Tuesday, October 25, 2016

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (1974-1997) 2ο μέρος

Το 1981, λοιπόν, ξεκίνησε η δύσκολη ενηλικίωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ και συνάμα η παράξενη εξοικείωσή του με έναν κάπως διαφορετικό πολιτικό λόγο, αυτόν της οικολογίας. Η προϊστορία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974 ως το 1981 έχει σημαδευτεί από την ταχεία μετατροπή του από ένα κόμμα ριζοσπαστικής διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας [1] . Ο πολιτικός του λόγος ενσωμάτωνε στα ρητορικά του σχήματα τις έννοιες-κλειδιά της παραδοσιακής αλλά και της ανανεωτικής αριστεράς. Η ιδρυτική του διακήρυξη, το πολιτικό πρόγραμμά του μιλούσαν για τον εκδημοκρατισμό του κράτους, την κατάργηση των αντικομμουνιστικών νόμων, την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, την αποκατάσταση και διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και, πάνω απ’ όλα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με κατεύθυνση το σοσιαλισμό. Επειδή το στελεχικό του δυναμικό προερχόταν από την παλιά κεντροαριστερά της δεκαετίας του ‘60 αλλά και από τα νεολαιίστικα και αντιδικτατορικά κινήματα της αριστεράς μπήκε στο πολιτικό προσκήνιο μετά τη μεταπολίτευση πολύ πιο δυναμικά από την παραδοσιακή (ΚΚΕ) και την ανανεωτική αριστερά (ΚΚΕ εσωτ. - ΕΔΑ). Η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη 1974 έθετε στα πλαίσια του αγώνα για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό ως επί μέρους στόχους για το «σήμερα ορατό μέλλον (...) [Μ]ια οικιστική και πολεοδομική πολιτική που να εξασφαλίζει πολιτισμένη κατοικία σε κάθε Ελληνική οικογένεια (...) [Τ]ην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των εθνικών λαϊκών παραδόσεων και τη συμμετοχή όλου του Λαού στην πολιτική εξέλιξη (...) [Η] θεμελίωση μιας κοινωνίας χωρίς αλλοτρίωση και γραφειοκρατία, θα πραγματοποιηθούν με τη συνεχή λαϊκή επαγρύπνηση, έλεγχο και κινητοποίηση»[2].


           Στη διάρκεια της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων της πρώτης αμιγούς κυβέρνησης της Ν.Δ. το Δεκέμβριο του 1974 μόνο ο Α. Παπανδρέου εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Γ. Μαύρος εκ μέρους του κόμματος «Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις» που ήταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησαν, έστω και έμμεσα, για περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο Γεώργιος Μαύρος, που το 1981 συστρατεύθηκε με τον Α. Παπανδρέου για να «πέσει το κράτος της δεξιάς», είπε στην αγόρευσή του ότι «η ενίσχυσις των επαρχιακών κέντρων είναι ανάγκη εθνική (...) να γίνουν κέντρα οικονομικά, πολιτικά και τέρμα εις αυτόν τον πληθυσμιακόν άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετά από εικοσαετίαν θα μας δίδη την εξής εικόνα : η χώρα θα έχη δυο πόλεις υδροκεφάλους, η κάθε μια από αυτές θα έχη επτά έως οκτώ εκατομμύρια κατοίκους και θα έχη ερημωθεί η ύπαιθρος» [3]. Ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη δική του ομιλία έθεσε ουσιαστικότερα θέματα προς συζήτηση από τον πρόεδρο της Ε.Κ. - Ν.Δ. στο βαθμό που έθεσε θέμα ρήξης με την εξάρτηση της χώρας από τα κέντρα του ιμπεριαλισμού, υποστήριξε το αίτημα περί κλεισίματος των Αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα, υποσχέθηκε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα αγωνιστεί για αυξήσεις μισθών, στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και για ουσιαστική και όχι μεταπρατική εκβιομηχάνιση της χώρας. Κατήγγειλε την εκμετάλλευση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας από τα ξένα και ντόπια μονοπώλια κάνοντας έτσι μια πρώτη έμμεση αναφορά σε μια συνέπεια της "στρεβλής ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού". Ζητά να ανατραπεί η πορεία της "ψευτοανάπτυξης" των μονοπωλίων και των πολυ-εθνικών επιχειρήσεων. Τέλος επισημαίνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υπέρ ξενοδόχων ευνοιών των δικτατορικών κυβερνήσεων[4] : «[με] την ευκαιρία των εκλογών όλοι είχομεν την ευκαιρίαν να ίδωμεν τα γιαπιά του τουρισμού που έχουν γεμίσει την Ελλάδα (...) ας το καταλάβουμε κάποτε : έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τον τόπο και την περιουσία του».


           Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οργανωτικά δεν έχει στη φάση αυτή να προτείνει, εκτός από την πρώτη έκκληση μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος για αυτοοργάνωση του κινήματος, κάποια καινούργια οργανωτική δομή που να λαμβάνει υπόψη του τις νέες ανάγκες που γεννώνται με την εκκόλαψη των νέων κοινωνικών κινημάτων, και ιδιαίτερα του οικολογικού,  που θέτουν νέες οργανωτικές αντιλήψεις στο προσκήνιο του πολιτικού διαλόγου. Οι μαζικοί οικολογικοί αγώνες που ξέσπασαν στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις εκλογικές αναμετρήσεις δίχασαν τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά δεν επέφεραν σημαντικές μεταβολές στο συνολικότερο πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο δράσης του [5]. Η όξυνση της οικονομικής κρίσης και η ένταση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μαζί με την πτώση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης υποβαθμίζουν το ζήτημα του περιβάλλοντος σε ζήτημα ενασχόλησης ολίγων διανοουμένων του περίγυρου του ΠΑΣΟΚ.   Ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το Νοέμβριο του 1977 δεν θα αναφερθεί στο ζήτημα του περιβάλλοντος παρά μόνο στην ανάπτυξη και στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος. Μια κοινωνία που ακόμη δεν έχει επουλώσει τις πληγές της μακρόχρονης οικονομικής "καθυστέρησής της", της εσωτερικής κι εξωτερικής μετανάστευσης και δεν έχει ακόμη καταχωνιάσει βαθιά στο υποσυνείδητό της τις οικονομικές κρίσεις, τις περιπέτειες των πολέμων και των προσπαθειών ανασυγκρότησης, δεν αλλάζει προτεραιότητες σε βάρος της οικονομικής μεγέθυνσης και του αντίστοιχου καταναλωτικού προτύπου. Το ανερχόμενο πλέον ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει αυτές τις αγωνίες και στο λόγο του Α. Παπανδρέου θα βρει την αντανάκλασή της.  Μόνον ο βουλευτής του κινήματος Ιωάννης Κουτσοχέρας θα αναφερθεί στην Ακρόπολη και τα άλλα μνημεία της Αθήνας που κινδυνεύουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και από το βιομηχανικό κλοιό που περιβάλλει την πόλη, ρωτώντας την κυβέρνηση γιατί δεν προτείνει τη μεταφορά των εργοστασίων από την πρωτεύουσα «γιατί εάν και εφ’ όσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και τα μνημεία μας καταστρέφονται αλλά και η υγεία των κατοίκων διατρέχει μέγιστο κίνδυνο. Και στο σημείο αυτό προτείνω να συσταθεί μια Διακομματική Επιτροπή για να ασχοληθεί γενικότερα με το θέμα της ρύπανση του περιβάλλοντος και το θέμα της διάσωσης της Ακρόπολης και των μνημείων» [6]. Ο Γ. Μαύρος από την άλλη παροπλίζεται πολιτικά σε μια συρρικνωμένη Ε.ΔΗ.Κ (μετεξέλιξη της Ε.Κ.-Ν.Δ.), η οποία υπό τον νέο αρχηγό της Ιωάννη Ζίγδη θα οδηγηθεί στις εκλογές του 1981 στο διασυρμό και στην εξαφάνιση από το πολιτικό προσκήνιο. Και οι δυο γηραιοί πολιτικοί θα πλαισιώσουν μαζί με τους εναπομείναντες πολιτικούς του φίλους τους συνδυασμούς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε μια γενικότερη αντιδεξιά πολιτική παρέμβαση [7]. Γι’ αυτό θα δούμε στο πλαίσιο αυτό τη θέση και του κ. Ζίγδη στη συζήτηση του Δεκεμβρίου 1977, ο οποίος ασκεί κριτική και στα πεπραγμένα αλλά και στις προγραμματικές βλέψεις του Υ.Χ.Ο.Π. : «Έχουμε ένα ανάπηρο υπουργείο. Το υπουργείο Δημοσίων Έργων είναι ανάπηρο. Του αναθέσαμε έργα δισεκατομμυρίων, που ούτε να μελετήσει, ούτε να επιβλέψει τη  εκτέλεσή τους μπορεί (...) [Α]λλά υπάρχει και ένα θέμα τεράστιο που με καταπλήσσει γιατί ούτε καν  το αναφέρει η κυβέρνηση. Είναι το θέμα της καταστροφής του περιβάλλοντος. Κύριοι, η τεχνολογία στα χέρια του κεφαλαιοκρατισμού δημιουργεί σήμερα κινδύνους για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, για την επιβίωση του ανθρώπου πάνω στην επιφάνεια της γης» [8]. Ο κ. Ζίγδης εκπλήσσει τον αναγνώστη των πρακτικών γιατί δείχνει ότι είναι ο μόνος από τους βουλευτές του μη παραδοσιακού αριστερού πολιτικού χώρου που αναδεικνύει δυο βασικά ζητήματα : την καπιταλιστική χρήση κι εκμετάλλευση της τεχνολογίας και την έννοια της αρμονικότητας της φύσης και του ανθρώπου στο γήινο οικοσύστημα, δεκατρία έτη πριν από την πρώτη επίσημη εμφάνιση του πολιτικού λόγου της οικολογίας στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα υποδεικνύει και τους βασικούς πολιτικούς υπεύθυνους για τα προβλήματα της Αθήνας, γιατί εκτός από το μεταπολεμικό σύστημα εξουσίας και οικονομίας κατονομάζει τους διαδοχικούς υπουργούς Οικισμού και Δημοσίων Έργων, δηλαδή τον Κων. Δοξιάδη και τον Κων. Καραμανλή που τους κατηγορεί με τα εξής λόγια : «Το να αφήνεις να αναπτύσσεται μια συγκέντρωση ανθρώπων μέσα σ’ ένα τόσο περιορισμένο χώρο, χωρίς να προβλέπεις υπονόμους, χωρίς να προβλέπεις θέση για τ’ αυτοκίνητα, χωρίς να προβλέπεις στοές, είναι εγκληματικό. Δημιουργείς παγίδες, όπου τα καυσαέρια και οι αναθυμιάσεις καθιστούν τη ζωή του ανθρώπου πραγματικά αδύνατη».


