Tsakthan Daily - 7 Ιουνίου 2011 - Μάθε συνδικάλα γράμματαTsakthan Daily7 Ιουνίου 2011                         Μάθε συνδικάλα γράμματα


Πέρα από τα πολιτικά κόμματα που περνάνε κρίση διαρκείας πια, τα συνδικάτα
αντιμετωπίζουν και αυτά με τη σειρά τους τεράστιων διαστάσεων κρίση ενώ θα
έπρεπε σε τέτοιες στιγμές να είναι το καταφύγιο των εργαζομένων. Το
περασμένο Σάββατο η συγκέντρωση που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την
ΑΔΕΔΥ ήταν για κλάματα. Εξαίρεση ήταν η παρουσία των επισφαλώς εργαζομένων
και των οργανώσεών τους (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=281945 ).

Η κρίση εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς τα συνδικάτα αρχίζει από παλιά.
Ήδη το 2000 η κοινωνική έρευνα έκρουε το καμπανάκι του κινδύνου για τη
συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την κομματικοποιημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ.
Παραθέτω παρακάτω ορισμένα στοιχεία μιας έρευνας της V-PRC την οποία
παρουσίασα στον ετήσιο τόμο της [«Συνδικάτα και εργασιακές σχέσεις. Από την
κρίση στην αποσυνδικαλικοποίηση» στο Βερναρδάκης Χ. (επ.) Η κοινή γνώμη
στην Ελλάδα 2004 - Εκλογές, Κόμματα, Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και
Κοινωνία. http://www.vprc.gr/article.php?id=163 ].

Τον Δεκέμβριο του 2000, το 65,6% δήλωσε ότι δεν ανήκει σε κανένα σωματείο
εργαζομένων, το 21,8% είναι μέλος σε σωματείο του επαγγελματικού κλάδου
του, το 8,2% ανήκει σε σωματείο της επιχείρησης όπου δουλεύει ή του χώρου
δουλειάς του, το 3,6% ανήκει και στα δύο ενώ δεν απάντησαν 0.9%. Τα
αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας του 1995 ήταν: 64,6%, 16,4%, 13,2%, 3,6% και
0%.

Απ’ όσους δεν ανήκουν σε σωματείο ζητήθηκε να δηλώσουν τους λόγους για τους
οποίους δεν εγγράφονται. Οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 28,8% «αρνητικές
απόψεις για το συνδικαλισμό», 16,1% «δεν υπάρχει», 8,7% «δεν είχα
προβλήματα / δεν έτυχε», 5,2% «δεν έχω ενημέρωση», 4,4% «δεν έχω χρόνο»,
3,9% «δεν έχω εμπιστοσύνη», 2,9% «δεν ασχολούμαι με τα κοινά», 1,9% «αλλάζω
δουλειές», 1,2% «δεν το επιτρέπει η δουλειά μου», 1% «κομματικοποίηση»,. 1%
«Άλλο», 25% «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Η επόμενη ερώτηση ήταν «το να δημιουργηθεί στο άμεσο μέλλον στη δουλειά
σας, ή στον κλάδο της δουλειάς σας σωματείο/σύλλογος των εργαζομένων είναι
κάτι που θα το χαρακτηρίζατε». Οι απαντήσεις ήταν οι εξής: «Μάλλον Ναι»
54,5% απαραίτητο/αναγκαίο, 48,4% αποτελεσματικό, 39,5% ρεαλιστικό/εφικτό,
23,5% μοντέρνο, 20,2% αδιάφορο, έναντι «Μάλλον Όχι» 56% Αδιάφορο, 49,2%
μοντέρνο, 33,1% ρεαλιστικό/εφικτό, 22,8% αποτελεσματικό, 20,4%
απαραίτητο/αναγκαίο.

