Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Ε. Παναγιωταρέα         Εισαγωγή: η πολιτική της κρίσης στην Ευρωζώνη
 • K. Fethestone               Le choc de la nouvelle? Maastricht, deja vu and EMU
 • Μ. Ο' Sullivan                Does an austere Europe have a future?
 • Δ. Κατσικας                   Η ισχύς εν τη πιστώσει: η Γερμανία και το έλλειμμα ηγεσίας της Ευρωζώνης
 • Ε. Παναγιωταρέα         Εθνική οικονομική πολιτική και κρίση χρέους: έπεται κρίση της δημοκρατίας;
 • J.A. Emmanouilidis       Between collateral damage and "iron law"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • D. Smith                       Humiliation ang Greek dept
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ
 • Δ.Α. Σωτηρόπουλος    Μάνος Ματσαγγάνης, Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: οικονομική κρίση,                                                            δημοσιονομική λιτότητα και κοινωική προστασία
 • Σ. Ρούσσος                    Emmanuel Karagiannis, Political Islam in Central Asia: The chalenge of Hizb-ut-Tahrir
 • Γ. Σταμέλος                   Andy Green, Εκπαίδευση & συγκρότηση του Κράτους. Η ανάδυση των εκπαιδευτικών                                                            συστημάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ
 • Α. Χαρδάς                      Σωκράτης Κονιόρδος (επιμ.), Κοινωνικό κεφάλαιο. Εμπιστοσύνη και κοινωνία των πολιτών
 • Κ. Μπιζάς                      Γεώργιος Ε. Σκουλάς, Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία: ρεύματα σκέψης και                                                   στοχαστές της Νεωτερικότητας

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.