ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Ανισότητες, νεοφιλελευθερισμός και ευρωπαϊκή ενοποίηση: προοδευτικές απαντήσεις 23-25 Νοεμβρίου 2017 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας

                                                       


ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
23-25 Νοεμβρίου 2017, ΑθήναΣτόχοι του Συνεδρίου

Οι ανισότητες είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ετών σε διεθνές επίπεδο, ιδίως μετά την κρίση του 2008 που κατέδειξε τα αδιέξοδα του νεοφιλελεύθερου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Μάλιστα, αριστεροί θεωρητικοί (οικονομολόγοι)τις θεωρούν ως μία από τις βασικές αιτίες της παγκόσμιας κρίσης.
Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΔΟΕ) έχουν δημοσιεύσει μελέτες για τις τάσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων παγκοσμίως, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυγμένες χώρες. Στις τελευταίες, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007, το μερίδιο της εργασίας στο συνολικό εισόδημα μειώθηκε και οι μισθολογικές ανισότητες διευρύνθηκαν. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης,η μαζική εξάπλωση της ανεργίας αύξησε τις ανισότητες και το ποσοστό του πληθυσμού που υπόκειται σε υλική στέρηση και αποκλεισμό. Ταυτόχρονα, αυτές οι εξελίξειςδιέβρωσαν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος των μεσαίων τάξεων, κυρίως στις χώρες που εφάρμοσαν σκληρές πολιτικές λιτότητας.
Όσον αφορά στις ανισότητες πλούτου, το 2013 δημοσιεύτηκε το βιβλίο του ΤομάΠικετί(Le capitalau XXI siècle),όπου για πρώτη φορά παρουσιάζεται και ερμηνεύεται η ιστορική τους εξέλιξη σε 28 χώρες. Σε αυτό το βιβλίο, ο συγγραφέας τεκμηριώνει τις ακραίες ανισότητες πλούτου που συνεχώς διευρύνονται παγκοσμίως στη σημερινή φάση του καπιταλισμού και προειδοποιεί για την απειλή που αυτές συνιστούν για τους δημοκρατικούς θεσμούς και αξίες, πάνω στους οποίουςοργανώθηκανοι καπιταλιστικές κοινωνίεςτων οικονομικά αναπτυγμένων κρατών μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για την ευρωπαϊκή αριστερά –συμπεριλαμβανόμενης και της ελληνικής αριστεράς– η ανεργία, η φτώχεια και οι ανισότητες αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας για την πολιτική αντιπαράθεση τα οποία μάλιστα αλληλο-διαπλέκονται. Επιπλέον, έχει γίνει εμφανές ότι η διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην πλειονότητα των οικονομικά αναπτυγμένων χωρών κατά τις δεκαετίεςπου προηγήθηκαν της κρίσης, ιδιαίτερα στις χώρες που πρωτοστάτησαν και ηγήθηκαν της εγκαθίδρυσης της παγκόσμιας νεοφιλελεύθερης τάξης- είναι εξίσου υπεύθυνη μαζί με τις πολιτικές λιτότητας για την άνοδο της ριζοσπαστικής, λαϊκιστικήςδεξιάς και ακροδεξιάς, την εκλογική νίκη του Τραμπ, τη νίκη των υποστηρικτών του Brexit, και απειλεί σοβαρά την ενότητα της ευρωζώνης και της ΕΕ.
Η έννοια των ανισοτήτων είναι ευρεία: κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, εισοδηματικές ανισότητες και ανισότητες πλούτου, ανισότητες εντός κρατών στη βάση των ατομικών εισοδημάτων ή της περιουσίας, της τάξης, του φύλου, της φυλής, της εθνικής προέλευσης, περιφερειακές ανισότητες, ανισότητες μεταξύ κρατών εντός ενώσεων κρατών –όπως η ΟΝΕ ή η ΕΕ- ή μεταξύ του παγκόσμιου βορρά και του παγκόσμιου νότου. Κατά συνέπεια, η θεματολογία του συνεδρίου θα είναι ευρεία όπως και τα επιστημονικά αντικείμενα των προσκεκλημένων ομιλητών/τριών.
Στο συνέδριο αυτό, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς θα επιδιώξεινα συνδυάσει την συμμετοχήπροοδευτικών ακαδημαϊκών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό,που διαθέτουν κριτική στάση απέναντι στις επιστημονικές προσεγγίσειςκαι τα θεωρητικά ρεύματα που στηρίζουν και προωθούν την νεοφιλελεύθερη τάξη πραγμάτων παγκοσμίως, με την συμμετοχήπολιτικώντης ελληνικής και ευρωπαϊκής αριστεράς, προκειμένου το Ινστιτούτο να συμβάλειστην αναζήτηση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπισητων ανισοτήτων σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς καιστην προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών της αριστεράς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οι βασικοί πολιτικοί στόχοι του Συνεδρίου είναι οι εξής:

