Το τιµωρό χέρι του λαού: Η δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ


∆ E Λ T I O T YΠ O YΙΑΣΟΝΑΣ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ

Το τιµωρό χέρι του λαούΗ δράση του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ

στην κατεχόµενη πρωτεύουσα

1942-1944Από τις εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ µόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο του ΙΑΣΟΝΑ ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΥ, ΤΟ ΤΙΜΩΡΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

1942-1944.

Τα δραµατικά γεγονότα που σηµάδεψαν την ταραγµένη κα- τοχική διετία 1943-1944 στην Αθήνα και τον Πειραιά µέσα α- πό το πρίσµα της δράσης δύο βασικών ένοπλων αντιστασια- κών οργανώσεων – του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) και της Οργάνωσης Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ)– τίθενται για πρώτη φορά κάτω από το µι- κροσκόπιο µιας συστηµατικής ιστορικής έρευνας. Φιλοδοξώ-

ντας να αποτελέσει µια πρώτη καταγραφή των αιµατηρών γεγονότων που σηµάδε- ψαν την τελευταία φάση της γερµανικής κατοχής στο χώρο της πρωτεύουσας, το βι- βλίο αυτό θέτει κάποιους βασικούς προβληµατισµούς που αφορούν την εξέλιξη της πολιτικής του ΕΑΜ/ΚΚΕ στην πρωτεύουσα από την ανασυγκρότηση των κοµµατικών οργανώσεων το καλοκαίρι του 1941 µέχρι την Απελευθέρωση.

Στην Αθήνα και τον Πειραιά, η αλµατώδης ανάπτυξη του ΕΑΜ, βασισµένου σε ένα ε- κτεταµένο οργανωτικό δίκτυο, τροφοδοτούσε το αντικατοχικό αίσθηµα του κόσµου, οδηγώντας τον σε πλήρη ρήξη µε το κατοχικό καθεστώς. Η όξυνση της ναζιστικής τροµοκρατίας σε συνδυασµό µε την πολιτική πόλωση που κορυφώθηκε την τελευταία φάση της Κατοχής (1943-1944) οδήγ ησε σε έναν αιµατηρό κύκλο εκτελέσεων, ανοι- χτών µαχών και δολοφονιών στο κέντρο και τις συνοικίες της πρωτεύουσας ανάµεσα στις ελληνόφωνες κατοχικές δυνάµεις (Χωροφυλακή, Ασφάλεια, Τάγµατα Ευζώνων) και τους «αντάρτες πόλης» του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ που κλήθηκαν να περιφουρήσουν ανοιχτά τις εαµικές και κοµµατικές οργανώσεις αναλαµβάνοντας παράλληλα «µυ- στικά» καθήκοντα πληροφοριών, κατασκοπείας και εξόντωσης στελεχών του κατοχι- κού µηχανισµού. Η λειτουργία και δράση αυτού του «σιδερένιου βραχίονα του κόµµατος» αποτελεί µία από τις τελευταίες άγνωστες σελίδες της κατοχικής ιστορίας.

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.