Tsakthan Randomly - Politics 12


 
 • Ιστορικά το αρχικό σχήμα είναι αυτό των εκλογικών επιτροπών από τοπικά πολιτικά στελέχη και «επιφανείς πολίτες» υπέρ της εκλογής ενός υποψήφιου βουλευτή.
 • Παράλληλα με την συγκέντρωση της υποστήριξης από σημαντικές τοπικές προσωπικότητες υπέρ του υποψήφιου, οι επιτροπές συγκεντρώνουν χρηματικούς πόρους.
 • Επιπλέον δημιουργούνται κοινοβουλευτικές ομάδες για κοινή δράση στο πλαίσιο των συνελεύσεων, που οδηγούν στην συγκρότηση των πρώτων κομμάτων.
 • Δινόταν περισσότερη σημασία στην ποιότητα των μελών σε σχέση με την ποσότητα. Οι επιτροπές είχαν μεγάλη αυτονομία και ατελή εσωτερική οργάνωση.
 •  Όταν ενώνονταν σε ομοσπονδία οι επιτροπές δημιουργούσαν το κόμμα.
 • Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και ως εκπρόσωποι του κόμματος, οι βουλευτές είχαν πλήρη ελευθερία κινήσεων και ανεξαρτησία από αυτό αυτοπροσδιοριζόμενοι είτε ως εκπρόσωποι του έθνους είτε ως εκπρόσωποι της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εκλέγονταν.
 • Οι πολιτικές μάχες εντός της κοινοβουλευτικής συνέλευσης συχνά έπαιρναν το χαρακτήρα της μονομαχίας μεταξύ των «μεγάλων ανδρών».
 • Συνήθως τέτοια είναι πολλά συντηρητικά και φιλελεύθερα πολιτικά κόμματα.
 • Κατά τον 19ο αιώνα ο αποκλεισμός σοσιαλιστών υποψηφίων από πηγές χρηματοδότησης οδήγησε στην συγκρότηση οργανώσεων με πολλά μέλη που κατέβαλλαν μικρές χρηματικές συνεισφορές καταβαλλόμενες κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Επιδιωκόταν έτσι η ενσωμάτωση στην οργάνωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού οπαδών. Αυτό σήμαινε ότι το μαζικό κόμμα έπαιζε το ρόλο του πολιτικού εκπαιδευτή λαϊκών μαζών και ότι άνοιγε ο δύσκολος δρόμος για την κατοχύρωση δημοκρατικής επιλογής υποψηφίων από συνέδρια (εθνικά, τοπικά, τομεακά).
 • Τα κόμματα μαζών ανταποκρίνονται, λοιπόν, στην εποχή κατά την οποία η βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί πολυπληθή εργατική τάξη που διεκδικεί την ενσωμάτωση του συνόλου των πολιτών στο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και την διαρκή συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες πέρα από την ανά τετραετία καθολική ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών.
 • Η διαρκής μαζική οργάνωση μελών και η ανάγκη διαρκούς είσπραξης συνδρομών συνεπάγεται πολύ αυστηρότερη διοικητική οργάνωση με την  προοδευτική ανάπτυξη ενός πολύπλοκου και ιεραρχημένου οργανισμού και μιας ομάδας ενδοκομματικών ηγετών που επιφέρει εξασθένιση της θέσης των βουλευτών.
 • Κοινωνιολογικά, η διαμάχη μεταξύ ενδοκομματικών και κοινοβουλευτικών στελεχών αντανακλά τη διαμάχη των δύο ομάδων της βάσης: μέλη που εκλέγουν τους ενδοκομματικούς ηγέτες και οπαδοί που εκλέγουν τους βουλευτές. Τα μέλη είναι πιο ταυτισμένα με το κόμμα σε σχέση με τους ψηφοφόρους και θεωρούνται πιο «αδιάλλακτα».

