ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΤΟΣ

του Θανάση Τσακίρη
http://tsakiris.snn.gr


(To άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2006 του περιοδικού "Το Στίγμα")Οι δημοτικές εκλογές είναι «εκλογές δεύτερης τάξης» σύμφωνα με τη θεωρία των Κ. Reif. και Η. Schmitt, όπως είναι και οι ευρωεκλογές. Οι εκλογές «πρώτης τάξης» είναι οι εθνικές βουλευτικές εκλογές. Στις πάσης φύσεως εκλογές «δεύτερης τάξης» (αναπληρωματικές, δημοτικές, περιφερειακές, νομαρχιακές και εκλογές για τις περιπτώσεις Άνω Βουλής ή Γερουσίας κ.α.) πολλοί ψηφοφόροι χρησιμοποιούν περισσότερα κριτήρια για τον καθορισμό της τελική επιλογή τους πάνω από την κάλπη. Από τη μια είναι τα τοπικά κριτήρια και από την άλλη άκρη τα εθνικά κριτήρια. Από τη μια παίζει ρόλο το πλέγμα των τοπικών σχέσεων με την τοπική εξουσία που μπορεί να είναι σχέση εξάρτησης ή ιδιοτέλειας, μπορεί, όμως, να είναι σχέση αντίστασης και δημιουργικής κινηματικού χαρακτήρα παρέμβασης σε θέματα όπως το περιβάλλον, οι σχολικές εγκαταστάσεις, η πολιτιστική πολιτική κ.ο.κ. Από την άλλη μια σειρά από γεγονότα της κεντρικής πολιτικής σκηνής μπορούν με τη σειρά τους να βαρύνουν περισσότερο στην τελική ψήφο των πολιτών, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπου τα προβλήματα ενός δήμου δεν διαχωρίζονται με στεγανά τείχη από τα προβλήματα των γειτονικών δήμων και χρειάζεται η συνολικότερη κρατική πολιτική για την αντιμετώπισή τους. Πολλοί χρησιμοποιούν τις τοπικές εκλογές για την αποστολή μηνυμάτων αλλαγής πλεύσης των κυβερνήσεων όσον αφορά την εφαρμοζόμενη πολιτική τους, τόσο όσον αφορά τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και την πολιτική στα λεγόμενα «μεγάλα θέματα», π.χ. εργασιακό, ασφαλιστικό, εκπαιδευτικό κλπ. Στη Βρετανία έρευνες έδειξαν ότι περίπου 80% των ψηφοφόρων ψηφίζουν με βάση τα εθνικά κομματικά κριτήρια ενώ το 20% ρίχνει αλλού την ψήφο του.

Στις «δεύτερης τάξης εκλογές» συνήθως η συμμετοχή είναι χαμηλότερη τόσο λόγω της σχετικής νομοθεσίας (βαθμός υποχρεωτικότητας κ.α.) όσο και λόγω του συχνά θεωρούμενου «απολίτικου» χαρακτήρα προβλημάτων που εκ πρώτης όψεως φαντάζουν «τεχνικά» (π.χ. συγκομιδή σκουπιδιών). Η προσωπικότητα των υποψηφίων παίζει μεγαλύτερο ρόλο εδώ καθώς η επαφή με τους εκλογείς είναι αμεσότερη σε σχέση με τις εθνικές βουλευτικές, έστω και αν ολοένα και περισσότερο εφαρμόζονται οι κανόνες του μαζικού πολιτικού μάρκετινγκ. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει για πολλούς ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις ακολουθητέες πολιτικές των υποψηφίων. Τέλος, πολλοί ψηφοφόροι νοιώθουν μικρότερη πίεση σε σχέση με την περίπτωση των εθνικών εκλογών όσον αφορά τα συγκεκριμένα διακυβεύματα.