1.       Να καταδείξει ότι ο νεοφιλελεύθερος χρηματιστικοποιημένος καπιταλισμός έχει πλέον διαρρήξειτο μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, οδηγώντας σε μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και ότι η περαιτέρω ώθηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και του κοινωνικού κράτους θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες εντός των χωρών.
2.       Να διερευνήσει τις επιπτώσεις του νεοφιλελευθερισμού και της οικονομικής κρίσης στην ταξική δομή και στις μεσαίες τάξεις, καθώς και τον αντίκτυπο των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας με βάση το φύλο, την ηλικία και την εθνική προέλευση στις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ ατόμων και νοικοκυριών.
3.       Να εξετάσει τις προοπτικές των νέων γενιών στην «οικονομία της γνώσης» και το ρόλο των νεοφιλελεύθερων «μεταρρυθμίσεων» της αγοράς εργασίας και του κράτους πρόνοιας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην παραγωγή διαγενεακών ανισοτήτων.
4.       Να τεκμηριώσει ότι οι οικονομικά και κοινωνικά καταστροφικές πολιτικές λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης είναι επίσης καταστροφικές για τη συνοχή της ευρωζώνης.
5.       Να καταδείξει ότι το μοντέλο της εξωστρεφούς ανάπτυξης δεν μπορεί να ισχύσει ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης και της ΕΕ χωρίς να παράγει μακροχρόνια οικονομική στασιμότητα, διαρκές εσωτερικό κοινωνικό και οικονομικό ντάμπινγκ, και τη σταδιακήκατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών λαών.
6.       Να εξεταστούν οι προϋποθέσεις ενός μοντέλου εσωστρεφούς ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στην αύξηση της εγχώριας και ενδοκοινοτικήςζήτησης (Ενιαία Αγορά) και άρα στην αύξηση των μισθών και τη διατήρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
7.       Να εξακριβώσει εάν οι διεκδικήσεις των κοινωνικών κινημάτων και οι προτάσεις της πολιτικής αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και στην ΕΕ αντιμετωπίζουν επαρκώς τις διαφορετικές μορφές ανισότητας και τις αιτίες τους.ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Α. Οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στην εποχή του νεοφιλελεύθερου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού

·       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ


Εισοδηματικές ανισότητες

Μερίδιο της εργασίας στον παραγόμενο πλούτο: τάσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες, σύνδεση με τις ταξικές ανισότητες (μισθωτή εργασία-κεφάλαιο)

Μισθολογικές ανισότητες: τάσειςκαι προσδιοριστικοί παράγοντες

·       Αναλυτικές προοπτικές: (μη) δικαιολογημένες ανισότητες/αιτίες
·       Ευελιξία στην αγορά εργασίας και απορρύθμιση
·       Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις
·       Αμοιβές διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων

Φορολογικό σύστημα, φοροαποφυγή/φοροδιαφυγή και αναδιανομή του εισοδήματος: φορολογικά συστήματα στην ΕΕ, φορολογία κεφαλαίου και πλούτου, φορολογικός ανταγωνισμός στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο

Κοινωνικό κράτος και αναδιανομή εισοδήματος: επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων, της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, και των κοινωνικών επιδομάτων στις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες  

Ανισότητες πλούτου

ü  Τάσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες των ανισοτήτων πλούτου
ü  Φορολογικοί παράδεισοι και απόκρυψη του πλούτου
ü  Χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, μορφές επένδυσης του πλούτου και ανισότητες πλούτου
ü  Πολυεθνικό κεφάλαιο και διεθνείς οικονομικές ελίτ

·       ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Ταξικές ανισότητες

ü  Ταξική πόλωση ή διεύρυνση των μεσαίων τάξεων στην εποχή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού;
ü  Αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στο εσωτερικό των κοινωνικών τάξεων (μερίδες, στρώματα)
ü  Οι διαφοροποιημένες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις κοινωνικές τάξεις

Φύλο και ανισότητες

Συμμετοχή των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, αλλαγές οικογενειακού προτύπου και σύνδεση με εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ νοικοκυριών
Συμμετοχή των γυναικών στη μερική απασχόληση, στο δημόσιο τομέα και στην παροχή υπηρεσιών προς νοικοκυριά – σύνδεση με τις μισθολογικές ανισότητες και εισοδηματικές ανισότητες λόγω φύλου

Μετανάστευση και ανισότητες

Διακρίσεις με βάση την εθνική/εθνοτική προέλευση και σύνδεση με τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες

Νεολαία, εκπαίδευση και (διαγενεακές) ανισότητες

Τάσεις και μορφές εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην εποχή της «κοινωνίας της γνώσης»
Εκπαίδευση, κοινωνική κινητικότητα και διαγενεακή αναπαραγωγή ανισοτήτων
Ανεργία των νέων, επισφάλεια και μισθολογικές ανισότητες μεταξύ νέων και του
υπόλοιπου εργατικού δυναμικού
Επαγγελματικές και εισοδηματικές προοπτικές των νέων σε σύγκριση με αυτές των
προηγούμενων γενεών


Β. Οικονομική κρίση, ανισότητες στην ΕΕ και το μέλλον του σχεδίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης

·       ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤΩΝ

Κρίση, ανεργία και εισοδηματικές ανισότητες

Επιπτώσεις της ανεργίας στις εισοδηματικές ανισότητες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης (διαφορές μεταξύ κρατών της ΕΕκαι σύνδεση με τα διάφορασυστήματα κοινωνικής προστασίας των ανέργων)

Φτώχεια και υλική αποστέρηση

Τάσεις και εξελίξεις στην ΕΕ, και σύνδεση με τις πρόσφατες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους

·       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Πολιτικές λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, και ανισότητες μεταξύ κρατών-μελών

Αναπτυξιακό μοντέλο και εσωτερική συνοχή ή διάλυση της ευρωζώνης;

Επιπτώσεις των εναλλακτικών μοντέλων ανάπτυξης (εξωστρεφής ανάπτυξη, ανάπτυξη βασισμένη στο χρέος, ανάπτυξη που στηρίζεται στην εγχώρια ζήτηση και ανάπτυξη που βασίζεται στην αύξηση των μισθών).