[1] Για την πορεία του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του ως τη νίκη του 1981 βλ. Σπουρδαλάκης Μ., (1988), Δομή, εσωκομματικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας,  Αθήνα: Εξάντας. 
Κούλογλου Στ., (1986), Στα ίχνη του τρίτου δρόμου ΠΑΣΟΚ 1974-1986, Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας. 
Δημητράς Π.,(1991),Πολιτικός Περίγυρος, Κόμματα και Εκλογές στην Ελλάδα, Αθηνα: Εκδ. Λύχνος.  Lyrintzis Christos, (1982), «The Rise of PASOK : The Greek Elections of 1981» in West European Politics, July 1982, σ.σ. 322-327.
[2] Απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη 1974, σελ. 7-8.

[3] Ο κ. Μαύρος διεκδικεί τον τίτλο του πρώτου εν βουλή περιβαλλοντολόγου αλλά όχι και ακριβόλογου προφήτη. Φαίνεται ότι μπέρδεψε την οδό Εγνατίας με τη ... Μάντισον Άβενιου και τη Σοφοκλέους με τη Γουώλ Στρητ. Βλ. Πρακτικά Βουλής, Α1, σελ. 23 και περί Μάντισον Άβενιου, Α1, σελ. 21.
[4] Στο ίδιο, σελ. 26.
[5] Βλ. Ορφανίδης Χ. (1987), οεπ, σ.σ. 74-81.
[6] Βλ. Πρακτικά Βουλής, Β1, σελ. 52
[7] Ο Γεώργιος Μαύρος δημιούργησε τη βραχύβια Παράταξη Κέντρου (ΠΑΡ.ΚΕ) και συστρατεύτηκε στα ψηφοδέλτια της "αλλαγής" το 1981 και ο Γεώργιος Ζίγδης ακολούθησε με την Ε.ΔΗ.Κ. τον ίδιο δρόμο το 1985.
[8] Βλ. Πρακτικά Βουλής, Β1, σελ. 18. Τα πλάγια δικά μου (Θ.Τ.) 


Συνεχίζεται...