Τι εννοούμε λέγοντας «διακύβευμα»; Όταν μια κατάσταση προκαλεί δυσφορία σε ένα τμήμα ή ομάδα του κοινωνικού συνόλου και αυτή η δυσφορία εκφράζει «αρνητική αξιολόγηση των υφιστάμενων σχέσεων ή της συλλογικής ενέργειας που παράγει, συντηρεί ή επιτείνει μια δυσάρεστη κατάσταση» τότε μιλάμε για «κοινωνικό πρόβλημα» . Στην εποχή της μετάβασης από τη βιομηχανική επανάσταση σε μια «μεταβιομηχανική κοινωνία» το περιβάλλον αποτελεί μείζον «κοινωνικό πρόβλημα» . Πάνω στη βάση αυτή συγκροτήθηκε το οικολογικό κίνημα με τα τοπικά και εθνικά κινήματα και αργότερα με τα πολιτικά κόμματα που τα εκπροσωπούσαν. Η παρουσία στο πολιτικό προσκήνιο των πράσινων και των ριζοσπαστικών αριστερών κομμάτων και οργανώσεων από τα τέλη του περασμένου αιώνα έφερε στην ημερήσια πολιτική διάταξη το ζήτημα του περιβάλλοντος ως «διακύβευμα» (issue) των εκλογικών αναμετρήσεων.

Τι είναι αυτό που το λένε…ατζέντα;

Τι είναι, όμως, και πώς διαμορφώνεται η πολιτική ημερήσια διάταξη (ατζέντα); «Ως ημερήσια διάταξη (ατζέντα), ορίζεται το σύνολο των προβλημάτων που θεωρούνται ότι απαιτούν δημόσια συζήτηση ή ακόμη την παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας» . Στην δομο-λειτουργική θεωρία του T.Parsons το πολιτικό σύστημα αποτελεί υποσύστημα του κοινωνικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα επικοινωνεί με το γενικό σύστημα της κοινωνικής δράσης και μέσω αυτού με το αρχικό εξωτερικό περιβάλλον του κοινωνικού συστήματος. Στη συστημική θεωρία για την πολιτική η έννοια του αιτήματος κατέχει κεντρική θέση γιατί είναι, τρόπον τινά, η «πρώτη ύλη» των εισροών (inputs) του πολιτικού συστήματος που τις μετατρέπει (conversion process) σε εκροές (outputs) που είναι οι αποφάσεις των κοινοβουλίων, των κυβερνήσεων και της κρατικής μηχανής. Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν τους κύριους «θυροφύλακες» (gatekeepers) του πολιτικού συστήματος. Αντίθετα με τους T. Parsons και D. Easton , οι μελέτες των οποίων για το πολιτικό σύστημα αδυνατούν να διεισδύσουν στις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα της πραγματικότητας και να περιγράψει τις λειτουργίες στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος, τους τρόπους σύνδεσης των διαφοροποιημένων μερών του, τους τόπους άρθρωσης των γεγονότων στο εσωτερικό του με τις δυνάμεις που δρουν στα όρια εντός κι εκτός του συστήματος αυτού και των μεταξύ τους συνδετικών αρμών, οι R. Cobb και C. Elder μελετώντας το πολιτικό σύστημα αναλυτικά και διεξοδικά, διέκριναν δυο είδη πολιτικής ατζέντας : τη δημόσια (ή συστημική) ατζέντα και τη θεσμική (ή κυβερνητική ή επίσημη) ατζέντα. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μας επιτρέπει να εστιάσουμε τους φακούς της ανάλυσης εκεί ακριβώς όπου εμφανίζεται η πολιτική αντιπαράθεση και τα κοινωνικά ζητήματα μετατρέπονται και αναβαθμίζονται σε πολιτικά "διακυβεύματα". Ένα κοινωνικό πρόβλημα μεταβάλλεται σε πολιτικό διακύβευμα όταν γύρω από αυτό συγκρούονται δυο ή και περισσότερες ομάδες και η σύγκρουση αναφέρεται στα ουσιαστικά ή στα διαδικαστικά ζητήματα που συνδέονται με την κατανομή πόρων ή θέσεων . Αυτή η σύγκρουση λαμβάνει χώρα συνήθως κατά τη συγκρότηση της ημερήσιας διάταξης του πολιτικού (δια)λόγου ή και αντιπαράθεσης. Ένα θέμα πρώτα εγγράφεται σ’ αυτήν και κατόπιν στη θεσμική ατζέντα, δίχως βέβαια και να αποκλείεται η άμεση εγγραφή του στη θεσμική. Η δομή της θεσμικής ατζέντας εκφράζει στην ουσία τα θεσμικά και δομικά εμπόδια και τη γενικότερη προδιάθεση του πολιτικού συστήματος απέναντι σε κάποιου τύπου προβλήματα και τα οποία εμπόδια σχετίζονται με την άνιση ικανότητα πρόσβασης των ατόμων ή ομάδων σ’ αυτό. Στη διαδικασία προώθησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στους θεσμούς, εκτός από τα ίδια τα μέλη της κρατικής εξουσίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σημαντικός είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων, των ομάδων πίεσης ή ομάδων συμφερόντων, των κινήσεων πολιτών για την προώθηση του όποιου κοινωνικού ζητήματος.

