11ο Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

11ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
6-11-2008 έως 8-11-2008, Πάντειο Πανεπιστήμιο


Διεξάγεται από τις 6-11-2008 έως τις 8-11-2008, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το 11ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, με αντι¬κείμενο τη Δη-μοκρατία και τις κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να μελετήσει τις συστηματικές ανεπάρκειες και εμπλοκές του πολιτικού συστήματος, οι οποίες εκφράζονται τόσο στο πεδίο της αντιπροσώπευσης όσο και στο πεδίο των κρατικών πολιτικών. Οι όροι υπό τους οποίους διεξάγεται η συζήτηση για την άρση αυτών των ανεπαρκειών παραβλέ-πουν ουσιώδεις διαστάσεις την ελληνικής πολιτικής και ιδιαίτερα τη συνάφειά της με την ευρωπαϊκή πολιτική και το διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Ζητήματα, όπως η κριτική αποτίμηση της αναπροσαρμογής των κρατικών πολιτικών υπό την πίεση των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, δεν αντιμετωπίζονται από την άποψη των δι¬ακυβευμάτων που παράγουν. Τέτοια διακυβεύματα είναι η υπο¬βάθμιση του ζητήματος της κοινωνικής συνοχής, ο κατακερματισμός και η μετατόπιση των πολιτικών αποφάσεων από τη δημόσια στην ιδιωτική σφαίρα, η απαξίωση του κοινωνικού πλούτου και η δι¬αχείρισή του μέσω ιδιωτικών αποφάσεων, η υπονόμευση της δημοσιότητας, κ.α. Στο συνέδριο θα επιχειρηθεί να τεθούν και να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα, που επηρεάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και αποσταθεροποιούν την κοινωνική συνοχή.
Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Αντινομίες του πολιτικού συστήματος και νοθεύσεις του κοινοβουλευτισμού.
• Περιστολή του δημόσιου χώρου και δημοσιότητα.
• Αναδιάρθρωση κεφαλαίου, τεχνολογία και κρατικές πολιτικές.
• Κοινωνική συνοχή και αναδιατάξεις προτεραιοτήτων της δημοσιονομικής πολιτικής.
• Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μανόλης Αγγελίδης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διονύσης Γράβαρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηλίας Γεωργαντάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γεράσιμος Κουζέλης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλίκη Λαβράνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεοφάνης Πάκος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Απόστολος Πα-νταζής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μαρία Πετμεζίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Νίκος Πετρα-λιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νικόλας Σεβαστάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σεραφείμ Σεφεριάδης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
11O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
6-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

18.00 – 18.30
ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ν. Πετραλιάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα
Π. Τσίρης, Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου
Ι. Σγούρος, Νομάρχης Αθηνών
Μαν. Αγγελίδης, Πάντειο Παν/μιο, Πρόεδρος της Επιστη¬μονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

18.30 – 20.00
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πρόεδρος: Η. Γεωργαντάς, Παν/μιο Κρήτης

Ε. Παπαβλασόπουλος, Παν/μιο Κρήτης
Από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση: Μια κριτική προσέγγιση των μετασχηματισμών και των μετατοπίσεων στο ελληνικό πολιτικό σύστημα

Α. Τάκης, Συνήγορος του Πολίτη
Σύνταγμα και Δημοκρατία

Β. Πατρώνης, Παν/μιο Πατρών
Επαναξιολογώντας την οικονομική πολιτική της μεταπολιτευτικής περιόδου (1974-2004)

Συζήτηση

20.00-20.30 Διάλειμμα

20.30-22.00
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Θ. Πάκος, Πάντειο Παν/μιο

Γ. Κατρούγκαλος, Δημοκρίτειο Παν/μιο
Η χειραγώγηση του δημόσιου χώρου μέσω συστημάτων παρακολούθησης

Χ. Τσαϊτουρίδης, Συνήγορος του Πολίτη
Ατομικές ρυθμίσεις με τυπικό νόμο και ο δικαστικός τους έλεγχος

Χ. Παπαστυλιανός, Συνήγορος του Πολίτη
Οι εγγυήσεις του Συντάγματος στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών

Συζήτηση


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

16.00-17.50
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρόεδρος: Δ. Παπαδημητρίου, Πάντειο Παν/μιο

Α. Βλάχου, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών
Περιβαλλοντική πολιτική: Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερ-μοκηπίου
Η. Δούλος/Ν. Κατσουλάκος
Μελέτη αυτόνομου και διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Κριτική και προτάσεις αναμόρφωσης του υφισταμένου πλαισίου ενισχύσεως των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
Α. Αγγελάκης, Παν/μιο Κρήτης
Συσσώρευση και τεχνολογική διάρθρωση: οι πολιτικές επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
Ν. Μαραβέγιας, Παν/μιο Αθηνών/Ν. Χρυσομαλλίδης, Παν/μιο Αθηνών
Η μετέωρη επαγγελία για μια εθνική ερευνητική πολιτική
Συζήτηση

