Tsakthan Daily, 10 November 2009 -- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 1

Tsakthan Daily, 10 November 2009
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 1

Γιατί είναι μάταιες «σαν των Τρώων» πολλές προσπάθειες ανασυγκρότησης και αποτελεσματικής επιθετικής δράσης του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατ’ αρχήν μια έννοια που συχνά κακοπαθαίνει στα χέρια αυτών που τη χρησιμοποιούν ως βιτριολική φράση εναντίον των πολιτικο-συνδικαλιστικών τους αντιπάλων. Η έννοια αυτή είναι η «γραφειοκρατία». Ας προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα.

Η έννοια της γραφειοκρατίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Max Weber και αναφέρεται στη συνηθέστερη μορφή οργάνωσης «που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, ιεραρχία, εξουσία, πειθαρχία, κανόνες, καριέρα, καταμερισμό εργασίας, θητεία». Οι υποστηρικτές του γραφειοκρατικού τρόπου οργάνωσης τονίζουν ότι παρέχει σαφείς διαδικασίες επικοινωνίες καθώς και σαφείς προδιαγραφές εξουσίας, αρμοδιότητας και ευθύνης, αποκλείοντας, ή τουλάχιστον μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό, φαινόμενα ευνοιοκρατίας, διακρίσεων και εξουσιαστικών αυθαιρεσιών. Παράλληλα προϋποθέτει τις έννοιες της ειδίκευσης και της εμπειρίας.

Η εξουσία βασίζεται στην ορθολογική και κανονιστική κωδικοποίηση. Ορίζονται τα όρια κάθε εργασίας μέσω του καταμερισμού και των προδιαγραφών εργασίας και του καθορισμού λειτουργικών τμημάτων. Τα όρια της εξουσίας προσδιορίζονται για το κάθε μέλος απρόσωπα και τα μέλη είτε διορίζονται είτε εκλέγονται. Κάθε γραφειοκρατική θέση διαθέτει συγκεκριμένη εξουσία. Η εξουσιαστική ιεραρχία αποτελεί σαφών προσδιορισμένη αλυσίδα εντολών και ελέγχου. Ο συγκεντρωτισμός παρέχει στη διεύθυνση τη δυνατότητα συντονισμού των λειτουργιών και εργασιών της οργάνωσης. Οι κανόνες, τα κίνητρα για την υποταγή στους κανόνες, η ύπαρξη χρονικά καθορισμένης θητείας και ο έλεγχος του εσωτερικού περιβάλλοντος της οργάνωσης συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία και λειτουργία μιας ελεγχόμενης εσωτερικά οργάνωσης που λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σταθερού περιβάλλοντος. Όμως, η γραφειοκρατία δεν είναι απλώς και μόνο ένα εργαλείο της διοίκησης, άρτιο και ουδέτερο˙ δεν είναι απλώς μια ομάδα στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και του κάθε φορά χρήστη της υπηρεσίας. Συχνά, η γραφειοκρατία καταλήγει στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης κοινωνικής κατηγορίας που, μέσα από τη διατήρηση της και τη διεύρυνση του πλαισίου αρμοδιοτήτων της, κατοχυρώνει τυπικά και ουσιαστικά τα ιδιαίτερα συμφέροντα της, επιβάλλει τις δικές της αξίες και πρακτικές (πίστη στην ανωτερότητά της, την εμπειρογνωμοσύνη και την αμεροληψία της).


