Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 11


 

Εφημερίδα Εποχή Newsletter Τεύχος 11

 
 


 
 

 
 

Χ. Γεωργούλας - Π.Κλαυδιανός: Οι βλαβερές συνέπειες της έλλειψης πολιτικής συμμαχιών 

 
 
Το να ζητήσεις από αυτούς να εξηγήσουν τον αναστοχασμό τους, να στηρίξουν αυτοκριτικά τη μεταστροφή τους, δεν μπορεί να εξισώνεται με απαίτηση δήλωσης μετανοίας. Είναι μια απλή και καθαρή, εξήγηση με τους αποδέκτες των πολιτικών επιλογών τους, με αυτούς που τώρα ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
  
 

 
 

Νίκος Σερντεδάκις:  Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα μελών, αποτελεί μέσο και όχι αυτοσκοπό

 
 
Το κείμενο που απέστειλε η νομαρχιακή επιτροπή Ρεθύμνου στα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε την αφορμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη κουβέντα με τον επίκουρο καθηγητή στην Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων, Νίκο Σερντεδάκι, συντονιστή της νομαρχιακής. «Η γοητεία της πράξης είναι αυτή που παρακινεί έναν καθηγητή πανεπιστημίου να φύγει λίγο από τα γραπτά και τις αναγνώσεις του και να δοκιμάσει τις ιδέες του στην καθημερινότητα» λέει στην «Εποχή».
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Ηλ. Παντελεάκος:Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει οργάνωση δημιουργίας

 
 
Ο πρώτος γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Ηλίας Παντελεάκος, μιλά στην “Εποχή” για τα προβλήματα των νέων, αλλά και για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της οργάνωσης, υπό το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης της Αριστεράς.

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fbanners%2Fdritsas.jpg

Θ. Δρίτσας: Ο Πειραιάς μπορεί να δώσει το μήνυμα για τη μεγάλη αλλαγή 


Εί­μα­στε α­ρι­στε­ροί. Αυ­τή εί­ναι μια θε­με­λια­κή δια­φο­ρά, αρ­κεί να την ε­πι­βε­βαιώ­σου­με στην πρά­ξη. Το Λι­μά­νι ό­ντως συ­νερ­γα­ζό­ταν και συ­νερ­γά­ζε­ται με πο­λύ κό­σμο στον Πει­ραιά σ’ ε­πί­πε­δο α­ντι­στά­σεων, κι­νη­το­ποιή­σεων, σχε­δια­σμού προ­τά­σεων και υ­λο­ποίη­σής τους. Μια θε­με­λια­κή αρ­χή του Λι­μα­νιού εί­ναι ό­τι η αυ­το­διοί­κη­ση πρέ­πει να βρί­σκε­ται κο­ντά στον πο­λί­τη, να δια­βου­λεύε­ται μα­ζί του και να συ­νερ­γά­ζε­ται. Αν βρε­θού­με σε θέ­ση ευ­θύ­νης, αυ­τή η αρ­χή θα έ­χει πρω­τεύο­ντα ρό­λο στην υ­λο­ποίη­ση του προ­γράμ­μα­τός μας.

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Γκουστάβο Τζαγκρεμπέλσκι: Ένα τράνταγμα για τη δημοκρατία

 
 
 για μέ­να, το ψη­φο­δέλ­τιο Τσί­πρα, σε σύ­γκρου­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των κλει­στών ε­θνι­κο­τή­των και με τα συμ­φέ­ρο­ντα των πα­γκο­σμίων α­πορ­ρυθ­μι­σμέ­νων α­γο­ρών, εί­ναι έ­να σχέ­διο που έ­χει ως πρώ­το στό­χο να οι­κο­δο­μή­σει την Ευ­ρώ­πη ως αυ­θε­ντι­κό πο­λι­τι­κό δη­μο­κρα­τι­κό χώ­ρο. 
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 

Κ.Δουζίνας:H λύση συμπεριλαμβάνει και το δρόμο και την κάλπη

 
 
Ο καθηγητής Νομικής στο κολέγιο Μπίρκμπεκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών του κολεγίου και συγγραφέας Κώστας Δουζίνας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο βραβευμένο δημοσιογράφο και εξωτερικό ανταποκριτή της σλοβένικης εφημερίδας «Delo», Μπόστιαν Βιντέμτσεκ. Μίλησαν για την κρίση και την αντίσταση, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fbanners%2Fhristopoulos.JPG

Δ. Χριστόπουλος: Μια εξαίρεση στη μαυρίλα των ημερών


Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται εδώ όμηρος της φυλετικής αντίληψης για το έθνος, αντίληψη που επικύρωσε με τη γνωστή απόφαση 460/2013 το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το έθνος δηλαδή που κοιτάει το παρελθόν και όχι το μέλλον.
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fbanners%2Faoos.jpg

Γ. Παπαδημητρίου: Η μάχη για την επιβίωση του Αώου 


Στην πραγματικότητα το ποτάμι πρόκειται να απωλέσει θανάσιμα μεγάλες ποσότητες νερού στο σημείο της εκτροπής και για πολλά χιλιόμετρα ακόμη μέσα στην ονομαστή χαράδρα του, καθώς οι δύο σημαντικοί του παραπόταμοι Βοϊδομάτης και Σαραντάπορος συναντιούνται μαζί του αρκετά μετά από την Κόνιτσα
 
 
[continue...]FacebookTwitterGoogle+Linked-In
 
 

 
 http%3A%2F%2Fepohi.gr%2Fportal%2Fimages%2Fbanners%2Flast_kaniaris.jpg

Θ. Τσαλαπάτης: Σημειώσεις για μια ημιτελή άνοιξη


Στο ξαφνικό παρόν που βιώνουμε, η πρόσφατη ιστορία υπάρχει ως εχθρός και ως φίλος, ως εργαλείο κατανόησης και ως ευχή αποφυγής. Αν η δεκαετία του ΄80 είναι η πιο πρόσφορη περίοδος ώστε να ανιχνεύσει κάποιος τις πηγές των ιδεολογημάτων και των τρόπων που μας έφεραν ως εδώ, την καταγωγή των υλικών που συγκροτούν το σήμερα, η δεκαετία του ’60 λειτουργεί ως κοντινός συγγενής των ρευστών μας χρόνων. Η άνοδος της αριστεράς, η μετανάστευση, ο ρόλος του παρακράτους και η πολιτική αστάθεια, μαζί με μια σειρά από άλλα σημεία, τραβούν μια ευθεία παράλληλη στην αγκομαχούσα ευθεία του παρόντος μας.

 
 
[continue...]

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.