1000 βιβλία που πρέπει να διαβάσετε πριν πεθάνετε. Νο 2 "To Κεφάλαιο" του Καρλ ΜαρξΤο Κεφάλαιο, ένα από τα σημαντικότερα και  πλέον διαβασμένα έργα του Καρλ Μαρξ, ήταν το προϊόν τριάντα ετών βαθιάς μελέτης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στην Αγγλία, που ήταν η πιο προηγμένη βιομηχανική κοινωνία της εποχής του. Ο ίδιος έγραψε στον 1ο τόμο : "Το έργο που τον πρώτο του τόμο παραδίδω στο κοινό αποτελεί τη συνέχεια του συγγράματός μου "Zur Kritik der Politischen Oekonomie" ["Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας"] που εκδόθηκε το 1859. Το μεγάλο διάλειμμα ανάμεσα στην αρχή και στη συνέχεια οφείλεται σε μια μακρόχρονη αρρώστια που κάθε τόσο διέκοπτε την εργασία μου. Το περιεχόμενο του προηγούμενου εκείνου συγγράμματος συνοψίζεται στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του τόμου. Αυτό δεν έγινε μόνο για λόγους συνοχής και πληρότητας. Η περιγραφή καλυτέρεψε. Όσο το επέτρεπαν κάπως τα πράγματα, πολλά σημεία που προηγούμενα απλώς θίγονταν, εδώ αναπτύσσονται περισσότερο, ενώ αντίστροφα, σημεία που εκεί αναπτύσσονται διεξοδικά, εδώ απλώς θίγονται. Φυσικά, παραλείπονται τώρα τα μέρη για την ιστορία της θεωρίας της αξίας και του χρήματος. Ωστόσο ο αναγνώστης του προηγούμενου συγγράμματος βρίσκει στις υποσημειώσεις του πρώτου κεφαλαίου ν' ανοίγονται νέες πηγές για την ιστορία αυτής της θεωρίας. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)".