Τοπικά κινήματα: Take the Lead

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γνώμης ενός μέρους των ψηφοφόρων παίζουν λοιπόν τα τοπικά κοινωνικά κινήματα που κινητοποιούν τους ενδιαφερόμενους πολίτες επιβάλλοντας συχνά τη δική τους ατζέντα στη δημόσια προεκλογική συζήτηση. Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει, δηλαδή στο Δήμο Ηλιούπολης, τοπικά κοινωνικά κινήματα έβαλαν σε συζήτηση μια σειρά από θέματα που σχετίζονται ως επί το πλείστον με το δομημένο και το φυσικό –αστικό και περιαστικό περιβάλλον, αλλά και για ζητήματα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ξεκινώντας από την αρχή της δεκαετίας του ’90 όταν η Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Υμηττού δραστηριοποιήθηκε αναδεικνύοντας τα θέματα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου και της προστασίας του δάσους και κινητοποιώντας τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τα κινήματα των Δήμων που γειτνιάζουν με τον Υμηττό και το δάσος ως τις τελευταίες χρονιές οπότε έγιναν οι μεγαλύτερες μαζικές διαδηλώσεις που έλαβαν ποτέ χώρα στην Ηλιούπολη με αφορμή την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στα όρια Ηλιούπολης και Αργυρούπολης για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων, τα κοινωνικά κινήματα υποχρεώνουν όλες ανεξαίρετα τις δημοτικές παρατάξεις να απαντάνε στα ερωτήματα που τους θέτουν. Από την εξέταση των προγραμμάτων των παρατάξεων βλέπουμε ότι έχει κινήσει πολύ νερό στο αυλάκι από τότε που όλες τους πλειοδοτούσαν σε κραυγές υπέρ της μεταφοράς της Περιφερειακής στο χώρο του δάσους, χωρίς να ενδιαφέρονται για το δασικό πλούτο του Υμηττού και την αξία του για το οικοσύστημα. Σήμερα, πια, έχουν αρχίσει να μεταστρέφονται σε διαφορετικές λύσεις. Το 1996 όλες μαζί οι παρατάξεις αποφάσιζαν τη δημιουργία σχολείων δίπλα στο χώρο της ΔΕΗ αγνοώντας (?) ότι πρόκειται να κατασκευαστεί το ΚΥΤ. Σήμερα όλες πλειοδοτούν σε κραυγές αγωνίας μετά την μεγαλειώδη κινητοποίηση και την αστυνομική παρέμβαση επί «εκσυγχρονιστικής κυβέρνησης Σημίτη» και την κατοχή της πόλης από 27 κλούβες ΜΑΤ.

Αριστερά: Walk the Line

Στις φετινές εκλογές, η ιδιαίτερη φύση των δημοτικών πραγμάτων σε σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή είναι ακόμη μια φορά εμφανής στην Ηλιούπολη. Η δεξιά παράταξη κατεβαίνει δίχως εσωτερικούς διχασμούς απορροφώντας τις όποιες αμφισβητήσεις από τις ακραίες δεξιές φωνές (π.χ.ΛΑΟΣ), το ίδιο και η κυρίαρχη επί 16 χρόνια παράταξη του ΠΑΣΟΚ («Δημοτική Αλλαγή») που κι αυτή με τη σειρά της επανενσωμάτωσε μεγάλο μέρος της παράταξης των «ανταρτών» του 2002. Στην Αριστερά για άλλη μια φορά επικράτησε η πολυδιάσπαση και ο καιροσκοπισμός, η έλλειψη κοινών αναφορών στα κινήματα, ο μικροαρχηγισμός και ο παραγοντισμός. Το ΚΚΕ («Δημοκρατική Ενότητα»), ο Συνασπισμός («Ηλίου-πολις – Ανθρώπινη Πόλη» και το Μ-Λ ΚΚΕ («Αριστερή Πρωτοβουλία» αδυνατούν να δώσουν προοπτική στους κοινούς αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, προσπαθώντας να περιχαρακώσουν τους ιδιαίτερους κομματικούς χώρους τους και να κερδίσουν κάτι παραπάνω σε ψήφους και ποσοστά εκμεταλλευόμενα τη διάλυση της παράταξης των τέως «ανταρτών» του ΠΑΣΟΚ και λόγω της νέας κατάστασης που δημιουργεί ο τρόπος εκλογής δημάρχου με το όριο του 42% για την πρώτη Κυριακή.

