ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
του Θανάση Τσακίρη *Ο νόμος που ονομάστηκε «Καλλικράτης»(1) το μόνο που κάνει είναι να προβαίνει απλώς και μόνο στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων που μέχρι χτες ανήκαν σε νομαρχίες και νομάρχες στις περιφέρειες και στους δήμους. Υποτίθεται ότι αυτή η ανακατανομή αρμοδιοτήτων θα ισχυροποιήσει την αυτοδιοίκηση. Ουδέν αναληθέστερον αυτού. Δεν ισχυροποιείται η αυτοδιοίκηση μιας και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την μεταφορά και απόδοση στις νέες περιφέρειες και στους «Καλλικρατικούς» δήμους των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Εύλογη συνέπεια μιας τέτοιας πολιτικής είναι ότι, προκειμένου να ασκήσουν τις νέες αρμοδιότητές τους, τίθεται στους δήμους και τις περιφέρειες το δίλημμα: μετατροπή των αυτοδιοικητικών οργάνων σε νέους φορομπηχτικούς μηχανισμούς ή ιδιωτικοποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών τους.

Έτσι ο νόμος «Καλλικράτης» ανοίγει διάπλατα το δρόμο για χιλιάδες απολύσεις και για επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων για όλους τους/τις εργαζόμενες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υλοποίηση αυτών των αλλαγών θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και διάσπαση του ενιαίου δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας και τελικά στην υποβάθμιση των παρεχόμενων στους δημότες, πολίτες και μετανάστες/ριες υπηρεσίες σε αυτούς τους τομείς.

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η πρόβλεψη για δημιουργία του λεγόμενου «Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης». Στο λογαριασμό αυτό θα μεταφέρονται χρήματα που μαζεύτηκαν από τους πολίτες μέσω της φορολογίας και θα βρίσκονται στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Το κόλπο αυτό έχει ως κεντρικό άξονα την οικιοθελή (;) ένταξη δήμων, περιφερειών, δημοτικών ή περιφερειακών ενοτήτων σε προγράμματα εξυγίανσης του λογαριασμού. Υποχρέωσή του σχετικού ΟΤΑ είναι ο περιορισμός προσλήψεων προσωπικού. Ο ΟΤΑ υποχρεώνεται να διαθέτει για την εφαρμογή του προγράμματος μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως εσόδων του «συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, του δήμου, της περιφέρειας ή εκείνων που αντιστοιχούν στη δημοτική ενότητα για έργα, δράσεις και υπηρεσίες του».

Η τοπική αυτοδιοίκηση στα χρόνια του ελληνικού νεοφιλελευθερισμού αποτέλεσε ένα από τα κύρια πεδία στα οποία επιβλήθηκαν ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Εκτός από το ολοένα και συρρικνούμενο μόνιμης απασχόλησης προσωπικό, στους ΟΤΑ εργάζονται δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι/ες με ποικίλες συμβάσεις ελαστικής απασχόλησης: συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου, συμβάσεις μαθητείας τύπου stage, ωρομίσθιοι, part-time, εποχιακοί εργάτες και υπάλληλοι, ακόμη και ενοικιαζόμενοι. Έχουν καταγγελθεί συχνά φαινόμενα αδήλωτης, μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας ελλήνων και μεταναστών/τριών, απλήρωτης και ανασφάλιστης υπερωριακής απασχόλησης, συνολικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας που καταντά ωράριο λάστιχο. Επίσης στις δημοτικές επιχειρήσεις τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα καθώς το έργο τους είναι συχνά εποχιακό με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολύ περισσότερων θέσεων ελαστικής απασχόληση σε σχέση με το προσωπικό των δήμων. Κι εδώ μπαίνει και ο παράγοντας της «πελατειακής σχέσης» μεταξύ των πολιτικών και δημοτικών αρχόντων και των υποτακτικών του που έχουν στήσει άπειρα κυκλώματα διορισμών για αποκόμιση ψήφων και εξασφάλιση της επανεκλογής τους. Όσο περισσότερες θέσεις ελαστικής απασχόλησης τόσο περισσότερη πολιτική και κομματική εκμετάλλευση της ανάγκης των νέων να εργαστούν για να επιβιώσουν, πόσο μάλλον δε με την ένταση της οικονομικής κρίσης και τη μαζικοποίηση των στρατιών των ανέργων. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις για τον εκφοβισμό των μονίμων υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης ώστε να πέσει σαν ώριμο φρούτο η ιδέα για κατάργηση της μονιμότητας.

Η δημοτική κίνηση ΗΛΙΟΥ-Πόλις Ανθρώπινη Πόλη αγωνίζεται για την κατάργηση όλων των μορφών επισφαλούς απασχόλησης, μαύρης, απλήρωτης ή κακοπληρωμένης και ελαστικής εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Συντονίζει τις ενέργειές της με τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία και συνδικάτα ώστε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ριζοσπαστικές μορφές πάλης για να πετύχει το στόχο της κατάργησης της επισφαλούς απασχόλησης, για την αξιοπρεπή και καλά αμειβόμενη εργασία με ασφάλεια και κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα για όλους.


*Ο Θανάσης Τσακίρης είναι Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη δημοτική κίνηση ΗΛΙΟΥ-πόλις Ανθρώπινη Πόλη με επικεφαλής τον Χρήστο Κοκοτίνη.


(1)Ο Νόμος υπ’ αριθμ. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ψηφίστηκε από τη Βουλή παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις 4 Ιουνίου 2010. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α΄Αρ. Φύλλου 87/7-6-2010.

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.