Παράδειγμα εφαρμογής εκλογικών συστημάτων (πηγή el.wikipedia.org)

Παράδειγμα εφαρμογής εκλογικών συστημάτων
Το παρόν παράδειγμα δείχνει πώς θα κατανέμονταν οι έδρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τέσσερα διαφορετικά εκλογικά συστήματα, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του 2007. Στην πρώτη στήλη η κατανομή γίνεται βάσει πλειοψηφικού ενός γύρου, στη δεύτερη βάσει καθαρής απλής αναλογικής, στην τρίτη βάσει της απλής αναλογικής με όριο 3% όπως ισχύει στις Ευρωεκλογές, στην τέταρτη βάσει του συστήματος που εφαρμόσθηκε στην πραγματικότητα. Οι αριθμοί είναι εντελώς ενδεικτικοί και στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι εκλογικές περιφέρειες θα είχαν διαμορφωθεί όπως και για την ενισχυμένη αναλογική με όριο.

Συνδυασμός
Ποσοστό
Πλειοψηφικό
Απλή
Απλή
με όριο 3%
Ενισχυμένη
Ν. 3231/04 όπως τροπ. 3636/2008
41,83
236
126
129
158
38,10
64
114
118
98
8,15
0
25
25
21
5,04
0
15
16
13
3,80
0
11
12
10
1,05
0
3
0
0
0,80
0
2
0
0
0,29
0
1
0
0
0,25
0
1
0
0
0,17
0
1
0
0
0,15
0
1
0
0
Λοιπά
0,37
0
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
100,00
300
300
300
300

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.