Κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές θέσεις και ρόλοι. Talcott Parsons.

Κοινωνικές ομάδες, κοινωνικοί ρόλοι και θέσεις

Ορισμοί

Ντετερμινισμός = Ετεροπροσδιοριστία. Σύμφωνα με τον Δ. Τσαούση είναι η «άποψη ότι η ατομική και συλλογική συμπεριφορά προσδιορίζεται από εξωτερικούς προς τον άνθρωπο παράγοντες, προς τους οποίους συνδέεται με μια αιτιώδη σχέση. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες αποτελούν την αιτία και η συμπεριφορά το αποτέλεσμα».

Περιπτώσεις ντετερμινισμού:
1. Γεωγραφικός. Είναι «η αντίληψη ότι οι μορφές του πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης καθορίζονται από γεωγραφικούς παράγοντες όπως, η διαμόρφωση του εδάφους, οι φυσικοί πόροι κλπ.»
2. Κλιματολογικός: Είναι «η αντίληψη ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι μορφές του πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης καθορίζονται από τις γενικότερες κλιματολογικές συνθήκες.» Το κλασικό παράδειγμα τέτοιας λογικής είναι η άποψη ότι στις περιοχές με θερμό κλίμα οι άνθρωποι είναι ράθυμοι, οκνηροί και έχουν χαμηλό πνευματικό-πολιτιστικό επίπεδο σε αντίθεση με τους κάτοικους των ψυχρών περιοχών που είναι φίλεργοι και έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα προηγμένους πολιτισμούς. Πρόκειται για θεωρία που παλιότερα είχε μεγάλη απήχηση. Τη διατύπωσε ο Βαρόνος ντε Μοντεσκιέ που θεωρεί ότι κάθε νόμος έχει τη δική του αιτία ύπαρξης, την οποία βρίσκει μέσα στο πλαίσιο (πολιτικό καθεστώς, κλίμα, θρησκεία, γεωγραφία κλπ.) ή στη σχέση του με τους άλλους υπάρχοντες νόμους. Κατ’ αυτόν το κράτος είναι μια πραγματική ολότητα, μια δομή της οποίας οι θεσμοί, οι νόμοι και τα έθιμα δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα της εσωτερικής ενότητάς του. Έτσι, ο Μοντεσκιέ είναι ο πρώτος που εισήγαγε στο επιστημονικό λεξιλόγιο τις έννοιες του «κοινωνικού συστήματος» και της «κοινωνικής δομής». Έδειξε ότι η κοινωνική επιστήμη μπορεί να συσταθεί γιατί τα κοινωνικά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους με αντικειμενικούς δεσμούς, δηλαδή μέσω αιτιακών νόμων οι οποίοι ερμηνεύουν, συνδέουν και συντονίζουν τα κοινωνικά γεγονότα
3. Κοινωνιολογικός. Είναι «η αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ατομική συμπεριφορά καθορίζεται αποκλειστικά από κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες.
4. Οικονομικός. Είναι η «αντίληψη ότι η ορθολογική ικανοποίηση των υλικών ανθρωπίνων αναγκών είναι ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφοράς.»
5. Πολιτιστικός. Είναι «η άποψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο...


https://sites.google.com/site/sociologist2007/tsakthan5.doc?attredirects=0
https://sites.google.com/site/sociologist2007/

Συνεχίζεται....


Θανάσης Τσακίρης

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.