Ο «σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας» του Robert Michels

Η συζήτηση ξεκίνησε από το Γερμανό κοινωνιολόγο Robert Michels, ο οποίος, μελετώντας αρχικά την εξέλιξη του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των αρχών του αιώνα, τόνισε ότι, ανεξάρτητα από το αν εκφράζεται ρητά ή σιωπηρά, υπάρχει σαφής τάση ανάπτυξης «θεσμικών» συμφερόντων τόσο στα εργατικά συνδικάτα όσο και στα εργατικά κόμματα. Τα «θεσμικά» συμφέροντα έρχονται συχνά σε αντίθεση με τα συμφέροντα των μελών των εργατικών συνδικάτων. Διαμορφώνεται στα εργατικά συνδικάτα και στα εργατικά κόμματα μια εκπαιδευμένη ελίτ εργατών οι οποίοι από την ηγετική θέση τους στα συνδικάτα δημιουργούν για τους εαυτούς τους υλικές και κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές των εργατών –μελών των μόνιμων και θεσμοποιημένων πλέον εργατικών οργανώσεων. Ως επακόλουθο της κοινωνικής διαφοροποίησης της ηγεσίας από τη βάση θεωρείται από το Michels η συνεχής πολιτική συντηρητικοποίηση της ηγεσίας και η αποστασιοποίηση των μελών των ηγετικών ομάδων από τους αρχικούς ριζοσπαστικούς στόχους και την αριστερή πολιτική των οργανώσεών τους. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία επικαλείται, κατά το συγγραφέα, την έννοια της «αποτελεσματικότητας» (οι ηγέτες ειδικεύονται σε ορισμένα καθήκοντα και η ειδική γνώση τους καθιστά «αναντικατάστατους»). Η βάση (rank and file) του συνδικάτου τα αναθέτει όλα στους «αξιωματούχους», δεν πηγαίνει συχνά στις συνελεύσεις (ενίοτε δεν κάνει τον κόπο να εγγραφεί στο συνδικάτο ένας εργαζόμενος), αναπτύσσει στάσεις ευγνωμοσύνης και πίστης στους ηγέτες που συχνά μεγαλοπιάνονται και ενισχύουν την εξουσία τους. Από τη στιγμή δε που αρχίζουν να οι οργανώσεις να μεγαλώνουν πέρα από κάποιο όριο, συσσωρεύοντας ταυτόχρονα έσοδα και κεφάλαια, διορίζονται αξιωματούχοι πλήρους απασχόλησης, ιδρύονται συνδικαλιστικές σχολές, εκδίδονται εφημερίδες και περιοδικά κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες των συνδικάτων αποκτούν διευθυντική εξουσία πρόσληψης και απόλυσης μισθωτών που νοιώθουν ότι οφείλουν την εργασία τους στους ηγέτες και την οργάνωση και από αυτή την άποψη αποτελούν στοιχείο συντηρητικοποίησης.

Παρά τη γενίκευση της γερμανικής εμπειρίας του και την αναγωγή των συμπερασμάτων του σε θεωρία που την ονόμασε «ο σιδηρούς νόμος της ολιγαρχίας», πάντοτε διατηρούσε την ελπίδα ότι το δημοκρατικό σύνταγμα (το καταστατικό του κόμματος ή του συνδικάτου), αν και δεν εμποδίζει τη δημιουργία της ολιγαρχίας και της ελίτ γενικά, παρέχει τη δυνατότητα «κυκλοφορίας και ανανέωσης των ελίτ».

Το αριστοκρατικό μοντέλο

Μια παραλλαγή της θεωρίας του Michels είναι το αριστοκρατικό μοντέλο συνδικάτου. Ο Η. Turner υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο ειδών συνδικάτα, τα κλειστά και τα ανοιχτά. Τα πρώτα έχουν ομοιογενή κοινωνική βάση και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας και συμμετοχής μελών. Σ’ αυτό το μοντέλο ανήκουν οι συντεχνιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις και ισχύει η «εκλεκτική δημοκρατία» (“exclusive democracy”). Τα “αριστοκρατικά συνδικάτα” έχουν πιο ετερογενή βάση και είναι πιο ομαδοποιημένα. Μία επαγγελματική ομάδα ή παράταξη συμμετέχει περισσότερο από άλλες και, κατά συνέπεια, κυριαρχεί στο συνδικάτο. Τέλος υπάρχει η «λαϊκή προεδροκρατία» (“popular bossdom”) που χαρακτηρίζει τα ανοιχτά συνδικάτα με εξαιρετικά ετερογενή κοινωνική βάση και πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των μελών, όπως είναι τα συνδικάτα ομοσπονδιακού χαρακτήρα και καλύπτουν ευρείες περιοχές (π.χ. ΟΤΟΕ που περιλαμβάνει πανελλαδικά σωματεία)

Συνεχίζεται….

Θανάσης Τσακίρης
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com


Τρώες
Είν' η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων·
είν' η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.
Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι
παίρνουμ' επάνω μας· κι αρχίζουμε
νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες.

Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά.
Ο Αχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας
βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει.--

Είν' η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.
Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη
θ' αλλάξουμε της τύχης την καταφορά,
κ' έξω στεκόμεθα ν' αγωνισθούμε.