Το Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ηλιούπολης συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργηθεί από τα μέλη του σε παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις θέτει δημόσια ερωτήματα προς τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες απαιτεί να απαντήσουν σ’ αυτά ανοιχτά και καθαρά. Έτσι απέστειλε τα παρακάτω ερωτηματολόγιο στις παρατάξεις. Μέχρι τώρα μόνο η παράταξη της δεξιάς απάντησε. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ακόμη δεν απάντησαν και ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα προγράμματά τους ως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Αναμένουμε.

12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
προς
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ Ηλιούπολης

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ»
«ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

1. Δημόσια Περιουσία

(α) Τα τελευταία χρόνια οι κληρονόμοι Νάστου έχουν προωθήσει μια σειρά δίκες διεκδικώντας οικόπεδα και κτίσματα που από το 1984 έχουν καταγραφεί ως «ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου».
Μερικές από τις δίκες αυτές φαίνεται να τις κερδίζουν.
Τι συμβαίνει, κατά τη γνώμη σας;
- Υπάρχει απλώς «αδράνεια» από τις αρμόδιες υπηρεσίες;
- Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες;

(β) Πως σχολιάζετε τον διορισμό από τη σημερινή κυβέρνηση της κας Μάλοβιτς - Νάστου στο Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου;

(γ) Θεωρείτε ότι η σημεριvή Δημοτική Αρχή Ηλιούπολης έχει ενημερώσει επαρκώς τους πολίτες για τη σημερινή κατάσταση και έχει κινητοποιηθεί επαρκώς για να υπερασπισθεί τη δημόσια περιουσία;
(δ) Τι θα πρέπει να γίνει τώρα, κατά τη γνώμη σας;

2. Υμηττός

Είστε σύμφωνοι με την συνεχιζόμενη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή του Υμηττού (περιοχή «ΔΙΑΝΑ», Αγ. Μαύρα, Προφήτης Ηλίας, Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, γκαράζ οχημάτων Δήμου Ηλιούπολης κ.ά.);

3. Κέντρο Υψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) στον Υμηττό
Όπως είναι γνωστό, με πρόσχημα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, κατασκευάστηκε ένα Κέντρο Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ 150.000 volt εντός της Β' Ζώνης προστασίας του Υμηττού, δίπλα σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες. χώρους εργασίας κλπ.
Οι αγώνες των κατοίκων, της Διαδημοτικής Επιτροπής Αγώνα και τοπικών φορέων, απέτρεψαν την κατασκευή και λειτουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου Κ.Υ.Τ. 400.000 volt. Παρόλο το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2005 το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι είναι παράνομη και αυθαίρετη η χωροθέτηση Και η κατασκευή ενός K.Υ.T. στον Υμηττό, η ΔΕΗ, με την κάλυψη του Υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζει τη λειτουργία του κ.Υ.τ. των 150.000 volt.
(α) Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας ευθύνες στην παρούσα δημοτική αρχή για τη διευκόλυνση της παράνομης κατασκευής και αυθαίρετης λειτουργίας του Κ.Υ.Τ. των 150.000 νοlt;
(β) Τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει σήμερα;

4. Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού
Τα προβλήματα από τη διερχόμενη υπερτοπική κυκλοφορία στην Ηλιούπολη, είναι γνωστά.
(α) Πιστεύετε ότι η κατασκευή μιας νέας περιφερειακής λεωφόρου στον Υμηττό θα λύσει αυτά τα προβλήματα ή απλώς θα ανακουφίσει την σημερινή κατάσταση;
(β) Γνωρίζουμε ότι στον νέο αυτοκινητόδρομο προβλέπονται ένας τεράστιος ανισόπεδος κόμβος σύνδεσης με το τοπικό οδικό δίκτυο, μια πελώρια κοιλαδογέφυρα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και υπογειοποιημένα καθώς και επιφανειακά τμήματα, με 6 λωρίδες κυκλοφορίας, βοηθητικές λωρίδες, νησίδες, τοιχεία αντιστήριξης κλπ. Κατόπιν τούτων, εκτιμάτε ότι θα υπάρχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον δασικό χώρο του Υμηττού, στην περιοχή της Ηλιούπολης, ή όχι;
(γ) Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τοποθετείστε υπέρ ή κατά ενός τέτοιου αυτοκινητόδρομου στον Υμηττό;
(δ) Πιστεύετε ότι η κατασκευή αυτού του έργου συνδέεται άμεσα με την εμπορευματοποίηση και τα σχέδια δόμησης μιας «νέας πόλης» στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού;