 • Το πανσυλλεκτικό κόμμα  εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’60 διατηρώντας πολλά στοιχεία του κόμματος μαζών.
 • Το καπιταλιστικό-καταναλωτικό πρότυπο ανάπτυξης της Δύσης γίνεται το υπόβαθρο του πανσυλλεκτικού κόμματος: ιδιότυπο καθεστώς συσσώρευσης με δομές εντατικής συσσώρευσης και μαζικής κατανάλωσης στη βάση συναινετικών θεσμών και δομών.
 • Υιοθετεί στρατηγικές άμεσης εκλογικής αποτελεσματικότητας που συνεπάγονται πρακτικές αποστασιοποίησης ή και αποστροφής από πρακτικές στρατολόγησης στη βάση των ιδεολογικών και κυρίως κοινωνικών ταυτίσεων, ενώ παράλληλα επιδιώκουν εκλογική υποστήριξη με αφετηρία πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις.
 • Τα κόμματα πλέον παύουν να είναι παράγοντες της κοινωνίας που επιδιώκουν την επιρροή πάνω στο κράτος ή την διείσδυση σ’ αυτό. Επέρχεται μετατροπή των κομμάτων σε ανταγωνιστικούς μεσίτες μεταξύ κράτους και κοινωνίας. Οι κυβερνήσεις πανσυλλεκτικών κομμάτων βιώνουν μια έντονη αντίφαση προσπαθώντας αφενός να μεσιτεύσουν τα αιτήματα της κοινωνίας προς το κράτος αφετέρου να υποστηρίζουν την κρατική πολιτική απέναντι στην κοινωνία.
 • Ενδιάμεσες και άλλες μορφές κομμάτων:
 1. Χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Υιοθέτησαν τη μαζική σοσιαλιστική οργανωτική μορφή, όχι πάντοτε επιτυχώς. Μικτή μορφή μεταξύ κόμματος μαζών και κόμματος στελεχών.
2. Κομμουνιστικά κόμματα. Οργάνωση κυρίως στους χώρους δουλειάς (εργοστάσια, γραφεία, σχολεία κ.ο.κ.). Συγκεντρωτισμός (δημοκρατικός ή μη) και αυστηρή πειθαρχία.
3. Φασιστικά κόμματα. Περαιτέρω ανάπτυξη αυστηρής πειθαρχίας, πολλαπλασιασμός διαβαθμίσεων μεταξύ κέντρου και βάσης, παραστρατιωτικός χαρακτήρας («στρατηγική του κρεμμυδιού»: ομάδες ενσωματωμένες σε άλλες ομάδες της πυραμίδας) και τραμπούκικη νοοτροπία.
4. Κόμματα μαζών τρίτου κόσμου. Εσωτερικός κύκλος ηγετικής ομάδας υπό μορφή κόμματος στελεχών που διακρίνεται σαφώς από οπαδούς και μέλη. Η μεταξύ τους κοινωνική απόσταση είναι μεγάλη. Σε πολλές περιπτώσεις κομμάτων στον ’τρίτο κόσμο’ φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο παίζουν: η προσωπικότητα του αρχηγού, φυλετικές, φεουδαρχικές θρησκευτικές, μυστικιστικές συνδέσεις και σχέσεις. Στις πόλεις θυμίζουν κόμματα σύγχρονου τύπου, ενώ στην ύπαιθρο αγροτικού τύπου.
  5. Άγγλοι εργατικοί-Σκανδιναβοί σοσιαλδημοκράτες. Τα κόμματα αυτά δημιουργήθηκαν με την πρωτοβουλία των εργατικών συνδικάτων («έμμεσο κόμμα»: οι πολίτες προσχωρούν σ’ αυτό  μέσω των διαφόρων οργανώσεων, όπως τα συνδικάτα, συνεταιρισμοί, σύλλογοι κ.α.)
6. Παρόμοια καθολικά κόμματα σε Βέλγιο, Αυστρία κλπ. – συντεχνιακού τύπου οργάνωση.

Συνεχίζεται...


Θανάσης Τσακίρης

Αγάπη μου, λατρεία μου


1989        
https://www.youtube.com/watch?v=OJRu5zTf_e4
 
Στίχοι:   Λίνα Νικολακοπούλου
Μουσική:   Σταμάτης Κραουνάκης

 Ερμηνεία: Σταμάτης Κραουνάκης & Λίνα Νικολακοπούλου  


Κουβέντα θ’ ανοίξουμε τώρα
 με τι εννοείς και τι εννοώ;
Ξεκίνα παιδί μου προχώρα
 η τρελά κι η νύχτα δεν έχουν θεό
 Το χέρι σου δώσ’ μου
 και πάμε στου κόσμου
 την πιο νευρικιά διαδρομή
 εμείς και νεκροί θα αγαπάμε
 το θύμα, το θύτη και την αφορμή
 Αγάπη μου, λατρεία μου
 κουβέντα κι ιστορία μου
 δικό μου πεπρωμένο
 Χριστέ και Παναγία μου
 στην πρώτη απεργία μου
 μαζί σου κατεβαίνω
 Κουβέντα θ’ ανοίξουμε τώρα
 με τι ‘ναι καλό και τι ‘ναι κακό;
Ξεκίνα παιδί μου προχώρα
 δεν είναι για φόβο και πανικό
 Το χέρι σου δώσ’ μου
 και πάμε στου κόσμου
 την πιο νευρικιά διαδρομή
 εμείς και νεκροί θα αγαπάμε
 τα όχι, τα ίσως, τα ναι και τα μη


ΤΑΙΝΙΑ ΓΙ' ΑΠΟΨΕ

Όλα Θα Πάνε Καλά
Every Thing Will Be Fine

 

Δραματική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 118'

Καναδική ταινία, σκηνοθεσία Βιμ Βέντερς με τους: Τζέιμς Φράνκο, Σαρλότ Γκενσμπούρ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς
Ο νεαρός συγγραφέας Τόμας Έλνταν εμπλέκεται σε ένα τραγικό δυστύχημα. Ένα μικρό παιδί πέφτει με το έλκηθρο στις ρόδες του αυτοκινήτου του. Καθώς αδυνατεί να ξεπεράσει το συμβάν, ο Τόμας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Επιβιώνοντας μέσα από τη ζωντανή κόλαση, ο συγγραφέας βλέπει την καριέρα του να απογειώνεται την ίδια στιγμή που οι πληγές του παρελθόντος δεν έχουν ακόμη επουλωθεί.


 

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.