Αλλ' όταν η μεγάλη κρίσις έλθει,
η τόλμη κ' η απόφασίς μας χάνονται·
ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει·
κι ολόγυρα απ' τα τείχη τρέχουμε
ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή.

Ομως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω,
στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος.
Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ' αισθήματα.
Πικρά για μας ο Πρίαμος κ' η Εκάβη κλαίνε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1905)

TO BHMA

Εχασε από... αχαλίνωτο σεξ τη μνήμη της
Αθήνα - Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μια 59χρονη Αμερικανίδα, η Αλις, έχασε τη μνήμη της για όλα τα γεγονότα των τελευταίων ετών αλλά και την ικανότητά της να «αποθηκεύει» νέες μνήμες έπειτα από... αχαλίνωτο σεξ με τον σύζυγό της Σκοτ τον Αύγουστο του 2008. Το περιστατικό έγινε γνωστό προ ημερών στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του δικτύου CΝΝ για ιατρικά θέματα. Τα στοιχεία της ασθενούς δεν ανακοινώθηκαν λόγω ιατρικού απορρήτου. Οταν η γυναίκα κάποια στιγμή συνήλθε ελαφρώς άνοιξε την τηλεόραση, η οποία έδειχνε τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου και αναρωτήθηκε: «Γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες εκεί;». Στη συνέχεια ο σύζυγός της τη ρώτησε τι ημέρα ήταν και εκείνη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Οταν μάλιστα τη ρώτησε ποιος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκείνη απάντησε: «Ο Μπιλ Κλίντον».
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=298332&dt=10/11/2009


Ο Αλ. Τσίπρας έριξε το γάντι στον Αλ. Αλαβάνο
Ανοιχτό το ενδεχόμενο στο συνέδριο του ΣΥΝ να συζητηθεί η προοπτική επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ | Αθήνα - Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009
Απάντηση στον κ. Αλ. Αλαβάνο έδωσε χθες ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Αλ. Τσίπρας (φωτογραφία) πετώντας του το γάντι για τα πυρά που εξαπέλυσε κατά της ηγεσίας της Κουμουνδούρου. «Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι ο εχθρός είναι στον χώρο μας, είναι ο διπλανός μας, ο εχθρός είναι απέναντι» είπε μιλώντας στον ραδιοσταθμό «9,84». Ετσι, αν και απέφυγε να σχολιάσει την παρέμβαση του κ. Αλαβάνου στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της κυρίας Νάντιας Βαλαβάνη, ο κ. Τσίπρας δεν άφησε να «πέσει κάτω» η δηκτική τοποθέτησή του κατά του ΣΥΝ σχετικά με το ότι «ο αντίπαλος της Αριστεράς δεν είναι εκτός των τειχών, διεισδύει εντός προσπαθώντας να παραγάγει αξίες σχετικές με τον κυνισμό, τον καριερισμό, το λαϊφστάιλ στον χώρο της πολιτικής».

Την ίδια ώρα οι διαφωνίες μεταξύ του ΣΥΝ και των άλλων συνιστωσών της συμμαχίας δεν προοιωνίζονται θετικές εξελίξεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Κόκκινο πανί για την Κουμουνδούρου είναι η πρόταση συμμάχων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποκτούν κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ όσοι αυτοπροσώπως κάνουν δήλωση εγγραφής στις τοπικές οργανώσειςείτε ανήκουν είτε όχι σε συνιστώσες- ώστε να υπάρξει κοινό μητρώο μελών. Στον ΣΥΝ θεωρούν ότι κάτι τέτοιο οδηγεί σε διαδικασίες ρευστοποίησης του ΣΥΝ στο πολιτικό σχήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΣΥΝ κ. Δ.Βίτσας αναρωτήθηκε «ποιος σκέφτηκε τέτοια φρίκη;» αναφερόμενος στην πρόταση για διπλή ένταξη με αυτοπρόσωπη δήλωση μέλους ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενστερνίζονται αυτή την πρόταση έλεγαν χθες: «Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 1990, στον ενιαίο ΣΥΝ, αποφασίστηκε και εκδόθηκαν κάρτες μελών ανεξάρτητα από ποιο κόμμα προερχόταν ο καθένας».

Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας δηλώνει αποφασισμένος να ανοίξει τη συζήτηση και εντός της Κουμουνδούρου (στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο) και προς τους συμμάχους για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε «ενιαίο, πολυτασικό φορέα». Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει συνέδριο του ΣΥΝ για να συζητηθεί η προοπτική «επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ». Πάντως θέτει δύο προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ: τη δημοκρατική λειτουργία από τη βάση ως την κορυφή και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό με συμμετοχή στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Ηδη υπάρχουν αντιδράσεις από συμμάχους που απορρίπτουν αυτές τις οριοθετήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «τελεσίγραφο».
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=298332&dt=10/11/2009

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ
Αντιδράσεις για τις θέσεις και τη στάση του ΣΥΝ
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5347292&publDate=10/11/2009
Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης στα τέλη του Νοέμβρη, καθώς οι προτάσεις του ΣΥΝ δε γίνονται δεκτές απ' τις υπόλοιπες συνιστώσες και το αντίστροφο. Μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης κοινού τόπου θα γίνει σήμερα στη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αύριο συνεδριάζει για το ίδιο θέμα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ. Το Σαββατοκύριακο συγκαλείται η ΚΠΕ του ΣΥΝ η οποία θα έχει και τον τελευταίο λόγο για την πρόταση που το κόμμα θα εισηγηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
Χτες, ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9.84» επανέφερε το δίλημμα: Ενιαίο κόμμα με αποδοχή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού ή πολιτική συμμαχία με ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργία της. Οπως είπε, «να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον μετασχηματισμό, για την επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ σ' έναν δημοκρατικό ενιαίο, πολυτασικό φορέα της ριζοσπαστικής Αριστεράς (...) δεν μπορώ να υποστηρίξω μια διά της διολισθήσεως μετεξέλιξη σε έναν κομματικό σχηματισμό, ο οποίος μάλιστα θα είναι και συγκεντρωτικός».
Ο Αλ. Τσίπρας έθεσε ως «μη συζητήσιμους» δύο όρους, τη «δημοκρατική λειτουργία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τη συμμετοχή στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς». «Ολα τ' άλλα - είπε - μπορεί να αλλάζουν αν αλλάζουν οι πλειοψηφίες εντός του κόμματος». Συμπλήρωσε ότι την πρότασή του αυτή θα την εισηγηθεί στην ΚΠΕ, ενώ αν γίνει δεκτή τότε ο ΣΥΝ θα πρέπει να την επικυρώσει στο Συνέδριο.
Η στάση του ΣΥΝ και ιδιαίτερα το δίλημμα που θέτει ο Αλ. Τσίπρας προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Σε ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΑΚΟΑ στηλιτεύονται «προτάσεις που την εκλαμβάνουν (σ.σ. την προσπάθεια για την αριστερά του 21ου αιώνα) ως ευκαιρία για διεύρυνση του κόμματός τους ή την προβάλλουν διαπραγματευτικά για πρόσκαιρα οφέλη δεν συμβάλλουν καθόλου». Η ΔΕΑ απορρίπτει ως «εγκλωβιστική» την «προγραμματική» αντιπολίτευση που ακολουθεί το σχήμα, αναφέροντας ότι αυτή «σημαίνει την αναζήτηση ενός κεϊνσιανού "κοινού τόπου"» ο οποίος «είναι απλά ανύπαρκτος και η αναζήτησή του είναι δεξιόστροφη».
Την έντονη ενόχλησή τους εκφράζουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αρθρογραφία τους στην ΕΠΟΧΗ για την πρόταση του Αλ. Τσίπρα, γράφοντας ότι «διακρίνεται από ένα κράμα αλαζονείας και "συνδικαλισμού" που εντείνει τις τεχνητές πολώσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, χαράζει ψευδείς διαχωριστικές, συσκοτίζει την ογκώδη πολιτική αμηχανία που χαρακτηρίζει το χώρο την τελευταία περίοδο και, οπωσδήποτε, στρεβλώνει το κομβικό ζήτημα της οργανωτικής ανασυγκρότησής του». Στο μεταξύ, άρχισαν να κυκλοφορούν κείμενα συλλογής υπογραφών με αίτημα ένα «ενιαίο - πολυτασικό κόμμα», τα οποία προσυπογράφουν στελέχη από αρκετές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και του ΣΥΝ.
ΕΘΝΟΣ
«Μποφόρ» για τον ΣΥΡΙΖΑ
Τον κίνδυνο νέας ρήξης θέλει να αποσοβήσει η ηγεσία του ΣΥΝ μετά την επανεμφάνιση Αλαβάνου. Αλ. Τσίπρας: Ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ μόνο με δημοκρατική λειτουργία και ευρωπαϊκό προσανατολισμό
9/11/2009
Με τον κίνδυνο να επανέλθει ξανά το εμφυλιοπολεμικό κλίμα προ των εθνικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΝ φέρεται αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος, μην αφήνοντας περιθώρια για μια νέα εσωκομματική σύρραξη.
Η σημερινή συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται κρίσιμη, καθώς μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχουν περιθώρια συγκλίσεων και συνθέσεων για το μοντέλο λειτουργίας του σχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του ΣΥΝ έχει αποφασίσει να μην τεθούν τα προβλήματα «κάτω από το χαλί», αλλά να συζητηθούν όλα ανοικτά από τα μέλη μέχρι την κορυφή της παράταξης.
Στη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Παρασκευής, και υπό το βάρος των δηλώσεων του Αλέκου Αλαβάνου, διαπιστώθηκε ότι προς το παρόν υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των συνιστωσών και του ΣΥΝ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρόταση για τον μετασχηματισμό της συμμαχίας σε ενιαίο φορέα, θέτοντας ωστόσο ορισμένες προϋποθέσεις. Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι εάν προκριθεί το σχέδιο μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό φορέα απαιτούνται δύο βασικές παραδοχές:
Πρώτον ο ενιαίος φορέας να έχει δημοκρατική λειτουργία στη βάση και την κορυφή, όπου θα κυριαρχούν η ελεύθερη έκφραση των μελών και ο πολυτασικός χαρακτήρας του φορέα, χωρίς δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, και δεύτερον να αποτελούν στρατηγική επιλογή ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός και η συμμετοχή στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Η διαδικασία της επανίδρυσης πάντως εκτιμάται από την Κουμουνδούρου ότι «δεν μπορεί να γίνει αυτόματα και με αποφάσεις άνωθεν», καθώς και ότι σήμερα «δεν είναι ώριμες οι συνθήκες».
Συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η ηγεσία του ΣΥΝ επιχειρεί να εκβιάσει τις αποφάσεις για το μέλλον της παράταξης, κάτι που μετέφεραν και στη συνεδρίαση της Παρασκευής.
Οι συζητήσεις αυτές, όπως είναι φυσικό, σκιάζονται και από την ηχηρή επανεμφάνιση του Αλέκου Αλαβάνου, καθώς ο ίδιος διαθέτει ερείσματα κυρίως σε ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται ότι χθες με συνέντευξή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης - στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» - επεσήμανε ότι ο Αλέκος Αλαβάνος θα βρει τον τρόπο να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια και του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από πόστα και αξιώματα, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι κάνουν λάθος όσοι καλλιεργούν ένα «αντι-ΣΥΝ κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ».
Οπως όλα δείχνουν οι συζητήσεις θα είναι επίπονες - κρίσιμη θεωρείται και η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος-, καθώς θα διαπιστωθεί ποια θέση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξει ο ΣΥΝ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