Στο ερώτημα «Το να δημιουργηθεί στο άμεσο μέλλον στη δουλειά σας, ή στον
κλάδο της δουλειάς σας σωματείο/σύλλογος των εργαζομένων είναι κάτι που θα
το χαρακτηρίζατε», οι απαντήσεις από άνεργους και αλλοδαπούς είχαν ως εξής:
οι Άνεργοι θεωρούν σε ποσοστό 65,9% απαραίτητο το σωματείο έναντι 54,1% των
αλλοδαπών, ενώ αποτελεσματικό το θεωρούν οι άνεργοι κατά 76,2% και οι
αλλοδαποί κατά 57,1%.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 84,9
% θεωρεί απαραίτητα τα συνδικάτα, το 11,9% δεν τα θεωρεί απαραίτητα ενώ το
3,2% δεν γνώριζε ή δεν απάντησε.

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορά τη ΓΣΕΕ. «Το τελευταίο διάστημα έχετε
δει, ή ακούσει κάτι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ή στις εφημερίδες,
σχετικά με την                                ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ);(Δεκέμβριος 2000)». Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση
είχαν ως εξής: 53,7% ΝΑΙ, 44,5% ΟΧΙ, 1,8% Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ. «Το
τελευταίο διάστημα έχετε δει, ή ακούσει κάτι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο,
ή στις εφημερίδες, σχετικά με την                                ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ);» Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι
απαντήσεις τον Δεκέμβριο 2000 είχαν ως εξής: 71,1% ΟΧΙ, 27,5% ΝΑΙ, 1,4% Δεν
γνωρίζω/Δεν απαντώ. Οι αντίστοιχες απαντήσεις τον Ιούνιο 2000 είχαν ως
εξής: 53,7% ΝΑΙ, 44,5% ΟΧΙ, 1,8% ΔΓ/ΔΑ. «Τι εντύπωση σας έκανε αυτό που
διαβάσατε ή είδατε για τη ΓΣΕΕ; (Δεκέμβριος 2000). Οι απαντήσεις στο
συγκεκριμένο ερώτημα είχαν ως εξής: 44,9% γενικά θετική, 28,3% γενικά
αρνητική, 23,9% ούτε θετική ούτε αρνητική, ενώ 2,9% δεν γνώριζαν ή δεν
απάντησαν. Οι αντίστοιχες απαντήσεις τον Ιούνιο 2000 είχαν ως εξής: 40,4%
γενικά θετική, 33,3% ούτε θετική ούτε αρνητική, 22,5% γενικά αρνητική, ενώ
3,8% δεν γνώριζε ή δεν απάντησε.

Στο ερώτημα «Γνωρίζετε, ποιος είναι σήμερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ;» οι
ερωτώμενοι απάντησαν ως ακολούθως: Ναι, ο κ. Χρήστος Πολυζωγόπουλος, 32,1%
Δεκέμβριος 2000 (15% Ιούνιος 2000)? Ναι (λάθος απάντηση), 4,3% Δεκέμβριος
2000 (3,3% Ιούνιος 2000)? Όχι, δεν γνωρίζω, 62,6% Δεκέμβριος 2000 (80,3%
Ιούνιος 2000)? ΔΑ 1% Δεκέμβριος 2000 (1,4% Ιούνιος 2000).

Ως προς την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων τα συνδικάτα
θεωρούνται οι πιο ικανοί φορείς (60,6%) ενώ τα κόμματα αποδεικνύονται
αναποτελεσματικά (7,4%).

Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορά τις συνθήκες και τους όρους εργασίας. Η
πρώτη ερώτηση σ’ αυτή την ενότητα είναι η εξής: «Όταν σκέφτεστε την
προσωπική και επαγγελματική σας κατάσταση στο μέλλον πόσο εξασφαλισμένοι
αισθάνεστε;». Οι απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες:32,4% αρκετά εξασφαλισμένοι,
27,4% λίγο εξασφαλισμένοι, 27,1% καθόλου εξασφαλισμένοι, 10.
,6% πολύ εξασφαλισμένοι, ενώ 2,5% δεν γνώριζαν ή δεν απάντησαν.

