Ο Κάστρο και ο Τσε. Η Κούβα μετά την επανάσταση του 1959. Εκδήλωση - συζήτηση. "Κομμούνα" Τετάρτη 10 Οκτώβρη 7 μμ


Comments

Popular posts from this blog

Η Σχολή της Φρανκφούρτης και η κριτική θεωρία

Για τα "115 Σωματεία"

Tsakthan Weekly 12/8/2018 -- Οικολογία, Κοινωνία και Εργασία 3