Ο 2ος τόμος του Κεφάλαιου, με τον υπότιτλο "Η διαδικασία της κυκλοφορίας του κεφαλαίου" συντάχθηκε από τον Φρίντριχ Ένγκελς από σημειώσεις που άφησε ο Μαρξ και δημοσιεύθηκε το 1885.
ΜΕΡΟΣ 1ο: ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ
1. Η ΚΥΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Πρώτο στάδιο Χ-Ε
ΙΙ. Δεύτερο στάδιο. Λειτουργία του παραγωγικού κεφαλαίου
III. Τρίτο στάδιο Ε-Χ
IV. Η συνολική κύκληση
2. Η ΚΥΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Απλή αναπαραγωγή
II. Συσσώρευση και αναπαραγωγή σε διευρυμένη κλίμακα
III. Συσσώρευση χρήματος
IV. Το αποθεματικό
3. Η ΚΥΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
4. ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΥΚΛΗΣΗΣ
5. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
6. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ι. Καθαρά έξοδα κυκλοφορίας
Χρόνος αγοράς και χρόνος πούλησης
Λογιστική
Χρήμα
ΙΙ. Έξοδα φύλαξης
Ο σχηματισμός αποθεμάτων γενικά
Το καθαυτό εμπορευματικό απόθεμα
III. Έξοδα μεταφοράς
ΜΕΡΟΣ 2ο: Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ
8. ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. Οι διαφορές μορφής
II. Συστατικά μέρη, αναπλήρωση, επισκευή, συσσώρευση του πάγιου κεφαλαίου
9. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΚΥΚΛΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
10. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΟΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΜ ΣΜΙΘ
11. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ο ΡΙΚΑΡΝΤΟ
12. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
15. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Η περίοδος εργασίας είναι ίση με την περίοδο κυκλοφορίας
II. Η περίοδος εργασίας είναι μεγαλύτερη από την περίοδο κυκλοφορίας
III. Η περίοδος εργασίας είναι μικρότερη από την περίοδο κυκλοφορίας
IV. Συμπεράσματα
V. Συνέπεια της αλλαγής των τιμών
16. Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. Το χρονιάτικο ποσοστό της υπεραξίας
II. Η περιστροφή του μεμονωμένου μεταβλητού κεφαλαίου
III. Η περιστροφή του μεταβλητού κεφαλαίου από κοινωνική άποψη
17. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
Ι. Απλή αναπαραγωγή
II. Συσσώρευση και διευρυμένη αναπαραγωγή
ΜΕΡΟΣ 3ο: Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
18. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Αντικείμενο της έρευνας
II. Ο ρόλος του χρηματικού κεφαλαίου
19. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ι. Οι φυσιοκράτες
ΙΙ. Ο Άνταμ Σμιθ
Οι γενικές απόψεις του Σμιθ
Η ανάλυση της ανταλλαχτικής αξίας σε μ + υ από τον Σμιθ
Το σταθερό μέρος του κεφαλαίου
Κεφάλαιο και εισόδημα για τον Άνταμ Σμιθ
Συνόψιση
III. Οι κατοπινοί οικονομολόγοι
20. ΑΠΛΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι. Τοποθέτηση του ζητήματος
ΙΙ. Οι δύο υποδιαιρέσεις της κοινωνικής παραγωγής
III. Η ανταλλαγή ανάμεσα στις δυο υποδιαιρέσεις: Ι(μ+υ) με ΙΙσ
IV. Η ανταλλαγή μέσα στα πλαίσια της "υποδιαίρεσης II". Αναγκαία μέσα συντήρησης και είδη πολυτελείας
V. Η πραγματοποίηση των ανταλλαγών με τη μεσολάβηση της χρηματικής κυκλοφορίας
VI. Το σταθερό κεφάλαιο της "υποδιαίρεσης Ι"
VII. Μεταβλητό κεφάλαιο και υπεραξία και στις δυο υποδιαιρέσεις
VIII. Το σταθερό κεφάλαιο και στις δυο υποδιαιρέσεις
IX. Αναδρομική ματιά στους Ά. Σμιθ, Στορχ και Ράμσαιη
Χ. Κεφάλαιο και εισόδημα: μεταβλητό κεφάλαιο και μισθός εργασίας
XI. Αναπλήρωση του πάγιου κεφαλαίου
Αναπλήρωση με χρηματική μορφή του μέρους της αξίας που φθείρεται
Αναπλήρωση in natura του πάγιου κεφαλαίου
Αποτελέσματα
XII. H αναπαραγωγή του χρηματικού υλικού
XIII. Η θεωρία της αναπαραγωγής του Ντιεστύτ ντε Τρασύ
21. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ι. Συσσώρευση στην "υποδιαίρεση Ι"
Θησαυρισμός
Το πρόσθετο σταθερό κεφάλαιο
Το πρόσθετο μεταβλητό κεφάλαιο
II. Συσσώρευση στην "υποδιαίρεση II"
III. Σχηματική παράσταση της συσσώρευσης
Πρώτο παράδειγμα
Δεύτερο παράδειγμα
Ανταλλαγή του IIσ σε συνθήκες συσσώρευσης
IV. Συμπληρωματικά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βιβλιογραφία
Έργα αναφερομένων συγγραφέων
Ανώνυμα έργα
Περιοδικά και εφημερίδες
Κοινοβουλευτικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις των αρχών
Ευρετήρια
Ερμηνεία ορισμένων λέξεων
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
-Εξώφυλλο της 2ης γερμανικής έκδοσης του II τόμου του "Κεφαλαίου"


Ο 3ος Τόμος, με τον υπότιτλο "Κριτική της πολιτικής οικονομίας - το συνολικό προτσές της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής", συντάχθηκε από τον Φρίντριχ Ένγκελς από σημειώσεις που άφησε ο Μαρξ που δημοσιεύθηκε το 1894. (. . .) "Η σημασία του 3ου τόμου φαίνεται από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται, όπως η μετατροπή της υπεραξίας σε κέρδος, η διαμόρφωση του μέσου ποσοστού του κέρδους, τα ζητήματα του βιομηχανικού και εμπορικού κέρδους, του τόκου και της γαιοπροσόδου, γενικά της κατανομής της υπεραξίας ανάμεσα στις διάφορες μερίδες των κυρίαρχων τάξεων και του κράτους, ο οικονομικός ρόλος του οποίου αυξάνει σε τεράστιο βαθμό στις συνθήκες του κρατικού μονοπωλιακού καπιταλισμού και της ύπαρξης των δυο παγκόσμιων κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων, του σοσιαλιστικού και του καπιταλιστικού, και του αναπόφευκτου συναγωνισμού ανάμεσά τους, τέλος τα ζητήματα της κρίσης, και του εθνικού εισοδήματος. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)"

Θα βρείτε τους τρεις τόμους στις εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ.

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο http:/www.marxists.org


Καλή ανάγνωση


Θανάσης Τσακίρης

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.