5. Ρέμα Πικροδάφνης
Στην περιοχή του ρέματος της Πικροδάφνης κατασκευάστηκε τα προηγούμενα χρόνια ένας ανοιχτός αγωγός από τσιμέντο και πέτρα, με αποτέλεσμα την καταστροφή της κοίτης και των φυσικών πρανών του ρέματος.
Ο σημερινός Δήμαρχος Ηλιούπολης, όχι μόνο συναίνεσε, αλλά και πρωτοστάτησε στην κατασκευή αυτού του έργου, το οποίο τελικά σταμάτησε ύστερα από την προσφυγή πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
(α) Συμφωνείτε με το «έργο» αυτό του Δημάρχου Ηλιούπολης;
(β) Συμφωνείτε με την πρόταση που έχει διατυπωθεί από τοπικούς φορείς και πολίτες για αποκατάσταση της φυσικής κοίτης και του μεγαλύτερου μέρους των πρανών του ρέματος;
(γ) Τι άλλο, κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει;

6. Περιοχή «Χαλικάκη»
Η περιοχή του παλιού λατομείου "Χαλικάκη", αποτελεί εδώ και μερικές δεκαετίες αντικείμενο ανάπλασης και μετατροπής του σε χώρο αθλητισμού και πρασίνου.
(α) Πως αξιολογείτε την απόπειρα της σημερινής Δημοτικής αρχής να παραχωρηθεί τμήμα της έκτασης σε ιδιώτη για την κατασκευή «Αναψυκτηρίου» και μακροχρόνια εκμετάλλευση;
(β) Τι συμπεράσματα εξάγετε από την «αλλαγή πλεύσης» της δημοτικής αρχής, ύστερα από τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής;

7. Κυκλοφορία - στάθμευση οχημάτων
Το ζήτημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, αναδεικνύεται και στο Δήμο μας σαν ένα από τα σημαντικότερα. Τα επόμενα χρόνια, θα οξύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της συνολικής αύξησης τόσο των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Αττική, όσο και του πληθυσμού της Ηλιούπολης.
Το 1992-93 έγινε μια μελέτη «Κυκλοφορίας - Στάθμευσης Δήμου Ηλιούπολης» και το 2005 «επικαιροποιήθηκε» αυτή η μελέτη].
(α) Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη μελέτη, συνολικά;
(β) Πως σχολιάζετε το γεγονός ότι η επικαιροποίηση αυτής της μελέτης δεν έγινε αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης, με ευθύνη του σημερινού Δημάρχου, παρότι το ζήτησαν τοπικοί φορείς και δημοτικές παρατάξεις;
(γ) Ποια είναι η γνώμη σας για τα προβλήματα που δημιουργούνται με αφορμή την κατασκευή του σταθμού ΜΕΤΡΟ Ηλιούπολης, σε μια ήδη επιβαρημένη κυκλοφοριακά περιοχή, δηλαδή στη Β' Είσοδο Ηλιούπολης;
(δ) Ποια είναι η γνώμη σας για τη σημερινή αλλά και την προβλεπόμενη λειτουργία των εισόδων - εξόδων από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Ηλιούπολη;
Πιστεύετε, Π.χ. ότι ως κύρια είσοδος - είσοδος θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται η Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου - Πύρρωνος όπως γίνεται σήμερα;
Μήπως θα πρέπει να αναζητηθούν και άλλες «διέξοδοι» προς και από τη Λεωφ. Βουλιαγμέvης (π.χ. Λεωφ. Εργατών Τύπου, Λεωφ. Βίτσι κ.ά.); Πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται η οδός Αγ. Ιωάννου, ένα δρομάκι χωρίς πεζοδρόμια, ως είσοδος από τη Λεωφ. Βουλιαγμένης προς Ηλιούπολη;
(ε) Θεωρείτε ότί η λύση που έχει δοθεί για την κυκλοφορία οχημάτων στην κεντρική πλατεία Εθνικής Αντίστασης είναι ικανοποιητική; Αν όχι, τι πρέπει να γίνει;
(ζ) Πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται τα πεζοδρόμια του Δήμου μας ως χώρος στάθμευσης ιδιωτικών οχημάτων; Αν όχι, τι πρέπει να γίνει;

