Dos (1.000)
Margen de error: ±3,16%
12–14 Jun 201239,1%29,2%9,3%6,8%4,4%1,4%1,4%1,2%7,2%9,9
Simple Lógica (1.776)
Margen de error: ±2,37%
3–13 Jun 201239,2%24,4%10,7%6,8%2,5%1,7%14,7%14,8
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
4–8 Jun 201240,8%
164–170
29,3%
118–125
10,4%
20–22
5,1%
5–8
4,0%
15
1,4%
7
1,5%
7
0,9%
3–5
1,1%
3
0,6%
2
1,0%
1–3
0,3%
0–1
0,2%
1
3,4%
0
11,5
Metroscopia (1.004)
Margen de error: ±3,2%
6–7 Jun 201237,1%25,9%12,0%5,9%11,2
NC Report (955)
Margen de error: ±3,3%
21–30 May 201242,7%27,9%14,8
Simple Lógica (1.015)
Margen de error: ±3,15%
1–11 May 201239,9%27,1%10,6%6,5%2,7%0,9%12,2%12,8
Metroscopia (1.001)
Margen de error: ±3,2%
9–10 May 201237,2%25,8%12,2%6,1%11,4
La Vanguardia 
Margen de error: –
8 May 201235,3%
164
30,6%
128
10,3%
23
4,1%
4
2,8%
12
1,0%
4
1,5%
7
1,3%
5
13,1%
3
4,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–8 May 201241,1%
166–170
28,8%
117–123
10,5%
20–21
5,1%
5–7
3,7%
14
1,5%
6
1,6%
7
1,0%
3–4
1,2%
3
0,7%
2
0,8%
1–2
0,3%
0–1
0,2%
1
3,5%
0
12,3
PSOE (–)
Margen de error: –
2 May 201239,8%31,0%8,8
CIS (2.484)
Margen de error: ±2,0%
9–17 Abr 201240,6%29,6%8,6%5,1%3,8%1,3%1,2%1,7%0,3%0,3%0,8%0,4%0,3%6,1%11,0
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
11–12 Abr 201238,1%23,0%11,6%5,9%15,1
Simple Lógica (–)
Margen de error: –
1–11 Abr 201242,0%24,9%10,5%6,5%3,8%1,1%11,2%17,1
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–6 Abr 201241,3%
168–171
28,9%
118–121
10,2%
18–20
5,3%
5–7
3,9%
15
1,4%
6
1,5%
7
1,2%
3–4
1,0%
3
0,7%
2
0,6%
1
0,3%
1
0,2%
11–12
3,5%
0
12,4
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
5–9 Mar 201245,1%
186–188
26,1%
102–104
9,5%
14–15
5,7%
5–8
4,1%
16
1,3%
6
1,4%
7
1,2%
3–4
1,0%
3
0,6%
2
0,6%
1
0,4%
1
0,2%
1
2,8%
0
19,0
Metroscopia (1.007)
Margen de error: ±3,2%
29 Feb – 1 Mar 201246,3%24,4%9,1%5,1%21,9
GESOP [2] (1.000)
Margen de error: ±3,1%
23–28 Feb 201242,0%
179–181
28,2%
110–112

13–14

9–10

14–15

7

5

10–12
13,8
NC Report (955)
Margen de error: ±3,2%
15–20 Feb 201245,6%
186–187
25,6%
104–108
8,8%
12–13
5,5%
6–7
4,1%
15–16
1,5%
7
1,4%
5
1,1%
3
0,8%
2
0,6%
2–3
0,6%
1–2
0,4%
1
0,2%
1
3,7%
0
20,0
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
6–10 Feb 201244,6%
184–185
27,4%
105–107
9,1%
14–15
5,4%
5–7
4,1%
15
1,4%
6–7
1,4%
6
1,2%
3–4
1,0%
3
0,6%
2
0,7%
1–2
0,4%
1
0,2%
1
2,5%
0
17,2
Metroscopia (1.003)
Margen de error: ±3,2%
8–9 Feb 201246,2%23,0%8,8%6,3%–0,923,2
La Vanguardia 
Margen de error: –
6 Feb 201244,8%
193
26,7%
104
8,7%
15
5,6%
6
3,2%
15
1,0%
4
1,3%
6
1,0%
3
7,7%
4
18,1
NC Report (1.000)
Margen de error: ±3,2%
16–20 Ene 201246,3%
191–193
27,8%
103–105
7,4%
11–12
5,1%
5
4,2%
15–16
1,3%
7
1,4%
5
1,1%
3
0,8%
2
0,6%
2
0,5%
1
0,4%
1
0,2%
1
3,0%
0
18,5
CIS (2.480)
Margen de error: ±2,0%
4–15 Ene 201242,7%28,0%7,9%5,7%3,4%1,1%1,4%1,4%0,5%0,4%0,8%0,3%0,3%6,1%14,7
CELESTE-TEL (1.100)
Margen de error: ±3,1%
2–6 Ene 201246,1%
189–190
28,8%
107–108
7,6%
12
5,2%
5
4,0%
15
1,3%
6
1,4%
6
1,1%
3
0,8%
2
0,6%
2
0,5%
1–2
0,4%
1
0,2%
1
2,0%
0
17,3
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
4–5 Ene 201246,4%26,5%7,7%4,6%1,1%19,9
Metroscopia (1.000)
Margen de error: ±3,2%
14–15 Dic 201144,9%28,4%7,0%4,7%16,5
Resultados de las elecciones
Participación: 24.666.392 (68,94%)
20 Nov 201144,63%
186
28,76%
110
6,92%
11
4,70%
5
4,19%
16
1,37%
7
1,33%
5
1,06%
3
0,76%
2
0,59%
2
0,51%
1
0,41%
1
0,17%
1
4,60%
0
15,87
FuenteFechaPPPSOEIUUPyDCiUAmaiurPNVERCBNGCC-NCaCompromísFACGBAIPodemosC'sOtrosDiferencia

Notas[editar]

  1. Volver arriba Porcentaje para Democracia y Libertad (CDC). Unión Democrática de Cataluña obtendría un 0,1 % de los sufragios y no entraría en el Congreso de los Diputados.
  2. Volver arriba Contando las candidaturas donde Podemos se coaliga con otras formaciones.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.