Θανάσης Τσακίρης

Monday, October 24, 2016

Το εξπρές του μετεμφυλίου - 3ο μέρος

Το 1951 γίνεται κρίσιμο έτος για την ελληνική πολιτική ζωή. Το διεθνές πλαίσιο πιέζει ασφυκτικά καθώς  εντείνεται ο ψυχρός πόλεμος. Την 4 Ιανουαρίου οι κινεζικές και βορειοκορεατικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Σεούλ την οποία θα ανακαταλάβουν τα στρατεύματα των Ηνωμένων Εθνών την 14η Μαρτίου. Την ίδια ημέρα το Συμβούλιο εφετών αποφάσιζε το κλείσιμο της αριστερής εφημερίδας «Δημοκρατική» για «αντιπατριωτική δράση.» Η Δημοκρατική Παράταξη είχε ουσιαστικά διαλυθεί ήδη από την αρχή της των εργασιών της Βουλής όταν ο εκπρόσωπος της ΣΚ-ΕΛΔ δήλωσε ότι δεν εκπροσωπεί τις άλλες ομάδες βουλευτών του συνδυασμού (Αριστεροί Φιλελεύθεροι, Ένωση Αριστερών) και τον ανένταχτο Διονύσιο Χριστάκο. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ ήταν το κύρια ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ των οργανώσεων καθώς παρά την στρατιωτική ήττα και την πολιτική παρακμή του ήταν ο μοναδικός (έστω και παράνομος) κομματικός σχηματισμός της αριστεράς πανελλαδικά οργανωμένος και με λαϊκή απήχηση. Η ΣΚ-ΕΛΔ έβαζε βέτο στην παρουσία στα ψηφοδέλτια καταδικασμένους σε θάνατο κομμουνιστών και αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία   του σοσιαλιστικού χώρου από την επιρροή του ΚΚΕ.   Οι επίμονες προσπάθειες των στελεχών του ΚΚΕ αλλά και η διορατική  στάση σοσιαλιστών όπως ο Ιωάννης Σοφιανόπουλος  και ο ιδρυτής του εαμικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Γιάννης Πασαλίδης έφεραν θετικό αποτέλεσμα. Δημιουργείται ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη βάση της θέσης  το ΚΚΕ είχε διαμορφώσει από την 3η Συνδιάσκεψη (Οκτώβριος 1950) ότι: «Κεντρική, ανώτατη πολιτική έκφραση της οργάνωσης και πάλης του λαού για τα δίκαιά του πρέπει να ’ναι το πανελλαδικό, παλλαϊκό μέτωπο ή συνασπισμός όλων των λαϊκών προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, οργανώσεων, κομμάτων, παραγόντων, προσωπικοτήτων της χώρας.» [1]
 Στην Ελλάδα την 15η  Μαρτίου διεξάχθηκαν οι πρώτες μεταπολεμικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι εκλογές έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής και για την εκλογή κάποιου υποψηφίου δημάρχου από την πρώτη Κυριακή απαιτούνταν ποσοστό ψήφων της τάξης του 51%.[2] Η προκήρυξη των δημοτικών εκλογών έγινε με βάση τη συμφωνία  που έκανε η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου για πετύχει την υποστήριξη της ΕΠΕΚ.  Προέβλεπε ότι το γρηγορότερο δυνατόν η κυβέρνηση θα προχωρούσε σε αλλαγή του εκλογικού νόμου και σε προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών μετά τις δημοτικές.
Ο νόμος της 29ης Απριλίου 1949 χορήγησε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές του 1951 μπόρεσαν να ψηφίσουν οι γυναίκες άνω των 25 χρονών, αλλά δεν είχε επιτραπεί στις γυναίκες να εκλεγούν πρόεδροι δήμων ή κοινοτήτων.
Η Αριστερά δείχνει για μία φορά ότι παρά τις διώξεις των στελεχών της και την συνεχή δημιουργία του κλίματος τρομοκρατίας καταφέρνει να πετυχαίνει νίκες συσπειρώνοντας τα λαϊκά εργατικά στρώματα του πληθυσμού.[3] Μολονότι οι συντηρητικές παρατάξεις κέρδισαν  με μεγάλη διαφορά το  Δήμο Αθηναίων με δήμαρχο τον Κώστα Κοτζιά (φασίστας και γερμανόφιλος δήμαρχος επί δικτατορίας Μεταξά) οι εργατικές περιοχές ψήφισαν συνδυασμούς της Αριστεράς και ανέδειξαν αριστερούς δημάρχους στην Κοκκινιά (Νίκαια) και στο Κερατσίνι. Για να προλάβουν τα χειρότερα οι κρατικοί μηχανισμοί κινητοποιήθηκαν με αποκορύφωμα τις χιλιάδες διαγραφών ψηφοφόρων από εκλογικούς καταλόγους. [4]


[1] Παρρής Φάνης και Σκολαρίκος Κώστας (2012) «Η πολιτική συμμαχιών του ΚΚΕ στις δεκαετίες 1950-1960. Η πείρα της ΕΔΑ.» Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Τεύχος 4-5 http://www.komep.gr/2012-teyxos-4-5/h-politikh-symmaxion-toy-kke-stis-dekaeties-1950-1960-h-peira-ths-eda
[2] Λυμπεράτος  Μιχάλης «Η Αριστερά και οι δημοτικές εκλογές μετά τον Εμφύλιο»,  Δρόμος της Αριστεράς, 03/11/2010 http://www.e-dromos.gr/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B5/
[3] Λυμπεράτος Μιχάλης Π., (2012) Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ. Η ραγδαία ανασυγκρότηση της ελληνικής Αριστεράς και οι μετεμφυλιακές πολιτικές αναγκαιότητες, Αθήνα: εκδ. Στοχαστής.
[4]Λυμπεράτος Μιχάλης Π., (2011)  Aπό το ΕΑΜ στην ΕΔΑ: Η ραγδαία ανασυγκρότηση της ελληνικής αριστεράς και οι μετεμφυλιακές πολιτικές αναγκαιότητες,  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1929 ΚΑΙ 2008". ΤΕΤΑΡΤΗ, 9/11 ΣΤΟ POLIS ART CAFE