ΕΜΠΡΟΣ (ΞΑΝΘΗ)
http://www.empros.xan.gr/index.php?pg=2&id=369535
Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την λειτουργικότητα του σχήματοςΟργανωτικά και ΣΥΝενωτικάΕνιαίο φορέα και όχι ενιαίο κόμμα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας
Ο διάλογος και οι διαβουλεύσεις δίνουν καρπούς στο Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που πυρετωδώς προετοιμάζει τις εσωτερικές του αναδιοργανώσεις με συζητήσεις τοπικά και κεντρικά και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε 2 περίπου εβδομάδες, στην Πανελλαδική Σύσκεψη.Ενιαίο πιο λειτουργικό φορέα προτείνει ο Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑΟ Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του Συνασπισμού, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, που ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε τη σύσταση ενιαίου φορέα, και όχι ενιαίου κόμματος, ξεκαθάρισε δε ότι η άλλη λύση είναι η συσχετισμοί με τις συνιστώσες να παραμείνουν ως έχουν. Εξήγησε, ότι η νέα δομή θα περιλαμβάνει ένα πιο λειτουργικό σχήμα, όπου η λήψη αποφάσεων θα γίνεται ευκολότερα και ταχύτερα. Ακόμη, έθεσε ως προϋπόθεση, προκειμένου να γίνει ένα βήμα μπροστά στο πολιτικό σχήμα, οι συνιστώσες να δεσμευτούν για ευρωπαϊκό προσανατολισμό και δημοκρατικό σοσιαλισμό, με την έννοια ότι δημοκρατικές διαδικασίες και προτάσεις πρέπει να υπάρχουν σε όλο το φάσμα των δράσεων του σχήματος.Και 2 ακόμη ‘παίκτες’ στην 11άδα του ΣΥΡΙΖΑΟ Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ξάνθης, κ. Νίκος Καλιαμπάκας, που τάσσεται υπέρ της αναδιοργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε στο «Ε» ότι: «ένα πιο λειτουργικό σχήμα θα βελτιώσει τον τρόπο λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων. Με την πρόσθεση και άλλων δύο συνιστωσών, δηλαδή με 13 τάσεις, όπου όλες έχουν μία ψήφο, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα ομοφωνίας για την ψήφιση προτάσεων, καταλαβαίνετε ότι το σύστημα είναι αρκετά δυσκίνητο»Κύριο μέλημα τα οργανωτικάΜε κύριο μέλημα τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούνται και πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις, πρώτα τοπικά (την Τετάρτη στην Ξάνθη) κι έπειτα θα παρθούν οι κεντρικές αποφάσεις κεντρικά. Η εντύπωση που μας μετέφερε ο κ. Καλιαμπάκας είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν: «δεν είναι πρόθεση του ΣΥΝ να ηγεμονεύσει, ωστόσο η αλλαγή στη δομή είναι αναγκαία».Σύμπνοια και συμπληρωματικές προτάσειςΤα αποτελέσματα των εκλογών και η ασφαλής είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη βουλή φαίνεται ότι έφεραν πίσω χαμόγελα και αισιόδοξη διάθεση, αν κρίνουμε από το κλίμα που πλέον επικρατεί στις εσωκομματικές συζητήσεις. «Υπάρχει σύμπνοια και πολύ θετικά σχόλια απ’ όλες τις τάσεις του ΣΥΝ για τη στάση και τις θέσεις του προέδρου του ΣΥΝ», σχολιάζει ο γραμματέας της Ν.Ε. Ξάνθης και συνεχίζει λέγοντας: «οι παρεμβάσεις πλέον γίνονται για να κατατεθούν συμπληρωματικές προτάσεις». Παρόλα αυτά έντονες είναι οι συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο, όπου υπάρχουν πολλές συνιστώσες, κάτι που δεν ισχύει για την πόλη μας.Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην προϋπόθεση που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μιας και υπάρχει άνοδος του ρεύματος στην ΕΕ, σύσσωμος ο ΣΥΝ τάχθηκε υπέρ, ενώ εκτιμάται ότι ενστάσεις δε θα τεθούν και από τις υπόλοιπες συνιστώσες, αν και κατά παράδοση ορισμένοι αριστεροί κύκλοι αντιτίθενται στη συμμετοχή στην Ευρώπη. Ελένη Διαφωνίδουelenidfn@yahoo.com