·       ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Προϋποθέσεις μείωσης των ανισοτήτων εντός κρατών
Προϋποθέσεις πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης εντός της ευρωζώνης και της ΕΕ
Δημιουργία πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών 


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Ανισότητες, νεοφιλελευθερισμός και ευρωπαϊκή ενοποίηση: προοδευτικές απαντήσεις

23-25 Νοεμβρίου 2017
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πέμπτη, 23.11.2017

18:00-19:00_Άνοιγμα εργασιών συνεδρίου

Χαιρετισμός: Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

Εισαγωγή: Μαρία Καραμεσίνη, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, πρόεδρος και διοικήτρια του ΟΑΕΔ

Κεντρική ομιλία: Γιάννης Δραγασάκης, αντιπρόεδρος ελληνικής κυβέρνησης

19:00-20:30_1η Συνεδρία: Πλούτος – Εισόδημα – Φορολογία

Συντονίστρια: Μαρίκα Φραγκάκη, ανεξάρτητη ερευνήτρια, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Ευρωπαϊκή Πολιτική στην Ευρώπη (EuroMemo Group), μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Ελλάδα

Ομιλητές: 

Θεόδωρος Μητράκος, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
«Οι επιπτώσεις των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής στην κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου στην Ελλάδα της κρίσης»

Τζέρεμυ Λίμαν, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, πανεπιστήμιο του Λάφμπορο, Βρετανία
«Επαναπροσδιορίζοντας τα δημόσια αγαθά σε μια κατακερματισμένη Ευρώπη: ανισότητα, εξουσία, κατανομή και ο ρόλος της φορολογίας»

Βίμερ Σάλβερντα, καθηγητής Αγοράς Εργασίας και Ανισότητας στο Κέντρο Μελετών Ανισοτήτων του Άμστερνταμ (AMCIS
«Ανισότητες εισοδήματος και πλούτου στην ΕΕ: Τα νοικοκυριά και τα μέλη τους»

Παρασκευή, 24.11.2017

18:00-19:30_2η Συνεδρία: Εργασιακές σχέσεις, ανεργία και ανισότητες στην αγορά εργασίας (Ι)

Συντονιστής: Νάσος Ηλιόπουλος, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ελλάδα

Ομιλητές/τριες:

Έφη Αχτσιόγλου, υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γκέρχαρντ Μπος, επίτιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ντούισμπουργκ-Έσσεν και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας, Δεξιοτήτων και Κατάρτισης (IAQ)
«Μείωση ανισοτήτων μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων»

Τζιλ Ρούμπερι, καθηγήτρια Συγκριτικών Συστημάτων Απασχόλησης, πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ
«Ανισότητα, ευελιξία και ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης»

19:30-20:30_3η Συνεδρία: Εργασιακές σχέσεις, ανεργία και ανισότητες στην αγορά εργασίας (ΙΙ)

Συντονίστρια: Νατάσα Θεοδωρακοπούλου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Γραμματείας του ΚΕΑ, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς

Ομιλήτριες:
Αριστέα Κουκιαδάκη, επίκουρη καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ
«Συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικός διάλογος και ανισότητες στην περιφέρεια της Ευρώπης»

Κωνσταντίνα Κούνεβα, μέλος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου/ΣΥΡΙΖΑ, Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
«Η εναλλακτική πρόταση της ευρωπαϊκής αριστεράς για τις εργασιακές σχέσεις: σημεία από την εμπειρία τριών χρόνων»Σάββατο, 25.11.2017

10:00-12:00_4η Συνεδρία: Νεολαία, φύλο, μετανάστευση και διαγενεακές/ενδογενεακές ανισότητες (Ι)

Συντονιστής: Ιάσονας Σχινάς – Παπαδόπουλος, Γραμματέας του Κ.Σ. της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Ομιλητές/τριες:

Μιχάλης Βακαλούλης, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Παρίσι VIII
«Κοινωνικές ανισότητες και μορφές πολιτικοποίησης της νέας γενιάς μέσα στην κρίση: Η περίπτωση της Γαλλίας»

Πάολα Βίλα, καθηγήτρια Οικονομικών, πανεπιστήμιο Τρέντο & Γκαμπριέλα Μπερλόφα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Οικονομικών, πανεπιστήμιο Τρέντο
«Έμφυλες ανισότητες κατά την είσοδο των νέων ευρωπαίων στην αγορά εργασίας»