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (1974-1997) 1ο μέρος

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

                ΠΑΣΟΚ. : Εκείνος και εκείνος
Στο υπο-κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την πορεία που διένυσε το ΠΑΣΟΚ από τη μεταπολίτευση ως τις εκλογές του 1996 όσον αφορά την πολιτική για το περιβάλλον, προσπαθώντας μέσα από τις προεκλογικές διακηρύξεις, τις προγραμματικές δηλώσεις και το καταστατικό του. Η κυριαρχία του κόμματος αυτού στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρου της μεταπολίτευσης μας υποχρεώνει σε μια εξονυχιστική μελέτη των τρόπων με τους οποίους εγγράφει στον ιδιαίτερο πολιτικό και προγραμματικό του λόγο τα περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα κάθε φορά που γίνεται ή πρόκειται να γίνει κυβερνητικό κόμμα αλλά και στις περιόδους που παραμένει στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσέλαβαν οι θέσεις του στις μετά την εκλογή του Κ. Σημίτη ως αρχηγού του κόμματος στο συνέδριο του 1996.

           Η ανάδειξη του ζητήματος της μόλυνσης του περιβάλλοντος σε μείζονος σημασίας ζήτημα και εγγραφής του στη δημόσια πολιτική ατζέντα και, κατά συνέπεια, ως θέμα κυβερνητικών προγραμματικών δηλώσεων, έγινε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ.  Οι κινητοποιήσεις που είχαν προηγηθεί έδειξαν ότι ένα κόμμα το οποίο προσδοκούσε να κατακτήσει την κυβερνητική εξουσία, όπως ήταν τοΠΑΣΟΚ, και να διατηρηθεί σ’ αυτήν έπρεπε στοιχειωδώς να ανταποκριθεί, έστω και μόνο στο επίπεδο του λόγου, στα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων. Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές τοποθετήσεις του το 1981 ήταν ασαφείς και δεν καθόριζαν προτεραιότητες συγχέοντας την πρόληψη με την αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, εν τούτοις γέννησαν, όπως και στα περισσότερα θέματα εξάλλου της δημόσιας ατζέντας, όνειρα και ελπίδες σε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις. Το νέφος έγινε, κατά τον τότε Υ.Χ.Ο.Π. Αντώνη Τρίτση, τον άνθρωπο που άνοιξε πολλούς δρόμους για μια διαφορετική αντίληψη στο διοικητικό επίπεδο για το περιβάλλον [1] , "πολιτικό".  Στη συνεδρίαση της Βουλής με θέμα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ενώπιον της, για πρώτη φορά στη νεοελληνική πολιτική ιστορία, αριστερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ο πρωθυπουργός Α. Γ. Παπανδρέου θα τονίσει: «Κύριοι Βουλευτές, η Εθνική Ανεξαρτησία και η Εδαφική Ακεραιότητα, η Λαϊκή Κυριαρχία και η Δημοκρατία, η αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η πολιτισμική μας αναγέννηση, το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου, η ριζική βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και στο χωριό, η Κοινωνική Δικαιοσύνη και, τελικά, η Κοινωνική Απελευθέρωση, αποτελούν τους στόχους για την Κυβέρνησή μας  και προσδιορίζουν το δρόμο που θα ακολουθήσουμε» [2]. Η εξειδίκευση των στόχων για το περιβάλλον δεν ξεκαθαρίζει και δεν καταγράφει ιδιαίτερες προτάσεις σχετικά με τη ριζική βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και στο χωριό : «Θα εφαρμόσουμε μακρόπνοη πολιτική για να αναστρέψουμε την καταστρεπτική πορεία και να θεμελιώσουμε σε γερές βάσεις την προστασία του περιβάλλοντος. Θα δοθεί το βάρος στην πρόληψη και λιγότερο στη θεραπεία. Σκοπεύουμε στην εναρμόνιση της ανάπτυξης με το περιβάλλον, στην αποφυγή κατασπατάλησης φυσικών πόρων και στην ανακύκληση πρώτων υλών. Θα ληφθούν άμεσα μέτρα για μείωση της ρύπανσης από τη βιομηχανική παραγωγή και τα μέσα μεταφοράς. Ειδικά για το νέφος, καθώς και άλλα προβλήματα αιχμής, δε θα διστάσουμε να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο κριθεί απαραίτητο χωρίς καμμιά ταλάντευση» [3].

[1] Ακόμη και μεγάλη μερίδα πολιτικών του αντιπάλων από τον εξωκοινοβουλευτικό αριστερό και οικολογικό χώρο, αναγνωρίζουν τις οικολογικές του προθέσεις και θεωρούν πολλά από τα σχέδιά του, ιδίως για την πολεοδομία και το ρυθμιστικό σχέδιο, ως πρωτοποριακές που με την προϋπόθεση μιας διαφορετικής πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. 
[2] Βλ. πρακτικά Βουλής Γ1, σελ. 25. Τα πλάγια δικά μου (Θ.Τ.).
[3] Στο ίδιο, σελ 25. Να σημειωθεί ότι αυτή είναι όλη η έκταση της παραγράφου περί περιβάλλοντος στις δηλώσεις. Τα πλάγια δικά μου (Θ.Τ.) : πρόκειται για όρους που μερικά χρόνια αργότερα θα γίνουν κοινός τόπος για όσους ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πλαίσια και θα επανενταχθούν στα κομματικά προγράμματα όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων όπως θα δούμε αργότερα.