ΤΑ ΝΕΑ
[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Ζούγκλα η κατάσταση στην αγορά εργασίας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Ζούγκλα, με πολλές διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων, χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας (ΕΚΑ) Στάβυ Σαλουφάκου. Υποστηρίζει ότι είναι χαοτική η κατάσταση που επικρατεί στα ασφαλιστικά ταμεία και περιμένει από την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, σημειώνοντας ότι οι «οικονομικοί μετανάστες δεν είναι ανταγωνιστές μας, είναι συνάδελφοί μας». Το πρόβλημα το δημιουργούν αυτοί που τους εκμεταλλεύονται με μαύρη ανασφάλιστη εργασία, σημειώνει.

Οικονομική κατάσταση μισθωτών και συνταξιούχων;

Χειρότερη από ποτέ, με χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους να προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν.

Τι περιμένετε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;

Τίποτα λιγότερο από τις δεσμεύσεις της.

Οι εντυπώσεις σας από τον πρώτο μήνα της νέας κυβέρνησης;

Ο νέος αέρας διακυβέρνησης δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η νέα κυβέρνηση βρήκε άδεια ταμεία;

Από την ένοχη σιωπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι απλώς άδεια αλλά και με χρέη για την επόμενη γενιά.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010;

Προσδοκούμε τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με προτεραιότητα την υγεία και την παιδεία.