Νίκος Παΐζης, κύριος ερευνητής και επιστημονικός σύμβουλος του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)
«Κοινωνικές & εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής»

Δημήτρης Παρσάνογλου, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, κύριος ερευνητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
«Πρακτικές πρόσληψης των εργοδοτών/τριών και στρατηγικές ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων στην Ελλάδα της κρίσης»


12:00-13:00_5η Συνεδρία: Νεολαία, φύλο, μετανάστευση και διαγενεακές/ενδογενεακές ανισότητες (II)
Συντονιστής: Πάνος Λάμπρου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος για τα Δικαιώματα, το Προσφυγικό και τη Δικαιοσύνη

Ομιλήτριες:

Άννα Βουγιούκα, κοινωνική επιστήμονας – εμπειρογνώμονας σε θέματα φύλου, μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ
«Έμφυλες ανισότητες και το φύλο της κρίσης»

Ελένη Σπαθανά, δικηγόρος, ειδική εμπειρογνώμονας στον τομέα μετανάστευσης και ασύλου
«Πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός»

13:00-14:30_6η Συνεδρία: Νεοφιλελευθερισμός, κράτος πρόνοιας και ανισότητες

Συντονιστής: Γιάννης Μπουρνούς, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής του τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Ομιλητές:

Διονύσης Γράβαρης, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επιστημονικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας/ΓΣΕΒΕΕ
«Το νεοφιλελεύθερο κράτος ως μηχανισμός (ανα)παραγωγής ανισοτήτων»

Δημήτρης Παπαδημούλης, ευρωβουλευτής, επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
«Αύξηση ανισοτήτων στα χρόνια της κρίσης στην Ευρώπη: Κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα και οι θέσεις της Αριστεράς»

Βέρνερ Ράζα, συντονιστής της Ομάδας των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη (EuroMemo Group), διευθυντής του αυστριακού ερευνητικού κέντρου για την ανάπτυξη (ÖFSE)
 «Παγκοσμιοποίηση, ανισότητα και το μέλλον της δημοκρατίας»

14:30-15:30_Διάλειμμα

15:30-17:30_7η Συνεδρία: Ανισότητες και μεσαίες τάξεις στη νότια Ευρώπη

Συντονίστρια: Έλενα Παπαδοπούλου, Γενική Γραμματέας για την οικονομική πολιτική, υπουργείο Οικονομικών

Ομιλητές/τριες:

Ραφαέλ Μουνόζ ντε Μπουστίγιο, καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα
«Διανομή εισοδήματος και μεσαίες τάξεις στην Ισπανία: Από την άνοδο στην πτώση»

Χρίστος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
«Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές ως μεγεθυντικός παράγοντας της επίδρασης της κρίσης στην ανισότητα, τη φτώχεια και την κοινωνική προστασία στην Ελλάδα»

Άννα-Μαρία Σιμονάτσι, καθηγήτρια Οικονομικών, πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης
«Καλές θέσεις εργασίας, κακές θέσεις εργασίας, έλλειψη θέσεων εργασίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νότια Ευρώπη και ο μαρασμός της μεσαίας τάξης»

Θεανώ Φωτίου, αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

17:30-18:00_Διάλειμμα

18:00-19:30_8η Συνεδρία: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενδοευρωπαϊκές ανισότητες, βιώσιμη και ισομερής ανάπτυξη (στρογγυλό τραπέζι)

Συντονίστρια: Μαρία Καραμεσίνη

Ομιλητές/τριες:

Σκα Κέλερ, συμπρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων/Ελεύθερης Συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βάλτερ Μπάιερ, πολιτικός συντονιστής του Δικτύου transform!europe
Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας
Γκάμπι Τσίμερ, πρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL),  ευρωβουλευτής του κόμματος Η Αριστερά, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

19:30-20:00_Ομιλία του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα(Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση)

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.