Συνεχίζεται...

Θανάσης Τσακίρης

Saturday, October 22, 2016

Η Ιστορία στο Κόκκινο: Μία εκπομπή για το παρελθόν-Ένας παγκόσμιος πόλεμος: Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και ο Β’ Π.Π.-Συζητούν ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και ο Κωστής Καρπόζηλος

Η Ιστορία στο Κόκκινο: Μία εκπομπή για το παρελθόν
σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Επιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Οργάνωση παραγωγής: Νατάσσα Δομνάκη
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 12.00 - 13.00 Στο Κόκκινο 105,5

Ένας παγκόσμιος πόλεμος: Έλληνες μετανάστες στην Αμερική και ο Β’ Π.Π.

Συζητούν ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και ο Κωστής Καρπόζηλος

Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης συζητά στο στούντιο με τον Διευθυντή των ΑΣΚΙ, ιστορικό Κωστή Καρπόζηλο.
Η 28η Οκτωβρίου του 1940 ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες μία μέρα όπως οι άλλες. Για χιλιάδες όμως Αμερικανούς πολίτες ελληνικής και ιταλικής καταγωγής ήταν μια ξεχωριστή μέρα: οι παλιές τους πατρίδες ήταν πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση. Με αφορμή το γεγονός αυτοί δυο ιστορικοί συνομιλούν για το πώς βίωσαν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί των ΗΠΑ την παγκόσμια πολεμική αναμέτρηση, την επιρροή των αντιφασιστικών ιδεών στην αμερικανική κοινωνία και την ενατένιση μίας νέας μεταπολεμικής συμφωνίας που θα στηριζόταν στις αρχές της κοινής συμμαχικής προσπάθειας. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους τίθεται, επίσης, η  δυναμική της πολιτικής φαντασίας σε καιρούς κρίσης και οι ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην μεταπολεμική περιθωριοποίηση της μεταναστευτικής και αμερικανικής αριστεράς.


Friday, October 21, 2016

Στην «Εποχή» της Κυριακής ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Το χρέος σε αναμονή

Στην «Εποχή» της Κυριακής
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Το χρέος σε αναμονή


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Αντώνης Παπαγιαννίδης: «Η κρίσιμη διαπραγμάτευση και οι πολλές μεταβλητές της»
Εριφύλη Χιωτέλλη: «Ένα συνέδριο προσγειωμένο στην πραγματικότητα»
Ηλίας Σουκιάζης: «Στην Πορτογαλία η τρόικα έφυγε, αλλά τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Στη σκακιέρα του χρέους» του Παύλου Κλαυδιανού
«Η εγγενή σοφία της συλλογικότητας» του Κωστή Γιούργου
«Αλήθεια, τρώγεται ο κοινωνικός μετασχηματισμός;» του Νίκου Τσαγκρή
«R2G: Θα καθιερωθεί το νέο πολιτικό label στη Γερμανία;» του Γιώργου Χονδρού
«Στη ζούγκλα των καναλιών» του Θάνου Χατζόπουλου
«Η ΑΡΚ σε τροχιά αποκλίσεων από τη ΛΑΕ» του Σ.Κ
«ΣΥΡΙΖΑ: Τα σύννεφα, η όσμωση και η τελική αισιοδοξία» του Πέτρου Ζούνη

ΔΙΕΘΝΗ
«Ισπανία, ένας χαμένος χρόνος για την κοινωνική αλλαγή» του Στίβεν Φόρτι
«Καλαί: Η Αγγλία οχυρώνεται ενάντια στους πρόσφυγες» της Όλγας Βερελή
«Αργεντινή: Ούτε μια λιγότερη, μας θέλουμε ζωντανές» της Γεωργίας Ντούσια
«Μοσούλη: Αντικρουόμενα συμφέροντα στο υπό διάλυση Ιράκ» του Γιάννη Πλάκα
«Εμπλοκή για την επικύρωση της CETA» του Μπ. Κοβάνη


ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Πόσο άλλαξαν οι φυλακές;» της Αφροδίτης Μπαμπάση
«Δικαστική ανοχή στη δολοφονία του Ιλία Καρέλι»
«Η ελληνική γεωργία και τα μνημόνια» του Σιδέρη Π. Θεοχαρόπουλου
«ΟΑΣΘ: Ένα διαχρονικό σκάνδαλο» του Γιώργου Τοζίδη
«Ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση της δωρεάν παιδείας» της Τζέλας Αλιπράντη