Η κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων;

Χαοτική! Μόνη λύση η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Η εικόνα των μισθών και των συντάξεων;

Σε ένα σύστημα όπου οι λίγοι πλουτίζουν όλο και περισσότερο, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι οι φτωχοί συγγενείς.

Τα κυβερνητικά μέτρα για το επίδομα αλληλεγγύης;

Σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων δείχνει την πρόθεση για αναδιανομή.

Η ανεργία καλπάζει. Ποια είναι η πρότασή σας;

Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, που να δημιουργεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες και να δίνει θέσεις σταθερής, αξιοπρεπούς εργασίας.

Οι οικονομικοί μετανάστες επηρεάζουν την ανεργία;

Οι οικονομικοί μετανάστες δεν είναι ανταγωνιστές μας, είναι συνάδελφοί μας. Το πρόβλημα το δημιουργούν αυτοί που τους εκμεταλλεύονται με μαύρη, ανασφάλιστη εργασία. Εμείς διεκδικούμε ίσο μισθό και δικαιώματα χωρίς διαχωρισμούς. Οι εισοδηματικές ανισότητες στη χώρα μας;

Τεράστιες, κάποιοι λίγοι ζουν στον καταναλωτικό παράδεισο και οι πολλοί προσπαθούν να καλύψουν με ελάχιστα βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Και οι φορολογικές;
Η φαυλότητα στο μεγαλείο της. Οι έχοντες και κατέχοντες συνεισφέρουν ελάχιστα και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι υποχρεωτικά οι μόνο συνεπείς φορολογούμενοι.

Έρχονται νέοι φόροι;
Χρειάζεται εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, ώστε να φορολογηθούν όλα τα εισοδήματα. Νέοι φόροι που θα επιβαρύνουν μικρά και μεσαία εισοδήματα θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας;

Ζούγκλα, πολλές διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων. Η μαύρη εργασία είναι πλέον καθεστώς, ενώ νέες ελαστικές μορφές κάνουν τη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα να μοιάζει άπιαστο όνειρο.

Χρειάζεται άμεση αλλαγή του υπάρχοντος πλαισίου για να θωρακιστεί η μισθωτή εργασία.

Τράπεζες και καταναλωτές;
Θύτης και θύμα. Οι τράπεζες, σε μεγάλη κερδοφορία, λειτουργούν ως νόμιμοι τοκογλύφοι, πάνω ακόμη και από τη Δικαιοσύνη, και οι καταναλωτές, ανυπεράσπιστοι, ανακυκλώνουν τα όλο και περισσότερο διογκούμενα χρέη τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα συνδικάτα. Πώς το αντιμετωπίζετε;

Ουσιαστικά προβληματισμένοι. Προσπαθούμε με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα να προβάλουμε θέσεις και να δημιουργήσουμε γεγονότα που θέτουν τους εργαζομένους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους πρωταγωνιστές στις εξελίξεις.

Ο νόμος Πετραλιά για το Ασφαλιστικό;

Αντιασφαλιστικός νόμος χωρίς προοπτική, ο οποίος δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που προϋπήρχαν και ούτως ή άλλως δεν έλυσε. Μια γυναίκα συνδικαλίστρια. Πώς σας αντιμετωπίζουν;

Αρκετοί ξαφνιάζονται που πρόεδρος του ΕΚΑ είναι γυναίκα, οι περισσότεροι ευχάριστα, όμως η τελική στάση όλων, θετική ή αρνητική, προσδιορίζεται από τη δράση και όχι από το φύλο.

Ο αγωνιστικός προσανατολισμός του ΕΚΑ;

Με ταξική συνέπεια στις διεκδικήσεις μας για σταθερή δουλειά για όλους, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών.

Το 2010 συμπληρώνονται 100 χρόνια λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Πώς συνεχίζετε;

Βάση μας η συσσωρευμένη γνώση και οι κατακτήσεις ενός αιώνα, που μας δεσμεύουν.

Με πίστη ότι η συλλογική δράση έχει αποτέλεσμα οφείλουμε να δώσουμε στις νέες γενιές το όραμα, την ελπίδα και την προοπτική για μια δίκαιη κοινωνία.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4545327&ct=1

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.