Στην ίδια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα εργασιακά προβλήματα εντάσσεται το
θέμα του μέσου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. Οι απαντήσεις (στο σύνολο του
δείγματος έχουν ως εξής: ο μέσος όρος συνολικού χρόνου εργασίας από Δευτέρα
ως Παρασκευή είναι 42 ώρες, ενώ ο μέσος όρος εργασίας για όσους εργάζονται
τα Σαββατοκύριακα είναι 11 ώρες. Το επόμενο ερώτημα ήταν το εξής: «Πόσες
ώρες εργάζεστε (εργαζόσασταν/άνεργος) συνολικά την εβδομάδα;» Οι απαντήσεις
ήταν οι ακόλουθες (κατά κατηγορία εργαζομένων)
: 44,8 ώρες «Άνεργοι (στην προηγούμενη δουλειά τους)», 43,6 ώρες «Ιδιωτικοί
Υπάλληλοι», 40,3 ώρες «Αλλοδαποί εργαζόμενοι» στην Ελλάδα» 39,1 ώρες
«ΔΕΚΟ / Ευρύτερου Δ.Τ.», 36,6 ώρες Δημόσιοι υπάλληλοι. Στο ερώτημα «Πόσες
ώρες εργάζεστε (εργαζόσασταν/άνεργος) συνολικά την εβδομάδα;» οι απαντήσεις
ήταν οι εξής (κατά κλάδο απασχόλησης):
48 ώρες «Επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις (Θ)», 44,3 ώρες «Ορυχεία,
λατομεία, μεταλλεία (Γ)», 44,3 «Εμπόριο (Ζ)», 44,1 ώρες «Βιομηχανία,
βιοτεχνία (Δ)», 44,1 ώρες Άλλες Υπηρεσίες, 43 ώρες «Εστιατόρια-Ξενοδοχεία
(Ξ)», 42,1 ώρες «Οικοδομή, κατασκευές, δημ. έργα (ΣΤ)», 40,9 ώρες
«Τράπεζες, ασφαλ. ή διαφημ. Εταιρείες (Ι)», 40,4 ώρες «Δημόσια Διοίκηση
(Λ)», 40,2 ώρες «Παροχή υπηρεσιών», 40 ώρες «Ενέργεια, ύδρευση (Ε)», 39,3
ώρες «Υγεία-Πρόνοια (Ν)», 30,5 ώρες «Εκπαίδευση (Μ)»

Στην ερώτηση «Εργάζεσθε (εργαζόσασταν) αργίες ή Σαββατοκύριακα;) οι
απαντήσεις στο σύνολο του δείγματος ήταν: 40,8% ποτέ, 37,8% συχνά, 12,8%
κάποιες φορές, 8,6% σπάνια. Στο ερώτημα «Το ωράριο στο οποίο δουλεύετε
(δουλεύατε) είναι συνεχές, ή διακεκομμένο;» οι απαντήσεις είχαν ως εξής:
82,0% συνεχές έναντι 18% διακεκομμένου.  Στο ερώτημα «Το ωράριο στο οποίο
δουλεύετε (δουλεύατε) είναι σταθερό, ελαστικό, ή ελεύθερο;» οι απαντήσεις
ήταν οι εξής: 76% σταθερό, 9,8% ελαστικό, 9,7% ελεύθερο, 4,1% εξαρτάται από
το φόρτο εργασίας/κατόπιν συμφωνίας, ενώ 0,3% δεν γνώριζαν ή δεν απάντησαν.