ΘΕΜΑΤΑ
«Ενάντια στη βαρβαρότητα» του Ζίλμπερ Ασκάρ
«Bob Dylan: οι πίσω σελίδες» του Θωμά Τσαλαπάτη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Για να πολεμήσουμε την παλίρροια της αδιαφορίας» της Σοφίας Ξυγκάκη

ΘΕΩΡΙΑ
Κώστας Γαβρόγλου και Στέφανος Δημητρίου: «Μετά το συνέδριο τι;»


Στην ΕΠΟΧΗ της Κυριακής διαβάζετε και τις στήλες:

«Κοπτοραπτική» από τους Μαρσέλ και Μισέλ
«Στα δίκτυα του κόσμου» από τον Δημήτρη Γκιβίση
Για το θέατρο μέσα από τις στήλες «Θεατρικά νέα» και «Από την πλευρά του θεατή» γράφει η Μαρώ Τριανταφύλλου
«Μικρά σχόλια για βιβλία που διάβασα» του Κώστα Αθανασίου (μηνιαία στήλη)
Παρουσίαση και κριτική των ταινιών που βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά και επιλογή ταινιών που προβάλλει η τηλεόραση, γράφει ο Στράτος Κερσανίδης
Μουσικές προτάσεις κάνει η Λιάνα Μαλανδρενιώτη
Δαιμονικά από τον δικηγόρο του διαβόλου.

Thursday, October 20, 2016

Το εξπρές του μετεμφυλίου - 2ο μέρος

Την 15 Απριλίου 1950 ο Νικόλαος Πλαστήρας (με σύνθημα «Αλλαγή»[1])σχηματίζει κυβέρνηση συνασπισμού με αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Παπανδρέου. Αρχίζει το πρώτο κεντρώο διάλειμμα της μετεμφυλιακής περιόδου.[2] Οι κυβερνήσεις  του Κέντρου δεν ήταν σε θέση μακροημερεύσουν.

Ο Πλαστήρας παραιτήθηκε την 21η Αυγούστου του ίδιου έτος. Ξανασχημάτισε κυβέρνηση την 1η Νοεμβρίου, αυτή τη φορά με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Από τη μια οι εσωτερικές διαφορές πολιτικής αναφορικά κυρίως με τα μέτρα ειρήνευσης και το εύρος των αμνηστεύσεων, αποφυλακίσεων και μετατροπών των ποινών και από την άλλη οι πιέσεις των άλλων θεσμικών παραγόντων όπως το παλάτι και ο στρατός αλλά και των κυβερνήσεων των ΗΠΑ που εκβίαζαν με το χαρτί του Σχεδίου Μάρσαλ οδηγούσαν σε συνεχείς παραιτήσεις των πρωθυπουργών και ξαναμοιράσματα της πολιτικής τράπουλας. Η πολιτική ζυγαριά συνεχώς έγερνε προς τα δεξιότερα από κεντροαριστερές σε κεντροδεξιές κατευθύνσεις.Η οικονομία ανακάμπτει λόγω της λήξης του εμφυλίου πολέμου και της ξένης βοήθειας.[3] Παρ’ όλα αυτά για  την εργατική τάξη η κατάσταση είχε ελάχιστα βελτιωθεί. Τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής είναι η ανεργία και η υποαπασχόληση. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, παρά τη μετανάστευση αυξάνεται τόσο ο απόλυτος όσο και ο σχετικός αριθμός των ανέργων. [4]  
Έτος
Αριθμός
ανέργων
Ποσοστό
Ανεργίας
Αριθμός
Μεταναστών
προς εξωτερικό
Εργατικό δυναμικό
Απασχόληση

1950

0,176

5,42

-0,016

3,258

3,082
1
0,180
5,49
-0,013
3,291
3,111
2
0,183
5,53
-0,012
3,326
3,143
3
0,187
5,58
-0,007
3,357
3,170
4
0,190
5,62
-0,021
3,407
3,217
55
0,194
5,66
-0,030
3,452
3,258
6
0,197
5,71
-0,034
3,493
3,295
7
0,201
5,75
-0,023
3,518
3,317
8
0,204
5,79
-0,016
3,547
3,342
9
0,208
5,83
-0,022
3,589
3,381


