ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

JESSOP BOB
Επιμέλεια:  Γιώργος Τσιρής
μετάφραση: Χρήστος Μπουκάλας

Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου

Ο Bob Jessop παρουσιάζει εδώ μια ενημερωμένη καταγραφή της διαλεκτικής μεταξύ δομής και στρατηγικής στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Ενώ προηγούμενη εργασία του επισκοπούσε κριτικά άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις στο κράτος, η παρούσα εστιάζει στην ανάπτυξη της δικής του "στρατηγικής-σχεσιακής" προσέγγισης. Παρουσιάζει τις κύριες πηγές της, περιγράφει την εξέλιξή της, εφαρμόζει την προσέγγιση αυτή σε τέσσερις θεματικές, και σκιαγραφεί ένα στρατηγικό-σχεσιακό ερευνητικό πρόγραμμα. Έτσι, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια πλήρη θεωρητική έκθεση της προσέγγισης, καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή της. Στα κύρια στοιχεία του βιβλίου περιλαμβάνονται: μια ανασκόπηση πρόσφατων εξελίξεων στο πεδίο της θεωρίας κράτους και της πολιτισμικής στροφής στην πολιτική οικονομία· κριτικές στρατηγικές-σχεσιακές αναγνώσεις μεγάλων θεωρητικών του κράτους - του Marx, περί πολιτικής εκπροσώπησης· του Gramsci, περί χωρικότητας της κρατικής εξουσίας· του Πουλαντζά, περί κράτους ως κοινωνικής σχέσης· και του ύστερου Foucault, περί τεχνικής της κρατικότητας· εφαρμογές της στρατηγικής-σχεσιακής προσέγγισης σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κράτος: την έμφυλη επιλεκτικότητά του, το μέλλον του εθνικού κράτους, τη χρονική επικυριαρχία του κράτους, και τη σημασία της πολυκλιμακικής μεταδιακυβέρνησης στην Ευρώπη για το γενικότερο μέλλον του κράτους. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων για μελλοντική στρατηγική-σχεσιακή έρευνα στην πολιτική οικονομία και τη θεωρία κράτους. (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)


Περιεχόμενα

Για τον συγγραφέα
Συντομογραφίες
Ευχαριστίες
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Γενική εισαγωγή
Τι είναι το κράτος;
Ένας προκαταρκτικός ορισμός του κράτους
"Βάζοντας αυτό το βιβλίο στη θέση του"
ΜΕΡΟΣ Ι
Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κεφάλαιο 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ-ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Κεφάλαιο 2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ)
ΜΕΡΟΣ II ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ-ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Κεφάλαιο 3. Ο MARX ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 4. Ο GRAMSCI ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Κεφάλαιο 5. Ο ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Κεφάλαιο 6. Ο FOUCAULT ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ III ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ-ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Κεφάλαιο 7. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ
Κεφάλαιο 8. ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Κεφάλαιο 9. ΠΟΛΥΚΛΙΜΑΚΙΚΗ ΜΕΤΑΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κεφάλαιο 10. ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ, ΑΣΤΑΘΜΗΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΗ, ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.