Στο ερώτημα «Ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος για την αντιμετώπιση των
εργασιακών προβλημάτων;» οι απαντήσεις είχαν ως εξής (Δεκέμβριος 2000):
59,7% «Ο διάλογος εργοδοτών/εργαζομένων» (έναντι 60,9% τον Ιούνιο 2000 και
64,8% το 1995), 15,9% «Οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων με νόμους» (έναντι
22,9% τον Ιούνιο 2000 και 6,6% το 1995), 15,8% «Η κινητοποίηση των
συνδικαλιστικών οργανώσεων» (έναντι 8,8% τον Ιούνιο 2000 και 20% το 1995),
5,7% «Η προσφυγή στη δικαιοσύνη» (έναντι 4,5% τον Ιούνιο 2000 και 5,6% το
1995), ενώ 3% δεν γνώριζε ή δεν απάντησε (έναντι 3% τον Ιούνιο 2000 και 0%
το 1995).

Στην ερώτηση σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στα συμφέροντα των εργοδοτών και
των εργαζομένων, οι απαντήσεις είχαν ως εξής: 39,4% διαφορετικά (έναντι
3,2% τον Ιούνιο 2000 και 37,7% το 1995), 35,7% αντίθετα (έναντι 34,7% τον
Ιούνιο 2000 και 42,8% το 1995), 12,1% κοινά (έναντι 13,4% τον Ιούνιο 2000
και 7,8% το 1995), 11,5% παρόμοια (έναντι 12,8% τον Ιούνιο 2000 και 10,4%
το 1995), ενώ 1,3% δεν γνώριζε ή δεν απάντησε (έναντι 1,9% τον Ιούνιο 2000
και 0% το 1995).


ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://workingreece.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com
http://homopolitics.wordpress.com
http://politicalperson.wordpress.com
http://cantpaydontpay.wordpress.com
http://pringkipessa.wordpress.com
http://adotoe.wordpress.com
http://easpemporiki.wordpress.com
http://www.easp.grΚραΜητσιάς Μανώλης
Μουσική/Στίχοι: Κηλαηδόνης Λουκιανός/Γκάτσος Νίκος

Χρόνια μαύρα και πικρά
γίναμε άνω κάτω
τα κοράκια κάνουν κρα
μες στο συνδικάτο

Άλλοι λένε για λαούς
άλλοι για πατρίδες
και τους έχουν σαν θεούς
οι εφημερίδες

Όμως έφτασε η στιγμή
όλα να λυθούνε
κι αν δε δείξουμε πυγμή
θα μας καταπιούνε

Κοίταξε να στηριχτείς
στις δικές σου πλάτες
και ποτέ σου μη δεχτείς
φίλους και προστάτες

Άλλοι με μαλαγανιά
άλλοι με το ψέμα
σου τραβάνε δαγκωνιά
να σου πιουν το αίμα

Όμως έφτασε η στιγμή
όλα να λυθούνε
κι αν δε δείξουμε πυγμή
θα μας καταπιούνεΣΙΝΕΜΑ ΓΙ’ ΑΠΟΨΕ


ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κωμωδία | 1981 | Έγχρ. | Διάρκεια: 96' |


Ελληνική ταινία σε σκηνοθεσία Θ. Μαραγκός με τους: Βασίλη Διαμαντόπουλο,
Αννα Μαντζουράνη, Νίκο Καλογερόπουλο, Κώστα Τσάκωνα
Σ’ ένα χωριό της Αρκαδίας λίγο μετά τη Μεταπολίτευση, ένα μνημείο πεσόντων
της Κατοχής φέρνει σε σύγκρουση ένα συντηρητικό δάσκαλο με τη γυναίκα και
τους δυο του γιους.
Η κριτική του "α" από τον Χρήστο Μήτση
http://www.athinorama.gr/cinema/data/movies/?id=1001165
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΛΑΪΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΑΤΙΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ
ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΑ, ΣΗΜΕΡΑ
ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΛΟΪΚΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.


Και η διάσημη ατάκα του Κώστα Τσάκωνα:
http://www.youtube.com/watch?v=JCdUQh_2vgY

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.