17.50-18.10 Διάλειμμα

18.10 – 20.00
ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥ-ΛΕΥΤΙΣΜΟΥ

Πρόεδρος: Σ. Σεφεριάδης, Πάντειο Παν/μιο

Π. Κυπριανός, Παν/μιο Πατρών
Απαξία της πολιτικής και αξία του πολιτικού κεφαλαίου
Ξ. Κοντιάδης, Παν/μιο Πελοποννήσου/Σ. Μακρής, Παν/μιο Πελοποννήσου
Αρχηγικά κόμματα και λειτουργία των κοινοβουλευτικών ομάδων ως παικτών αρνησικυρίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πολιτικές και συνταγματικές διαστάσεις
Α. Πασσάς, Πάντειο Παν/μιο
Η ευρωπαϊκή «αγνωσία» της Βουλής των Ελλήνων και η κουλτούρα του προφορικούπολιτικού λόγου
Δ. Καλτσώνης, Πάντειο Παν/μιο
Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο κοινοβουλευτισμός
Συζήτηση

20.00 – 20.30 Διάλειμμα

20.30 – 22.00
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Πρόεδρος: Π. Ρέππας, Πάντειο Παν/μιο

Στ. Μαυρουδέας, Παν/μιο Μακεδονίας
Καπιταλιστική αναδιάρθρωση, μερίδες κεφαλαίου και κρατικές πολιτικές: 1985 μέχρι σήμερα
Β. Παπαδάκης, Παν/μιο Αθηνών
Οι αναδιαρθρώσεις του κεφαλαίου σε σχέση με την τεχνολογία, την εργασία και της εφαρ-μοζόμενες κρατικές πολιτικές
Μ. Σπυριδάκη, Παν/μιο Κρήτης
Πλευρές της οικονομικής συναίνεσης πίσω από την ελληνική εκδοχή της οικονομικής α-πορρύθμισης
Συζήτηση


ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

10.00-11.00
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πρόεδρος: Ν. Πετραλιάς, Παν/μιο Αθηνών

Η. Γεωργαντάς, Παν/μιο Κρήτης
Μεταξύ σφύρας και άκμονος: Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στο αναδυόμενο καθεστώς ανα-διανομής της πολιτικής δύναμης

Γ. Ψυχάρης, Παν/μιο Θεσσαλίας
Η σχετική θέση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην αναπτυαξιακή πολιτική της Ελλάδας: αποτίμηση και προοπτικές

11.00-11.50
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος: Στ. Κωνσταντακόπουλος, Πάντειο Παν/μιο

Α. Καϊδατζής, Αριστοτέλειο Παν/μιο
Πολιτικές ιδιωτικοποίησης: Μια τυπολογία των μορφών μετάβασης από το δημόσιο στο ι-διωτικό και των συνταγματικών τους ορίων

Γ. Ζαχαράτος, Παν/μιο Πατρών
Η πολιτική σχηματισμού της «Περιουσίας» του ΕΟΤ: από τη δημιουργία των δεκαετιών ̉̉20 και ̉50 στις πρακτικές απαξίωσης και εκποίησης μετά τη δεκαετία του 90.

Συζήτηση

11.50-12.40
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πρόεδρος: Α. Λαβράνου, Παν/μιο Κρήτης
Δ. Γράβαρης, Παν/μιο Κρήτης
Το κοινωνικό περιεχόμενο της Δημοκρατίας

Χ. Βερναρδάκης, Παν/μιο Κρήτης
Κοινοβουλευτισμός και Δημοκρατία

Συζήτηση

12.40 – 12.50 Διάλειμμα


12.50 – 14.10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Πρόεδρος: Γ. Κουζέλης, Παν/μιο Αθηνών

Λ. Κωτσονόπουλος, Πάντειο Παν/μιο
Το ασφαλιστικό ως πρόβλημα νομιμοποίησης. Αναζητώντας της πολιτικές πλευρές ενός «αντικειμενικού ζητήματος»

Α. Ρουμπάκης, Παν/μιο Bath, Αγγλία
«Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα»: Πέρα από τη λογική και της πραγματικότητες του ελλη-νικού συνταξιοδοτικού ζητήματος

Στ. Βαρδαρός, Παν/μιο Κρήτης
Πολιτική υγείας και ανισότητα στην Ελλάδα: η περίπτωση του γενεσιουργού αντιθέσεων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Συζήτηση

14.10 – 14.20 Διάλειμμα


14.20-15.40
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πρόεδρος: Μ. Σπουρδαλάκης, Παν/μιο Αθηνών


Γ. Πετράκη, Πάντειο Παν/μιο
Η πολιτική κοινωνία στο πρόγραμμα του ΣΕΒ

Γ. Μπιθυμήτρης, Παν/μιο Αθηνών
Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην εποχή της «διακυβέρνησης»
Β. Αρανίτου, Παν/μιο Κρήτης
Προάγοντας τη «Διακυβέρνηση». Σχεδιασμός και διαχείριση του Γ΄ ΚΠΣ.

Συζήτηση

15.40 Λήξη των εργασιών του συνεδρίου(Πληροφορίες/επικοινωνία: 210 9560807 και idrymask@gmail.com)

Δ.Σ. του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα

Νικόλαος Πετραλιάς, καθη¬γητής Πανεπιστημίου Αθηνών, προέδρος.
Νίκη Καράγιωργα.
Θεοφάνης Πάκος, κα¬θηγητής Παντείου Πανεπιστη¬μίου.
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη¬νών.
Κωνσταντίνος Σταμάτης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Μανόλης Αγγελίδης, αναπληρωτής καθη¬γητής Παντείου Πα¬νεπιστημίου
Ιωάννης Ψυχάρης, επίκουρος καθη¬γητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.