8. Δημοτικές Επιχειρήσεις
Στην Ηλιούπολη λειτουργούν δύο Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Η ΔΕΚΕΗΛ, για τεχνικά έργα κ.λπ. και η ΔΕΠΑΗΛ, για πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ.
Θεωρείτε ικανοποιητική τη λειτουργία των δύο αυτών επιχειρήσεων; Αν όχι, γιατί;

9. Κοινωνική Αλληλεγγύη
Τα τελευταία χρόνια, η κεντρική διοίκηση έχει μεταβιβάσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μια σειρά αρμοδιότητες που αφορούν την «κοινωνική πρόνοια", χωρίς συνήθως, να χρηματοδοτεί και τις απαιτούμενες δραστηριότητες.
(α) Θεωρείτε ικανοποιητικό το σημερινό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών «κοινωνικής πρόνοιας» στο Δήμο μας;
(β) Αν όχι~ τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει; Υπάρχουν προτάσεις εκ μέρους σας για μια διευρυμένη παρέμβαση σε ζητήματα «κοινωνικής αλληλεγγύης»;

10. Συμμετοχή πολιτών
Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων που τους αφορούν γίνεται έμμεσα, μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις εκλογές, η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία για την αντιμετώπιση των συνολικών ζητημάτων που αφορούν το Δήμο.
(α) Κάποτε στο Δήμο μας λειτουργούσαν «Συνοικιακά Συμβούλιο». Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας σταμάτησε η λειτουργία τους;
(β) Θεωρείτε ότι οι τοπικές συνελεύσεις, ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποτελούν μια κατάλληλη διαδικασία για να εκφραστούν οι απόψεις των κατοίκων του Δήμου μας, και να διαμορφωθούν σωστότερες αποφάσεις; Αν ναι, γιατί δεν την επιχειρήσατε μέχρι σήμερα;
(γ) Θεωρείτε ικανοποιητική την δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών της Ηλιούπολης στον "Ευώνυμο", το περιοδικό του Δήμου Ηλιούπολης;

11. Εκπαίδευση
(α) Τι «Σχολείο" έχουμε και τι «Σχολείο» θέλουμε;
(β) Χρειάζονται αλλαγές στο σημερινό «Σχολείο» και ποιες;
Μέσα από ποιους «θεσμούς" θα προωθηθούν οι αλλαγές αυτές;
(γ) Μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στην εκπαίδευση, και ποιόν;
Πώς κρίνετε την πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου για την ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου;

12. Νεολαία
(α) Θεωρείτε επαρκή την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής στα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την νεολαία του Δήμου μας;
(β) Πώς κρίνετε την, ως τώρα, λειτουργία του «Συμβουλίου Νέων» στο Δήμο μας;
(γ) Τι πρωτοβουλίες πρέπει κατά τη γνώμη σας να ληφθούν για μια ουσιαστική συμμετοχή της νεολαίας στα γενικότερης σημασίας ζητήματα που απασχολούν την Ηλιούπολη;
Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2002
Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (N. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πληθυσμός 75.904 Εγγεγραμμένοι 54.678 Έδρες 31 Τμήματα 135
Α' Ψήφισαν 44.788 Έγκυρα 41.645 Άκυρα/Λευκά 3.143
B' Ψήφισαν 42.297 Έγκυρα 37.009 Άκυρα/Λευκά 5.288
Υποψήφιος - Συνδιασμός Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 16.959 40,70 7 19.897 53,80 19
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 13.367 32,10 5 17.112 46,20 8
ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.110 9,90 2 0 0,00 0
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.343 8,00 1 0 0,00 0
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ 2.786 6,70 1 0 0,00 0
ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1.080 2,60 0 0 0,00 0

Comments

Popular posts from this blog

Η Ιστορία στο Κόκκινο για το ομοφυλόφιλο κίνημα στη Μεταπολίτευση την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

Για τα "115 Σωματεία"

Τρίτη 31/10 στην εκπομπή "ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ" ο Χρήστος Τσιλώνης (Πρόεδρος ΣΣΕΜ) με θέμα Όψεις του Ασφαλιστικού Ζητήματος.