Οι εργάτες και οι υπάλληλοι ξεθαρρεύουν και διεκδικούν την ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων τους. Η ΓΣΕΕ κυριαρχείται από την παράταξη των  εργατοπατέρων και οι εργατικοί αγώνες   αναπτύσσονται κυρίως με ευθύνη των ομοσπονδιών και σωματείων που επηρεάζονται ή διοικούνται από αριστερούς,  σοσιαλιστές και ανεξάρτητους φιλελεύθερους συνδικαλιστές κλιμακώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας.[5] Ήδη την επαύριον της στρατιωτικό-πολιτικής ήττας της κομμουνιστικής αριστεράς, το 1950, από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκδηλώθηκαν 79 απεργίες με 163.000 απεργούς. Ξεσπούν μεγάλες απεργίες που διαρκούν αρκετές μέρες.[6][1] Το πρόγραμμα της ΕΠΕΚ προέβλεπε την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση, θα προέβαινε σε σειρά εθνικοποιήσεων, κοινωνικών παροχών, διανομής γης στους ακτήμονες, χορήγησης ψήφου στις γυναίκες κ.ά. Επίσης αποσκοπούσε στην κατάργηση των στρατοδικείων και την υπαγωγή των υποθέσεων στα τακτικά δικαστήρια, την κατάργηση των ειδικών αντικομμουνιστικών νόμων, την απελευθέρωση των εκτοπισμένων και την κατάργηση του θεσμού της διοικητικής εκτόπισης, και τέλος την κατάργηση της θανατικής ποινής. Βλ. Αναστασιάδης Γιώργος, (2000) «Ο Πλαστήρας και οι συμπληγάδες του 1950», στο Το φιλελεύθερο διάλειμμα 1950-1952. Από τον Πλαστήρα στον Παπάγο, Ε Ιστορικά, τεύχος 60 , σελ.14-23
[2] Νικολακόπουλος Ηλίας (2001) Η καχεκτική δημοκρατία, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη
 Νικολακόπουλος Ηλίας (2000) Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1964, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
[3] Απατάγγελος Ανδρέας (2011) «Οικονοµική Σκέψη και Οικονοµική Πολιτική στην περίοδο της Ανασυγκρότησης, 1945-1953» Διπλωματική Διατριβή στό  Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5037/1/ApatangelosAndreas10014.pdf (Ανάκτηση, 20/10/2016).  
[4] Βλ.Tsaliki P. (1991) The Greek Economy: Sources of Growth in the Postwar Era. N.Y.: Praeger Publishers, σελ.72 (επεξεργασία στοιχείων από OECD, Labor Force Statistics, 1971 και 1988). Αξιόπιστα στοιχεία για την υποαπασχόληση δεν φαίνεται να υπάρχουν λόγω της ιδιομορφίας του ορισμού του όρου αλλά και της αδυναμίας των κρατικών υπηρεσιών να συλλέξουν τέτοια στοιχεία. Περιοριζόμαστε στην πληροφορία περί 1.000.000 υποαπασχολουμένων που μας δίνεται στο Σεφέρης Κ. (1975) Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα (1860-1975), Αθήνα:  «Νέο Συνδικαλιστικό Κίνημα» σελ.81.
[5] Όσοι δεν είχαν εξοριστεί ή φυλακισθεί για τη δράση τους στον εμφύλιο ή για τη συνδικαλιστική δραστηριότητά τους και όσοι έγιναν αριστεροί στη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής λόγω της τριβής τους με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία αυτή θεσπίστηκαν τα περιβόητα Πιστοποιητικά Κοινωνικών Φρονημάτων με βάση τα οποία αποκλείονταν από κάθε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό οι αριστεροί, οι «συνοδοιπόροι» και οι οικογένειες των αριστερών. Ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα η κατάσταση ήταν δύσκολη για τις προσλήψεις πολιτών αριστερών φρονημάτων. Βλ. Αλιβιζάτος Ν. (1983) Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση (1922-1974). Οψεις της ελληνικής εμπειρίας. Αθήνα:  Θεμέλιο. 
[6]  Στο Λαύριο αυτή την περίοδο έχουμε τους τελευταίους αγώνες των μεταλλωρύχων. «Ο Γιώργος Βουγιούκας στις 23 του Γενάρη του 1996 έλεγε στον «Ριζοσπάστη» πολύτιμα πράγματα που θυμόταν από εκείνες τις τελευταίες απεργίες των μεταλλωρύχων - μεταλλεργατών:
«Το 1950 έγινε μια ακόμη μεγάλη απεργία που κράτησε 29 μέρες. Μαζική απεργία, μαχητική και οι μεταλλεργάτες της Καμάριζας πέτυχαν να διπλασιάσουν το μεροκάματό τους. Ηταν για μας μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Ενα φωτεινό παράδειγμα που μας έδινε αγωνιστική δύναμη, πείσμα και κουράγιο. Θυμάμαι το 1950, στην απεργία που κράτησε 29 μέρες, όλοι οι μεταλλεργάτες μαζευόμασταν, βλέπαμε τις φωτογραφίες της πρώτης απεργίας, παίρναμε κουράγιο και λέγαμε το σύνθημα του 1896: "΄Η θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε"...». Βλ. «Η πόλη όπου ανδρώθηκε η εργατική τάξη: Σύντομη ιστορία της εργατούπολης απ' τις πρώτες απεργίες μέχρι τις μέρες μας»,  Ριζοσπάστης 24 Αυγούστου 2008 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=4682183Συνεχίζεται...

Θανάσης Τσακίρης